สัญญาณบวก !! Bangkok Airways ไตรมาส 3 กำไร 65.9 ล้านบาท จีนยังคงเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวหลัก

Nov 18, 2019 N.Rotchana

บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ Bangkok Airways รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ปี 2562 โดยบริษัทและบริษัทย่อย มีรายได้รวมอยู่ที่ 6,698.9 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิเท่ากับ 65.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 66.3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2561 เป็นผลมาจากการเติบโตของรายได้จากธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสนามบินและกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และรายได้ที่ไม่ได้แบ่งตามสายธุรกิจ รวมถึงค่าใช้จ่ายหลักๆ ของธุรกิจสายการบินที่ปรับลดลง

ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2562 บริษัท ครัวการบินกรุงเทพ จำกัด (BAC) มีจำนวนสายการบินลูกค้าเพิ่มขึ้น 2 สายการบิน ทำให้ปัจจุบันมีจำนวนลูกค้าสายการบินทั้งสิ้น 21 สายการบิน

บริษัทบริการภาคพื้นการบินกรุงเทพเวิลด์ไวด์ไฟลท์เซอร์วิส จำกัด (BFS Ground) มีจำนวนสายการบินลูกค้าเพิ่มขึ้น 8 สายการบิน ทำให้ปัจจุบันมีจำนวนลูกค้าสายการบินทั้งสิ้น 84 สายการบิน

บริษัท ดับบลิวเอฟเอสพีจี คาร์โก้ จำกัด (WFS-PG Cargo) มีจำนวนสายการบินลูกค้าเพิ่มขึ้น 6 สายการบิน ทำให้ปัจจุบันมีจำนวนลูกค้าสายการบินทั้งสิ้น 74 สายการบิน

ถึงแม้ว่าตัวเลขในไตรมาส 3 จะทำกำไร แต่ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2562 มีรายได้รวม 20,540.2 ล้านบาท ลดลง 2.5 % เป็นผลมาจากรายได้จากธุรกิจสายการบินลดลง 6.9 % และธุรกิจสนามบินลดลง 9.7 % ทำให้ขาดทุนสุทธิเท่ากับ 121.3 ล้านบาท ส่งผลให้กำไรลดลงจากปีก่อนหน้า 798.3 ล้านบาท

จำนวนผู้โดยสารของบริษัทฯ ในงวด 9 เดือนของปี 2562 มีอัตราการปรับตัวลดลงร้อยละ 1.7 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2561 ซึ่งเป็นผลมาจากสัดส่วนจุดขายบัตรโดยสาร (Point-of-Sale) ในประเทศไทยและช่องทางอีคอมเมิร์ซปรับตัวลดลง โดยสัดส่วนจุดขายบัตรโดยสาร (Point-of-Sale) ส่วนใหญ่มาจากต่างประเทศซึ่งผู้โดยสารโดยหลักมาจากทวีปยุโรปและทวีปเอเชีย (ยกเว้นประเทศไทย) โดยในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีจำนวนผู้โดยสารเติบโตสูงที่สุดซึ่งเติบโตร้อยละ 23.0 ทวีปอเมริกาเหนือเติบโตร้อยละ 10.0 และทวีปเอเชียใต้เติบโตร้อยละ 3.0

 

ภาคอุตสาหกรรมการบินใน 9 เดือนแรกปี 2562 มีอัตราการเติบโตของปริมาณการขนส่งผู้โดยสารของทุกภูมิภาคทั่วโลกเฉลี่ยอยู่ที่ 4.5 % ซึ่งลดลงจากช่วงระยะเดียวกันของปีก่อน ภูมิภาคยุโรปมีอัตราการเติบโตอยู่ที่ 5.1 % ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก มีอัตราเติบโตอยู่ที่ 5.0 % ภูมิภาคลาตินอเมริกา มีอัตราเติบโตอยู่ที่ 4.7 % และภูมิภาคตะวันออกกลางมีอัตรา มีอัตราเติบโตต่ำสุดอยู่ที่ 1.7 %

ภาพรวมของอัตราการบรรทุกผู้โดยสารของทุกภูมิภาคทั่วโลกของ 9 เดือนแรกโดยเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เพิ่มขึ้นประมาณ 0.4 % ซึ่งมีอัตราบรรทุกผู้โดยสารอยู่ที่ 82.9 % ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเป็นภูมิภาคเดียวที่มีอัตราการบรรทุกผู้โดยสายลดลงอยู่ที่ 0.1 % โดยมีอัตราการบรรทุกผู้โดยสารอยู่ที่ 81.9 %

สำหรับภาคการท่องเที่ยวของประเทศไทยในไตรมาส 3 ปี 2562 มีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ เติบโตอยู่ที่ 7.0 % จากภูมิภาคเอเชียใต้มีอัตราการเติบโตอยู่ที่ 23.0 % ภูมิภาคเอเชียตะวันออกมีอัตราเติบโตอยู่ที่ 13.5 %  

ซึ่งนักท่องเที่ยวจีนเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวหลักซึ่งมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นถึง 17.3 % อย่างไรก็ตามนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และยุโรปซึ่งเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวหลักที่เดินทางเข้าไทยยังคงชะลอตัว โดยนักท่องเที่ยวจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีอัตราการเติบโตที่ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเติบโตที่ 2.6 % และในขณะที่นักท่องเที่ยวจากภูมิภาคยุโรปหดตัวจากปีที่แล้วโดยมีอัตราการเติบโตลดลง 2.2 %

สายการบิน

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.