กรุงไทย-แอกซ่าฯ - ธ.กรุงไทย - รพ.สมุทรปราการ ร่วม Kick Off “โครงการนำร่องส่งเสริมชุมชนสุขภาพดีมีสุข”

Oct 31, 2019 -None-

บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ร่วมมือกับธ.กรุงไทย และโรงพยาบาลสมุทรปราการ ร่วม Kick Off “โครงการนำร่องส่งเสริมชุมชนสุข ภาพดีมีสุข” นำโดย แซลลี่ โอฮาร่า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.กรุงไทย - แอกซ่า ประกันชีวิต  กาอองร์ซ วอลเทส์ซ-ริชาร์ด หัวหน้าสายงานกลุ่มลูกค้าเกิดใหม่ กลุ่มบริษัทแอกซ่า ธวัชชัย ชีวานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ธนาคารกรุงไทย และ พญ.ฤทัย วรรธนวินิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรปราการ เพื่อส่งเสริมความรู้ในการรักษาสุขภาพเชิงรุกให้แก่ประชาชน พร้อมตอกย้ำความเป็นผู้นำประกันชีวิตด้านประกันสุขภาพ

“โครงการนำร่องส่งเสริมชุมชนสุขภาพดีมีสุข” มุ่งหวังในการสร้างสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน ผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการประกันชีวิตที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า พร้อมค่าเบี้ยประกันชีวิตที่ทุกคนสามารถเอื้อมถึงได้ง่าย โดยผลิตภัณฑ์กลุ่มแรกที่เริ่มพัฒนาเพื่อประชาชน คือประกันสุขภาพแผนคุ้มครองโรคร้ายแรงเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่เข้ารักษาในโรงพยาบาลเครือข่ายรัฐบาล โดยได้รับการสนุนความร่วมมือจากธนาคารกรุงไทย และเป็นโครงการนำร่องกับลูกค้าที่เข้ารับบริการในโรงพยาบาลสมุทรปราการ ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นอีกหนึ่งโครงการที่สอดคล้องกับพันธสัญญาของแบรนด์ใหม่ของบริษัท “Know You Can” โดยสนับสนุนความเชื่อมั่นในตัวเอง และมุ่งมั่นให้ทุกคนมีสุขภาพ และชีวิตที่ดีขึ้นตามใจปรารถนา

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.