3,788
VIEWS

ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค X วงษ์พาณิชย์ เพิ่มมูลค่าขยะจากขวดพลาสติก

Oct 02, 2019 J.Wara

เพราะปัญหาขยะพลาสติกกลายเป็นปัญหาระดับโลกที่ส่งผลกระทบมากมายต่อชีวิตคน สัตว์ รวมถึงยังส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวม ทราบหรือไม่ว่าปัจจุบันคนไทย 1 คนสามารถสร้างปริมาณขยะให้เกิดขึ้นได้ถึง 400 กิโลกรัมต่อปี ขณะที่ในอเมริกาคนอเมริกันสร้างขยะถึง 800 กิโลกรัมต่อปี สาเหตุหนึ่งที่เป็นปัจจัยในการก่อขยะเป็นเพราะทุกคนต่างมองหาบรรจุภัณฑ์ที่สร้างความสะดวกสบายในการใช้งานให้กับตนเอง ทำให้มีปริมาณขยะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย

ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะของผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มที่ใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นขวดพลาสติก จึงถือเป็นความรับผิดชอบที่จะต้องร่วมทำให้ปัญหาขยะถูกแก้ไขได้จับมือกับวงษ์พาณิชย์หนึ่งในผู้นำธุรกิจบริหารจัดการขยะรีไซเคิลเพื่อรณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกขยะและการรีไซเคิลขวดพลาสติก PET ที่ใช้แล้วเข้าสู่วงจรการจัดการอย่างเป็นระบบจึงเป็นการช่วยกระตุ้นให้คนตื่นตัวและเข้าใจความสำคัญในการคัดแยกขยะเพื่อนำขยะพลาสติกที่มีประโยชน์หมุนเวียนกลับไปสร้างเป็นสินค้าอื่นๆ เพิ่มมูลค่าให้ขยะในวันนี้มีค่าเปรียบดังทองในอนาคต

 

โดยวงษ์พาณิชย์ประกาศรับซื้อขวดเปล่าพลาสติก PET ใช้แล้วในเครือซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ด้วยราคาที่สูงกว่าขวด PET ทั่วไป เพิ่มอีก กิโลกรัมละ 1 บาท

“ด้วยความตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่นับวันจะเลวร้ายลง อันเป็นผลมาจากการดำรงชีวิตของมนุษย์ โดยฉพาะอย่างยิ่ง ปัญหาขยะพลาสติก ที่เกิดจากพฤติกรรมการบริโภคของมนุษย์  ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ได้ร่วมมือกับ บริษัท คัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิล วงษ์พาณิชย์ จำกัด ส่งเสริมการคัดแยกขยะ และการรีไซเคิลขวด PET ซึ่งความร่วมมือนี้ได้เริ่มมาตั้งแต่ปี 2012 ที่มุ่งรณรงค์ให้คนไทยทุกคนตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว และมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงเพื่อช่วยลดปัญหาขยะในสิ่งแวดล้อม ด้วยการ “คัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิล”  โดยนำบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้ว ไม่ว่าจะเป็น ขวดพลาสติก PET  กระป๋อง ตลอดจนขยะอื่นๆ ที่สามารถรีไซเคิลได้ เข้าสู่วงจรการจัดการขยะอย่างเป็นระบบ

 

โดยหนึ่งในกลไกที่ทั้งสองบริษัทได้กระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมการรีไซเคิล คือ การสร้างแรงจูงใจให้กับผู้บริโภคผ่านการกำหนดราคารับซื้อขวดพลาติก PET ที่ใช้แล้วของผลิตภัณฑ์ “ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค” ให้สูงขึ้นกว่าราคารับซื้อปกติ โดยร้านรับซื้อขยะวงษ์พาณิชย์ทุกสาขาทั่วประเทศได้ประกาศรับซื้อขวดพลาสติก PET ของเครื่องดื่ม เป๊ปซี่ เป๊ปซี่แมกซ์เทสต์ มิรินด้า เซเว่นอัพ กู๊ดมู้ด ชาพร้อมดื่มลิปตัน น้ำดื่มอควาฟิน่า และเครื่องดื่มเกลือแร่ เกเตอเรด สูงกว่าราคาปกติอีก กิโลกรัมละ 1 บาท ทั้งนี้ ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบราคารับซื้อ-ขายประจำวันของวงษ์พาณิชย์ได้จากเว็บไซต์www.wongpanit.com หรือ สอบถามจุดรับซื้อของวงษ์พาณิชย์ทั่วประเทศได้ที่ คอล เซนเตอร์ โทร. 081-887-6888” จรณชัย ศัลยพงษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบรรษัทสัมพันธ์ บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ SPBT ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มภายใต้แบรนด์ซันโทรี่และเป๊ปซี่โค กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้

 

ด้าน ดร. สมไทย วงษ์เจริญ ผู้ก่อตั้ง บริษัท คัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิล วงษ์พาณิชย์ จำกัด เผยว่าในปี 2561 ที่ผ่านมา ประเทศไทยมีขยะ 27.93 ล้านตัน แบ่งเป็นขยะพลาสติกอยู่ราว 2 ล้านตัน โดยจำแนกเป็นขวดพลาสติก PET จำนวน 330,000 ตัน/ปี แบ่งเป็น ขวดพลาสติกชนิดขาว ใส 280,500 ตัน/ปี ขวดพลาสติกชนิด ขาวออกฟ้า 222,500 ตัน/ปี เป็นแผ่นฟิลม์สำหรับทำบรรจุภัณฑ์ใส่อาหาร และบรรจุภัณฑ์ชนิดต่างๆ 45,900 ตัน/ปี ซึ่งปัจจุบันการรีไซเคิลพลาสติก PET ในประเทศไทยสามารถจัดการได้แล้วกว่า 80% ของ PET ทั้งหมด แต่ก็ยังคงเหลืออีก 20% ที่ต้องถูกนำไปฝังกลบ และบางส่วนก็เล็ดลอดออกสู่สภาวะแวดล้อม จนทำให้ปัญหาขยะพลาสติกเป็นประเด็นสิ่งแวดล้อมลำดับต้นๆ ของโลก

“หากมีการคัดแยกขยะอย่างจริงจังเพื่อสามารถนำกลับเข้าสู่วงจรรีไซเคิลได้อย่างเป็นระบบจะสามารถลดปริมาณขยะที่ได้นำไปฝังกลบและเล็ดลอดออกสู่สภาวะแวดล้อมไปได้มาก โดยวงจรชีวิตของขวด PET นั้นสามารถนำมารีไซเคิลได้อย่างไม่รู้จบ โดยเริ่มจากผู้ผลิต สู่มือผู้บริโภค การจัดเก็บของผู้รับซื้อขยะ การคัดแยกขยะอย่างเป็นระบบสู่กระบวนการรีไซเคิล สู่อุตสาหกรรมต่อเนื่อง จนเกิดเป็นระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy”

 

หลายคนยังไม่ทราบว่าขวด PET สามารถนำกลับมารีไซเคิล โดยสามารถนำมาแปรสภาพเป็นเส้นใยสังเคราะห์สำหรับอุตสาหกรรมผลิตเสื้อผ้าและสิ่งทอ และบรรจุภัณฑ์ต่างๆ รวมถึงบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารอีกด้วย การร่วมมือในครั้งนี้ของวงษ์พาณิชย์และซันโทรี่ เป๊ปซี่โค จะช่วยสร้างการรับรู้ให้ประชาชนทั่วไปรับทราบว่าขวด PET มีมูลค่าการรับซื้อในตลาดค่อนข้างสูง เพื่อกระตุ้นการคัดแยกขยะเพื่อนำกลับเข้าสู่วงจรรีไซเคิลอย่างเป็นระบบ

ซึ่งหากคนไทยได้รับความรู้ในเรื่องของการคัดแยกขยะให้ถูกต้อง คัดแยกขวดพลาสติกออกจากขยะประเภทอื่น มีการจัดเก็บอย่างเป็นระบบเพื่อนำไปรีไซเคิล ขวดพลาสติกในมือคุณอาจจะสร้างรายได้อย่างที่คาดไม่ถึง และจะไม่กลายเป็นปัญหาที่เรียกว่าขยะอีกต่อไป

 

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.

violet porno xxx phim sex 2020 lawnjinsi Filmes Pornô PuttanaHD Madre Y Hija Calientes Viendo Peliculas gratis porno alte schwarze straps fotzen pakistani indain porn videos xn----4mcbuj2htacf75kha.com pornolegende Free Desi Scandal xxx e videos pornos www.grandexxx.com www.xxxarabtube.com www.zwartporno.com www.echterporno.com www.nubepornogratis.com www.perlasesso.com videos de sexo 3gp