14,956
VIEWS

TAP Group บนปรัชญา Brewing a Better World สร้างความยั่งยืนตั้งแต่การผลิตจนถึงมือผู้บริโภค

Nov 18, 2019 -None-

แม้จะเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ชั้นนำเจาะเข้าตลาดพรีเมียมและเมนสตรีม ทั้ง ไฮเนเก้น ไทเกอร์ เชียร์ กินเนสส์ และคิลเคนนี่ แต่บริษัท ไทยเอเชีย แปซิฟิค บริวเวอรี่ จำกัด หรือ TAP Group กลับมีแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่น่าสนใจ

เพราะ TAP Group มีกระบวนการทำงานเพื่อความยั่งยืนที่ครอบคลุม Value Chain ตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางตามแนวคิด From Barley to Bar โดยเริ่มต้นเดินทางตั้งแต่การจัดซื้อวัตถุดิบ เข้าสู่กระบวนการผลิต จนกระทั่งถึงมือผู้บริโภคผ่านการรณรงค์การดื่มอย่างมีความรับผิดชอบ

คุณวลี เกียรติพงษ์พันธ์ Communications & Sustainability Manager บริษัท ไทยเอเชีย แปซิฟิค บริวเวอรี่ จำกัด หรือ TAP Group กล่าวว่า การทำ Sustainable Development ให้ประสบความสำเร็จต้องอาศัยความจริงใจ และทำอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เห็นถึงผลลัพธ์ที่ดีขึ้นอย่างชัดเจน ทั้งนี้ TAP Group ได้นำแนวทางจากโกลบอลในเรื่อง Brewing a Better World มาเป็นนโยบายหลักในการทำงานพร้อม Localize ให้เข้ากับบริบทในสังคมไทย

“เราได้นำBrewing a Better World มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสังคมและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย วางแผนกิจกรรมบนพื้นฐานของความยั่งยืน แต่ต้องยอมรับว่าสิ่งที่เราทำนั้นอาจจะไม่เห็นผลในเร็ววัน แต่ต้องเห็นผลในอนาคต ดังนั้นความต่อเนื่องจึงเป็นเรื่องที่เราให้ความสำคัญมาก โดยเราจะมีการกำหนดการทำงานเป็น KPI เพื่อวัดผลการทำงานอยู่เสมอมันคือการทำงานในลักษณะ Plan Do Check Act เพื่อให้เกิดผลของการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

Brewing a Better World เป็นกลยุทธ์การพัฒนาความยั่งยืนที่สอดคล้องกับเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (SDGs Goals) ที่ประกอบด้วย 6 เสาหลัก ได้แก่ การปกป้องทรัพยากรน้ำ การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ การจัดซื้ออย่างยั่งยืน การดื่มอย่างรับผิดชอบ การส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัย และการเติบโตไปพร้อมชุมชน

โดยจุดเริ่มต้นของการทำงานที่นี่ เราให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยอันดับแรก โดยมีเป้าหมายสูงสุด คือ อุบัติเหตุเป็นศูนย์ สำหรับการเริ่มต้นกระบวนการผลิตเราใส่ใจตั้งแต่การจัดซื้อวัตถุดิบที่มีคุณภาพกับคู่ค้าที่มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม และเคารพสิทธิมนุษยชน

“สำหรับผลิตภัณฑ์เบียร์นั้น 95% ของผลิตภัณฑ์ประกอบไปด้วยน้ำ ดังนั้นน้ำจึงเป็นทรัพยากรที่ถูกใช้อย่างสิ้นเปลือง เราจึงต้องการใช้น้ำให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด พร้อมกับนำน้ำที่ผ่านกระบวนการบำบัดอย่างดีแล้วกลับมาใช้รดน้ำต้นไม้ในโรงงาน ส่วนการลดคาร์บอนไดออกไซด์นั้น เรามีการเอาพลังงานที่เกิดจากกระบวนการผลิตนำกลับมาเป็นพลังงานตั้งต้นใหม่ต่อไป”

เป้าหมายต่อไปในแผนการพัฒนาความยั่งยืนของเรา เราวางแผนจะทำให้เกิด Zero Waste ในทุกกระบวนการ โดยนำพลังงานและวัสดุต่างๆ ที่เกิดจากกระบวนการผลิตกลับมาใช้ใหม่ หรือทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อขจัดการฝังกลบให้เหลือศูนย์

ในส่วนของการเติบโตไปพร้อมกับชุมชนนั้น TAP Group ได้ดูแลสังคมและชุมชนใกล้เคียงโรงงานที่ตั้งอยู่ใน อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี ผ่านการให้ทุนการศึกษาแบบต่อเนื่อง ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาจนถึงระดับปริญญาตรี และการบริจาคคอมพิวเตอร์เพื่อให้เด็กนักเรียนในพื้นที่ได้เข้าถึงแหล่งความรู้ในยุคดิจิทัลมากขึ้น เพราะเชื่อมั่นว่าการศึกษาจะสร้างให้คนเติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน

นอกจากนี้ ยังได้ทำการรณรงค์การดื่มอย่างมีความรับผิดชอบ ผ่านการให้ความรู้กับผู้บริโภคถึงปริมาณการดื่มที่เหมาะสมอย่างรับผิดชอบ

“ในฐานะธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จึงจำเป็นจะต้องให้ความรู้กับผู้บริโภคเรื่องการดื่มอย่างรับผิดชอบให้คนไทยด้วย ที่ผ่านมาเรามีการทำกิจกรรมในช่วง 7 วันอันตราย เพื่อให้ความรู้และทำ Action Plan กับชุมชนต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย และพิษณุโลก ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เกิดอุบัติเหตุสูงเป็นอันดับต้นๆ เพื่อดึงให้คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม ทำให้สถิติอุบัติเหตุลดลงอย่างต่อเนื่องกว่า 50% นอกจากนี้เรายังมีการจับมือกับพาร์ทเนอร์ในงานเทศกาลดนตรีต่างๆ ตั้งจุดเป่าแอลกอฮอล์เพื่อให้ผู้บริโภคตรวจวัดประมาณแอลกอฮอล์ก่อนขับรถกลับบ้านและจับมือกับผู้ให้บริการคนขับรถมืออาชีพอย่าง You Drink I Drive และผู้ให้บริการแท็กซี่ LINE Taxi เพื่อมอบเป็นโปรโมชั่นส่วนลดค่าบริการ”

แน่นอนว่า การสร้างความยั่งยืนคือการหวังผลระยะยาว ซึ่งผู้บริหาร TAP Group มองว่าจะเน้นหนักการสานต่อโมเดลที่มีอยู่ให้เห็นภาพชัดมากขึ้น โดยเฉพาะในส่วนของกระบวนการผลิต ซึ่งทั้งหมดนี้ก็จะไปตอบโจทย์กลยุทธ์การพัฒนาความยั่งยืน Brewing a Better World ในคอนเซ็ปต์ From Barley to Bar ทั้ง Value Chain นั่นเอง

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.