กรุงไทย-แอกซ่า รับรางวัลระดับนานาชาติ ACES Awards 2019 สาขา The Best Work Place

Sep 25, 2019 -None-

บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต โดย แซลลี่ โอฮาร่า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แล บุปผาวดี โอวรารินท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล รับรางวัลระดับนานาชาติ “The Asia Corporate Excellence & Sustainability Awards 2019” (ACES) สาขา The Best Work Place ซึ่งรางวัลดังกล่าวถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติด้านการเรียนรู้ และการพัฒนาที่เป็นแบบอย่างที่ดี มีความโดดเด่นในการจ้างงาน การฝึกอบรมและแนวปฏิบัติเพื่อรักษาพนักงานให้อยู่กับองค์กร ซึ่งสะท้อนถึงนโยบายของบริษัทฯ ในการให้โอกาสทุกคนได้มีชีวิตที่ดีขึ้นตามใจปรารถนา

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.