กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุโซนร้อนโพดุล-คาจิกิ

Sep 18, 2019 -None-

บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต โดย แซลลี่ โอฮาร่า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีความห่วงใย และตระหนักถึงความเดือดร้อนของลูกค้าผู้เอาประกันภัย ที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนโพดุล หรือพายุโซนร้อนคาจิกิ ดังนั้น กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จึงมีมาตรการช่วยเหลือลูกค้าผู้เอาประกันภัยที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ 32 จังหวัด โดยการผ่อนผันชำระเบี้ยประกันที่ลูกค้าต้องชำระในระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม – 31 ตุลาคม 2562 เป็นเวลา 60 วันนับจากวันครบระยะเวลาผ่อนผันเดิม และไม่ถือเป็นการขาดผลบังคับกรมธรรม์ โดยในช่วงระยะเวลาผ่อนผันดังกล่าว ลูกค้าผู้เอาประกันภัยยังสามารถใช้สิทธิ์ในการเรียกร้องสินไหมทดแทนได้ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ทุกกรณี

โดยมาตรการนี้จะให้ความช่วยเหลือลูกค้าผู้เอาประกันภัยในพื้นที่ 32 จังหวัด ภาคเหนือ 10 จังหวัดได้แก่ แพร่ เชียงใหม่ เพชรบูรณ์ น่าน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก พิจิตร แม่ฮ่องสอน ลำปาง สุโขทัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 16 จังหวัดได้แก่ นครพนม ร้อยเอ็ด อุบลราชธานี อำนาจเจริญ มหาสาร คาม ขอนแก่น หนองบัวลำภู ยโสธร กาฬสินธุ์ มุกดาหาร ชัยภูมิ สุรินทร์ อุดรธานี เลย ศรีสะเกษ สกลนคร ภาตะวันออก 3 จังหวัดได้แก่ ปราจีนบุรี ตราด สระแก้ว และภาคใต้ 3 จังหวัดได้แก่ กระบี่ ระนอง ชุมพร ซึ่งมาตรการดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายหลักของบริษัท ในการสนับสนุน อยู่เคียงข้าง เป็นเพื่อนคู่คิดลูกค้าของเรา ทั้งนี้ลูกค้าผู้เอาประกันภัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร.1159 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.