5,540
VIEWS

ดีไซน์ออฟฟิศสัมพันธ์กับการ Engage บุคลากรอย่างไร ค้นคำตอบได้จากกรณีศึกษาของ “ยูนิลีเวอร์”

Nov 11, 2019 R.Somboon

เราได้ปรับเป้าหมายเพื่อมุ่งเป็นบริษัทที่เน้นในเรื่องวัตถุประสงค์ในการทำธุรกิจให้สอดคล้องกับอนาคต เพื่อสร้างความแข็งแกร่งและยืนหยัดในธุรกิจในทุกสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป

นั่นคือคำกล่าวของ มร.โรเบิร์ต แคนเดลิโน ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัท ยูนิลีเวอร์ในประเทศไทย และมาเลเซีย สิงคโปร์ เมียนมา ลาว กัมพูชา ที่เคยกล่าวไว้เมื่องานแถลงข่าวประจำปีของบริษัท ถือเป็นภาพสะท้อนของการขับเคลื่อนธุรกิจของยักษ์ใหญ่ในตลาด FMCG ของบ้านเราได้เป็นอย่างดีว่าทั้งหมดจะอยู่ภายใต้เป้าประสงค์ หรือวัตถุประสงค์ (Purpose) ในการขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจแบบยั่งยืน

ภายใต้เป้าประสงค์ดังกล่าว จะเชื่อมโยงทั้งกับองค์กร การนำเสนอแบรนด์สินค้าที่เข้ามาช่วยยกระดับการใช้ชีวิตที่ดีให้กับลูกค้า และที่ขาดไม่ได้คือเรื่องของการพัฒนาบุคลากรของยูนิลีเวอร์เองเพื่อให้เป็น 1 ในแกนสำคัญที่เข้ามาช่วยขับเคลื่อนเป้าประสงค์ของบริษัทให้บรรลุตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้

 

ยูนิลีเวอร์ มีความเชื่อในพื้นฐาน 3 ประการ ที่ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินกิจการทางธุรกิจต่างๆ โดยเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่า แบรนด์ที่มีวัตถุประสงค์จะเติบโต บุคลากรที่มีเป้าหมายจะเติบโต และบริษัทที่มีเป้าหมายจะอยู่ได้ยาวนาน โดยการทำธุรกิจท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของตลาดในขณะนี้ ยูนิลีเวอร์ ให้ความสนใจกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในหลายภาคส่วน ได้แก่ ผู้บริโภค ลูกค้า พนักงาน สังคม โลก และผู้ถือหุ้น ซึ่งภายใต้โมเดลการทำธุรกิจใหม่นี้  มร.แคนเดลิโน มีความมั่นใจว่า ยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย จะสามารถตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภคชาวไทยได้อย่างดี ท่ามกลางความท้าทายของตลาดที่เพิ่มมากขึ้น

“พนักงานของเรา มีความสามารถในการทำงาน เพื่อตอบสนองกับอนาคตและช่วยผลักดันการเติบโตของบริษัทด้วย DNA ที่ไม่หยุดค้นหาสิ่งใหม่ๆ วิเคราะห์ปัญหา พัฒนาศักยภาพ และยกระดับความสามารถให้เท่าทันเทคโนโลยีดิจิทัล

ยูนิลีเวอร์ ใช้สูตร 4D ในการยกระดับการเรียนรู้ของคนในองค์กร ประกอบไปด้วย Discover Diagnose Develop และ Digital ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นถึงการเป็นองค์กรที่มีจุดมุ่งหมายชัดเจน โดยจะมีการดึงจุดมุ่งหมายที่แตกต่างของพนักงานแต่ละคนเพื่อมาหลอมรวมในการทำงานร่วมกันได้ ซึ่งเป้าหมายทั้งหมดอยู่ที่การทรานส์ฟอร์มไปสู่การเป็น Leading in Digital ของยูนิลีเวอร์

 

ในการนี้ ยูนิลีเวอร์ได้จัดตั้ง “Digital Hub” ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รวบรวมเครื่องมือดิจิทัลและฟังก์ชั่นต่างๆ ได้แก่ Data Team, Technology Team, Brand Manager ทำงานร่วมกันในรูปแบบ “Scrum Team” เพื่อระดมสมอง โดยใช้บิ๊กดาต้ามาพัฒนากลยุทธ์ในเรื่องดิจิทัลคอนเทนต์ใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาโปรดักต์ให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคอ  

ที่น่าสนใจก็คือ การนำแนวคิดแบบ Agile มาใช้กับการดีไซน์สเปซของดิจิทัลโซนของตัวเอง โดยเปิดโอกาสให้พันธมิตรของยูนิลีเวอร์ เข้ามาใช้พื้นที่เพื่อทำงานร่วมกัน ซึ่งที่ผ่านมา แคมเปญการตลาด หรือแคมเปญสื่อสารแบรนด์หลายๆ แคมเปญ มีไอเดียเริ่มต้นที่ถูกจุดประกายจากดิจิทัล โซนที่ตั้งขึ้นนี้

“รูปแบบองค์กรที่เป็นดิจิทัลในความหมายของยูนิลีเวอร์นั้นจะหมายถึงการนำดิจิทัลเข้าไปใช้แบบตลอดซัพพลายเชนคือตั้งแต่เรื่องของการผลิตไปจนถึงการสื่อสารกับผู้บริโภค การสร้างพื้นที่ที่เป็นดิจิทัลโซนจึงเป็นหัวใจสำคัญ เพราะเรามองว่าการเพิ่มขีดความสามารถพัฒนาเรื่องดิจิทัลนั้น ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ห้องใดห้องหนึ่ง แต่ต้องมีสเปซที่เปิดกว้างเพื่อให้เกิดการจุดประกายไอเดียใหม่ๆ ซึ่งไม่ใช่แค่พนักงานในองค์กรของยูนิลีเวอร์เท่านั้น แต่ยังรวมถึงพาร์ทเนอร์ของเราที่สามารถเข้ามาแชร์ไอเดียในการทำงานร่วมกันได้”

จากการมีเป้าประสงค์ในการขับเคลื่อนการเติบโตแบบยั่งยืนให้กับองค์กรนั้น เรื่องของบุคลากรเข้ามาเป็น 1 ในแกนหลักที่ช่วยขับเคลื่อนนั้น ทำให้แนวคิดทั้งหมดถูกดีไซน์สเปซให้ออกมาในรูปแบบของดิจิทัลโซน ที่จะมีพลังขับเคลื่อนมากกว่า เพราะสเปซที่สร้างขึ้นมานี้ ไม่ใช่แค่เป็นการจุดประเด็นไอเดียใหม่ๆ ให้กับพนักงานในองค์กรเท่านั้น แต่ยังมีการต่อยอดไปสู่พาร์ทเนอร์ที่เกี่ยวข้อง

แน่นอนว่า การทำงานร่วมกันในรูปแบบ “Scrum Team” จะเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของงานที่ในท้ายที่สุดจะเข้ามาผลักดันให้องค์กรอย่างยูนิลีเวอร์เป็น 1 ในผู้นำในโลกดิจิทัลอย่างสมบูรณ์แบบ

มร.โรเบิร์ต แคนเดลิโน ทิ้งท้ายว่า “ปัจจุบันตลาดสินค้าอุปโภคบริโภคมีการปรับตัวอย่างรวดเร็ว เนื่อง จากพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้การเข้าถึงสินค้าได้หลายช่องทาง ขณะเดียวกันก็พบว่าปัจจุบันผู้บริโภคนิยมซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น โดยเฉพาะแพลตฟอร์มการซื้อขายบนมือถือและอีคอม เมิร์ซ  ยูนิลีเวอร์ในฐานะผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภครายใหญ่ ต้องปรับตัวให้ทันผู้บริโภค ด้วยการหานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาพัฒนาผลิตภัณฑ์ และช่องทางจำหน่ายให้สอดคล้องกับยุคดิจิทัลดิสรัปชั่นที่กำลังมาแรง”

 

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.