9,014
VIEWS

การ Transform จะต้องแข่งกับ Speed และภารกิจ “คิดเผื่อ” ภายใต้บริบทใหม่ของ AIS Academy

Oct 09, 2019 S.Worapol

“ทรัพยากรมนุษย์” กำลังถูกท้าทาย และตั้งคำถามอย่างมากมายภายใต้โลกแห่งการเปลี่ยนแปลง

เทคโนโลยีที่กำลังจะเข้ามามีบทบาทกับองค์กรมากขึ้น

ใครจะทดแทนใคร

ใครจะอยู่ ใครจะไป ยังคงเป็นเรื่องที่หลายคนยังไม่ตกผลึกความคิด

แต่สำหรับองค์กรขนาดใหญ่ที่มีพนักงานมากกว่า 12,000 คนอย่าง AIS ก็มีการพูดถึงและให้ความสำคัญกับการ Transform องค์กรมาตลอดในช่วงหลายปีที่ผ่านมา แม้ว่าสถานะของ AIS จะเป็น Tech Company แต่ “คน” ก็ยังเป็นสิ่งสำคัญเสมอ

กานติมา เลอเลิศยุติธรรม หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AIS อธิบายว่า “ในมุมของธุรกิจ เรื่องคนหรือ HR มีการตื่นตัวมากขึ้น แต่ยังช้าอยู่หากจะเคลื่อนตัวให้ทันโลกที่เปลี่ยนแปลงเร็ว ถ้า HR สามารถเข้าใจความเป็นธุรกิจก็จะช่วยส่งเสริมทำให้ธุรกิจแข็งแกร่งมากขึ้น นั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ต่อการ Transform องค์กร”

มุมมองของ AIS ต่อเรื่องทรัพยากรมนุษย์หรือ HR จึงไม่ได้เกี่ยวข้องแค่เรื่องของการ “อบรม” “เทรนพนักงาน” เท่านั้น AIS มองไกลกว่านั้น เพราะทักษะของ HR จะต้องมีความเข้าใจในธุรกิจ หมายความว่าจะต้องเตรียมความพร้อมของธุรกิจที่จะไปข้างหน้า ประเมินศักยภาพขององค์กรว่าเราอยู่ตรงไหน และจะยกระดับสกิลได้อย่างไร สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ สังคมจะอยู่ได้จากการคิดเผื่อ AIS โตคนเดียวไปไม่ได้ สังคมต้องโตไปด้วย การเติบโตคนเดียวไม่ใช่การเติบโตอย่างยั่งยืน

“การคิดเผื่อในมุมของการทำให้สังคมเข้มแข็งนั้น ทำคนเดียวไม่ได้ ต่อให้บริษัทจะประสบความสำเร็จอย่างไร ความสามารถของคนในประเทศมีไม่เพียงพอก็ไม่สามารถเดินหน้าได้ แต่การจับมือให้สังคมพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นส่วนหนึ่งของการรับมือการเปลี่ยนแปลงของ HR โดยจะมีการเรียนรู้ความแตกต่างจากคนนอกองค์กร ซึ่งเป็นการสร้างคอมมูนิตี้ให้เติบโตขึ้นจากระดับองค์กร ไปสู่ระดับประเทศ”

โดยมี AIS Academy เป็นแกนกลางร่วมกับภาคเอกชนในการปลุกปั้นภารกิจ “คิดเผื่อ” ยกระดับองค์ความรู้ เพิ่มศักยภาพในการรับมือความผันผวนของโลกดิจิทัลได้อย่างแข็งแกร่งมากขึ้น ด้วยความเชื่อที่ว่า “องค์กรจะก้าวไปข้างหน้าได้ สังคมก็ต้องเติบโตไปพร้อมๆ กัน”

โดย AIS Academy มีแผนเดินหน้าภารกิจ “คิดเผื่อ” โดยกระจายองค์ความรู้ทางเทคโนโลยีด้วยการจัดสัมมนา “ACADEMY for THAIs: to the Region” สู่การขยายพื้นที่นอกกรุงเทพมหานครไปยังพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อต่อยอดองค์ความรู้ไปยังกลุ่มประชาชนที่อยู่ในภูมิภาค ตลอดจนนักเรียน นิสิต นักศึกษาบุคลากรภาครัฐและเอกชน รวมถึงประชาชนที่ให้ความสนใจและมีไลฟ์สไตล์เชื่อมต่อกับโลกในยุคดิจิทัลอยู่ตลอดเวลา

สิ่งที่เกิดขึ้นสะท้อนให้เห็นภาพในแง่ของโครงสร้างการทำงานของทีมพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ AIS ที่พยายามสร้าง Academy ที่ยกระดับศักยภาพตั้งแต่ภายในจนกระทั่งออกสู่นอกองค์กร

นอกเหนือจากเทคโนโลยีดิจิทัลที่ส่งผลกระทบต่อ HR ยังมีปัจจัยที่สำคัญที่ต้องโฟกัสคือ ความเข้าใจของ HR ในการตื่นตัวต่อการพัฒนาตัวเอง ทำให้การลงทุนอย่างมากมายมหาศาลอาจจะไม่เกิดประโยชน์ หากคนในองค์กรไม่เข้าใจถึงแก่นและไม่ได้ใช้ให้เป็นประโยชน์

ดังนั้น HR ที่มีหน้าที่ดูแลเรื่องของคน แต่ยังยกระดับศักยภาพตัวเองไม่ได้ จะไปยกศักยภาพของคนในองค์กรได้อย่างไร

“HR ต้องเป็นสะพานเชื่อม แม้จะถูกมองว่าเป็นเรือเล็กแต่เป็นเรือที่สำคัญ คือ เรื่องของผู้ใหญ่ในองค์กร เพราะองค์กรใหญ่จะโฟกัสว่าทำอะไรได้เงิน แต่เราต้องคำนึงถึงการฟูมฟัก จนแข็งแรงและเติบโตได้ ดังนั้น AIS จึงรีบหันมามองถึงจุดนี้ เปลี่ยนวิธีคิด การส่งมอบสิ่งต่างๆ ของ HR ไปยังบุคลากรต้องมองมากกว่าโครงสร้างของเงินเดือน คือต้องมีความสุข และเกิด Engagement กับองค์กรด้วย”

พื้นฐานของความเป็น HR คือ “การเข้าใจคน” มากที่สุด แต่อันดับแรกคือต้องออกจากกรอบให้ได้ เช่น ความสำเร็จของคนแต่ละรุ่นได้มาต่างกัน HR ก็ต้องยอมรับในความเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมคนที่ละรุ่น ยอมรับในค่านิยมต่างๆ ที่เปลี่ยนไป คนรุ่นใหม่มองว่าโต๊ะประชุมเป็นมากกว่า Work Station อย่ามองว่าความคิดของคนรุ่นใหม่เหมือนกัน ความแตกต่างคือความสวยงาม

“เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายที่ผลกระทบต่อสินค้าและบริหาร บทบาทของ HR คือการสื่อสารทำความเข้าใจ การ Transform จะต้องแข่งกับ Speed”         

สำหรับ AIS ความสำเร็จของการ Transform ถึงวันนี้ เคลื่อนตัวได้เยอะขึ้น ถ้าเร็วกว่านี้อาจจะไม่ต้องเจอความท้าทายจากการแข่งขันเลย เพราะคู่แข่งแต่ละคนก็มีจุดแข็ง สิ่งที่ต้องปรับปรุงก็คือ Speed มากกว่าความเข้าใจ  

วันนี้ HR หลายงานถูกแทนที่ด้วย AI มีการนำเครื่องมือเครื่องใช้เข้ามา เพื่อการว่าจ้างคนที่น้อยลง โดยการเสียเงินซื้ออุปกรณ์แค่ครั้งเดียว แทนการจ่ายเงินเดือน ถ้า HR ยังอยากเติบโตไปกับองค์กรต้องเปลี่ยน Skill Set ให้ Beyond ไปกว่างานแอดมิน ต้องสนใจในด้านของ Productivity ขององค์กรให้มากขึ้น และเอาเวลาไปศึกษา เทรนด์ของ Benefit

"สิ่งที่ยากที่สุดก็คือการเปลี่ยน Mindset ของ HR เพราะ HR ไม่สนใจเรื่องธุรกิจ แต่ต้องสามารถช่วยในการให้ Feedback ให้คำปรึกษา ทำในสิ่งที่ AI ทำไม่ได้"

นั่นคือมุมมองของ HR ตัวจริงที่กำลังเดินหน้า Transform องค์กร อย่างจริงจัง ภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่เร็วยิ่งกว่ารถไฟฟ้าความเร็วสูง อาจจะเป็นมุมมองที่หลายคนอาจจะนำไปปรับใช้ได้ในองค์กรของตัวเอง

การขับเคลื่อนองค์กรของ AIS กับพนักงานนับหมื่นคนจะเป็นไปในทิศทางไหน ในปี 2020 2030 หรือ 2050 เราก็คงต้องมาติดตามกันต่อไป

ค่ายมือถือ

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.