7,149
VIEWS

10 คุณสมบัติของ CMO ที่ต้องมีในยุค Digital Transformation

Nov 14, 2019 S.Vutikorn

รายงานเรื่อง Way Beyond Marketing - The Rise of The Hyper-Relevant CMO ที่ Accenture จัดทำขึ้นจากการสำรวจความคิดเห็นของ CMO (Chief Marketing Officer) กว่า 1,000 คน และ CEO (Chief Executive Officer) จากองค์กรชั้นนำทั่วโลกกว่า 500 คน พบว่าคนที่กุมบังเหียนด้านการตลาดในยุค Digital Transformation นี้ จะต้องเป็น Hyper-Relevant CMO ที่มีวิธีคิดและการทำงานที่แตกต่างจากนักการตลาดในยุคก่อน

BrandAge Online สรุปข้อมูลมาเป็น 10 คุณสมบัติของ CMO ยุคใหม่ต้องมีดังนี้

1. New Vision

CMO ยุคใหม่ต้องมีวิสัยทัศน์ที่แตกต่างออกไปจากเดิม โดยต้องมองภาพรวม และสร้างการเปลี่ยน แปลงให้เกิดขึ้นกับวัฒนธรรมองค์กร เพื่อส่งมอบประสบการณ์ใหม่ๆ ให้ได้ตามความคาดหวังของผู้บริโภค

 

2. Growth Hacker

CMO ที่ดีจะต้องสวมบทบาทผู้นำเพื่อให้ผู้บริโภคเกิดการทดลองสินค้า และมีประสบการณ์ร่วมอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง

ผลสำรวจฉบับนี้รายงานว่า 81% ของลูกค้าเปิดรับสินค้าและบริการจากผู้เล่นรายใหม่ๆ ตลอด เวลา

3. Chief Digital Officer

นอกจากการตลาดแล้ว CMO ในยุคนี้ จำเป็นต้องเข้าใจเรื่องเทคโนโลยีสมัยใหม่เป็นอย่างดี และทำงานเสมือนเป็น CDO (Chief Digital Officer) อีกตำแหน่งหนึ่ง และต้องกล้าที่จะลงทุนเรื่องเทคโนโลยี ในการสร้างความแตกต่าง

 

4. Inventor

CMO ที่ดีจะต้องพลิกโฉมการบริหารใหม่ ด้วยการนำเอานวัตกรรมเข้ามาประยุกต์ใช้กับธุรกิจ เพื่อสร้างการเติบโต

27% มองตัวเองว่าเป็นนักสร้างนวัตกรรม ที่มองหาเทคโนโลยีใหม่ๆ มาสร้างการเติบโตให้ธุรกิจ

 

5. Explorer

CMO ที่ดีจะต้องไม่ยึดติดกับความรู้เดิมๆ แต่จะต้องวางตัวเหมือนนักสำรวจ หรือเป็นคนที่มองการณ์ไกล หรือออกจาก Comfort Zone คือ กล้าที่จะนำเอาสิ่งใหม่ๆ มาใช้เพื่อสร้างการเติบโตของธุรกิจ ออกจากคอมฟอร์ทโซน

ที่ผ่านมานักการตลาดส่วนใหญ่ที่เติบโตมาจากการทำงานแบบเดิมๆ ใช้รูปแบบการตลาดแบบดั้งเดิมที่ตัวเองคุ้นเคย ซึ่งบางคนมองว่ายังไม่ถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนแปลง แต่เอาเข้าจริงๆ ความรู้และประสบการณ์เดิมๆ อาจจะไม่ช่วยทำให้ CMO ทุกคนประสบความสำเร็จในยุคปัจจุบัน

ฮูซิน อดัม กรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค (FMCG) และอุตสาหกรรมค้าปลีก เอคเซนเชอร์ ประเทศไทย

7. Trust Leader

การหลั่งไหลของข้อมูลอย่างมหาศาลจนเป็น Big Data นั้น พบว่าหลายครั้งได้สร้างความกังวลให้กับผู้บริโภคว่าข้อมูลส่วนตัว จะถูกนำไปใช้อย่างผิดวิธี เพราะฉะนั้น CMO ที่ดี จะต้องปกป้องข้อมูลของลูกค้า รวมไปถึงการทำกิจกรรมการตลาดจะต้องออกแบบประสบการณ์ที่ปลอดภัยกับข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าด้วย

 

8. Experience Designer

นอกจากการพัฒนาทักษะด้านการตลาดแล้ว CMO ยังต้องพัฒนาทักษะการทำงานของตนเองให้เป็นนักออกแบบประสบการณ์ หรือจินตนาการ เพื่อสร้าง Engagement กับผู้บริโภค

“ขณะที่การปฏิวัติวงการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลมีศักยภาพมากมายที่ยังไม่ได้นำมาใช้ในการเชื่อมธุรกิจให้เข้าถึงลูกค้าอย่างใกล้ชิด ผู้บริหารระดับสูงในหลายองค์กรก็ยังต้องค้นหาทางใช้ประโยชน์จากโอกาสสร้างการเติบโตต่อไป การจะเป็นองค์กรที่เติบโตอย่างยั่งยืนในทุกมิติ โดยสามารถคาดการณ์และตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้ องค์กรจำเป็นต้องออกแบบประสบการณ์ที่เข้าถึงความต้องการและความรู้สึกของลูกค้าให้ได้ พร้อมพัฒนาความคล่องตัวในระหว่างสายงาน โดยให้ความสำคัญเป็นหลักกับการช่วยให้ลูกค้าบรรลุจุดมุ่งหมายที่ต้องการ” ฮูซิน อดัม กรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค (FMCG) และอุตสาหกรรมค้าปลีก เอคเซนเชอร์ ประเทศไทย อธิบาย

 

9. Chief Storyteller

นอกเหนือจากตำแหน่งการตลาดแล้ว CMO โฉมใหม่จะต้องสวมหมวกของการเป็น Chief Storyteller หรือเป็นผู้เชี่ยวชาญในการเล่าเรื่องหรือสื่อสารแบรนด์ออกไปยังผู้บริโภค

 

10. Trendsetter

CMO ที่ดีจะต้องสร้างเทรนด์หรือกระแสการตลาดที่สามารถเข้าถึงความต้องการและสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ กับผู้บริโภคตลอดเวลา

 

เกี่ยวกับงานวิจัย

การวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาถึงบทบาทและหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่การตลาด (CMO) ในการขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจ เอคเซนเชอร์จึงจัดทำการสำรวจซีเอ็มโอ 935 ราย และซีอีโอ 564 ราย จาก 17 กลุ่มอุตสาหกรรมใน 12 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย บราซิล แคนาดา จีน ฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี ญี่ปุ่น สิงคโปร์ สเปน สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา ผู้เข้าร่วมสำรวจที่จัดทำระหว่างเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม 2561 นั้น มาจากองค์กรธุรกิจที่มีรายได้ต่อปีอย่างน้อย 500 ล้านเหรียญสหรัฐ

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.