ภาคอินเตอร์เน็ต ขาที่ 4 ค้ำเศรษฐกิจสหรัฐ สร้างรายได้ถึง 2.1 ล้านล้านดอลลาร์

Sep 27, 2019 P.Patikom

กลุ่มอุตสาหกรรมอินเตอร์เน็ตของสหรัฐ ซึ่งประกอบด้วยบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ระดับโลกหลายราย เช่น  Amazon, Facebook, Alphabet (Google), Twitter, Uber และบริษัทอื่นๆ อีกหลายบริษัท ฯลฯ ได้เติบโตอย่างรวดเร็ว จนสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจถึง 2.1 ล้านล้านดอลลาร์ในปี 2018 คิดเป็นประมาณ 10% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (The Nation’s Gross Domestic Product - GDP) ของสหรัฐ (ขณะที่เมื่อปี 2014 ภาคอุตสาหกรรมอินเตอร์เน็ตในสหรัฐสร้างรายได้เป็นมูลค่า 966.2 พันล้านดอลลาร์ หรือ 6% ของ GDP) ปัจจุบันภาคอุตสาหกรรมอินเตอร์เน็ต มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 4 ของเศรษฐกิจสหรัฐ รองลงมาจาก ภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์, ภาครัฐบาล และภาคการผลิต

ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกมาจากสมาคมอินเตอร์เน็ตที่บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่เหล่านี้เป็นสมาชิกอยู่ ในช่วงเวลาที่บริษัทยักษ์ใหญ่เหล่านี้บางบริษัทกำลังถูกฝ่ายนิติบัญญัติสหรัฐสอบสวนด้วยข้อกฎหมายต่อต้านการผูกขาด และบางคนในฝ่ายนิติบัญญัติยังเรียกร้องให้แยกสลายเพื่อลดขนาดองค์กรเทคโนโลยีขนาดใหญ่เหล่านี้ลง

จากการศึกษาพบว่า ปีที่แล้วภาคอินเตอร์เน็ตสร้างงานโดยตรงเกือบ 6 ล้านตำแหน่ง ซึ่งคิดเป็น 4% ของตำแหน่งงานในสหรัฐ ในขณะที่บริษัทอินเตอร์เน็ตในสหรัฐใช้เงิน 64 พันล้านดอลลาร์ ในการใช้จ่ายเพื่อการลงทุน (Capital Expenditures) และยังมีข้อมูลว่า ภาคอินเตอร์เน็ตได้สนับสนุนให้เกิดงานทางอ้อมอีก 13 ล้านตำแหน่ง

สำนักวิเคราะห์เศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา (The U.S. Bureau of Economic Analysis - BEA) ระบุว่า พนักงานที่ทำงานในเศรษฐกิจดิจิทัลของสหรัฐอเมริกาได้รับค่าตอบแทนเฉลี่ย 132,223 ดอลลาร์ต่อคนในปี 2017 เทียบกับรายได้ 68,506 ดอลลาร์ต่อคนสำหรับเศรษฐกิจสหรัฐโดยรวม

Cr : REUTERS

Source

Internet

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.