3,456
VIEWS

RISC โดย MQDC จับมือ GC และ Carpet Maker ตอกย้ำแนวคิด Sustainnovation

Sep 17, 2019 -None-

UPCYCLING FOR A BETTER WORLD 2019  ถือเป็นอีกหนึ่งงานซึ่งเกิดจากการมี “เคมีที่ตรงกัน” ระหว่าง ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC) โดยบริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) กับบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC และ บริษัท คาร์เปท เมกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งมุ่งมั่นที่จะสร้างให้แนวคิด Circular Economy ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมด้วยการจัดแสดงผลงานการออกแบบและพัฒนานวัตกรรมจากกระบวนการ Upcycling เปลี่ยนวัสดุเหลือใช้สู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสามารถใช้งานจริงในที่อยู่อาศัย 

ที่ผ่านมา RISC มุ่งมั่นที่จะสร้างและพัฒนาแนวคิดผ่านนวัตกรรมจากความร่วมมือกันทั้งในประเทศและต่าง ประเทศ ภายใต้แนวทาง ‘Sustainnovation’  คือการค้นหานวัตกรรมต่างๆ เพื่อสร้างความยั่งยืนในทุกโครงการของ MQDC ซึ่งให้ความสำคัญตั้งแต่ขั้นตอนการก่อสร้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการนำวัสดุเหลือใช้กลับมาทำให้เกิดประ โยชน์ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน ในขณะที่ GC เองก็มุ่งมั่นนำหลัก Circular Economy มาปรับใช้พร้อมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนหันมาใช้ชีวิตในรูปแบบ GC Circular Living นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากขยะพลาสติก ผ่านโครงการ Upcycling the Oceans, Thailand ที่นำขยะพลาสติกจากทะเลและชายหาดมาผ่านกระบวนการผลิตเป็นสินค้าแฟชั่น อาทิ เสื้อ กระเป๋า หรือ โครงการ ThinkCycle Bank มุ่งให้ความรู้ สร้างความเข้าใจในการจัดการขยะให้กับเด็กและเยาวชน และโครงการ PPP Rayong โครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการจัดการขยะ เมื่อผนวกกับ Carpet Maker ผู้ผลิตพรมคุณภาพสูงซึ่งส่งให้กับบริษัทชั้นนำทั่วโลกทำให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงานจากกระบวนการ Upcycling ซึ่งเปลี่ยนวัสดุเหลือใช้สู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม โดยได้ MQDC เข้ามาเป็นจิ๊กซอว์ตัวสุดท้ายที่ทำให้แนวคิด Circular Living เป็นรูปธรรม ประชาชนเข้าใจและมองเห็นชัดเจนมากขึ้นว่าขยะพลาสติกสามารถนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานจริงในที่อยู่อาศัย นอกเหนือจากสินค้าแฟชั่น อาทิ เสื้อ กระเป๋า ที่ทาง GC นำเสนอให้เห็นไปก่อนหน้านี้และได้รับการตอบรับที่ดีมาก

ไฮไลท์ในงานนี้คือการเปิดตัวพรมทอมือที่ทำจากขยะขวดพลาสติกจากท้องทะเลครั้งแรกของโลก ผลงานการออกแบบของ เป๋ ธนวัต มณีนาวา ที่นำขวดพลาสติกมาผ่านกระบวนการเปลี่ยนเป็นเส้นด้าย และนำมาทอเป็นพรมตกแต่งบ้านที่มีความสวยงามแปลกตา

นอกจากนี้ยังมี Concrete Edging Block for Curbs and Walkways บล็อกคอนกรีตผสมขยะพลาสติกสำหรับถนนและทางเดิน และ Landscape Elements การพัฒนาวัสดุตกแต่งภูมิทัศน์รอบอาคารจากขยะพลาสติก เช่นคอนกรีตและวัสดุไม้เทียมจากขยะพลาสติก รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่หากมองภายนอกคงไม่คิดว่าจะทำจากวัสดุเหลือทิ้ง อย่าง Stool ที่ทำจากกากกาแฟ เปลือกไข่ หรือไม้มีตำหนิ เป็นต้น

คุณวิสิษฐ์ มาลัยศิริรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) กล่าวถึงงานนี้ว่า

“ความมุ่งมั่นตั้งใจของ MQDC นับตั้งแต่เริ่มต้นบริษัทภายใต้แนวคิด For All Well-being เรารู้ว่าการก่อสร้างอาคาร 1 หลังใช้ทรัพยากรจำนวนมาก และสร้างขยะจำนวนมากเช่นกัน ที่ผ่านมา MQDC พยายามหารูปแบบการก่อ สร้างสมัยใหม่มาใช้ในอาคารของเราทุกโครงการ เพื่อลดปริมาณขยะ แต่ยังคงไว้ซึ่งคุณภาพของการก่อสร้างที่ดีเยี่ยมจนเราได้รับข้อมูลเรื่องวัสดุก่อสร้างในรูปแบบ Upcycling ที่ทำจากขยะ จากทีมวิจัยของ RISC โดย MQDC และพันธมิตร จึงได้ร่วมกันพัฒนานวัตกรรม Upcycling เพื่อใช้ในโครงการต่างๆ ด้วยการใช้วัสดุก่อสร้างจากขยะพลาสติก เช่น อิฐปูทางเท้า พื้นปูถนน ที่รับน้ำหนักและทนทานไม่ต่างจากอิฐหรือบล็อกปูถนนปกติที่ใช้กันอยู่ ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในไทยที่วงการอสังหาริมทรัพย์นำพลาสติกที่ผ่านกระบวนการ Upcycling มาใช้เป็นวัสดุก่อสร้างในโครงการ และยังเตรียมขยายการใช้พลาสติกมาเป็นส่วนผสมของวัสดุก่อสร้างอื่นๆ อีกด้วย”

“ทุกคนทราบกันดีว่าโลกมีปริมาณขยะเพิ่มมากขึ้นจนไม่สามารถกำจัดหมด RISC ซึ่งเป็นหน่วยงานวิจัยที่ให้ความสำคัญเรื่องการพัฒนาและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและการแบ่งปันองค์ความรู้ ที่มีนักวิจัยหลากหลายด้าน จึงได้ร่วมมือกับกลุ่มพันธมิตรในการคิดค้น และพัฒนาแนวทางวิธีการกำจัดขยะ โดยนำนวัตกรรมกับเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้เพื่อช่วยลดปัญหาขยะและเพิ่มมูลค่าให้กับขยะหลากหลายรูปแบบ”

“เรามีการวิจัยเรื่องการนำกระบวนการ Upcycling มาออกแบบและสร้างเป็นผลิตภัณฑ์จากขยะให้มีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งผลงานที่พัฒนาและคิดค้นขึ้นนี้มีความสวยงามไม่ต่างจากผลิตภัณฑ์ใหม่และสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง โดยในวันนี้เรามีผลงานและนวัตกรรมบางส่วนมาจัดแสดงในงาน โดยเฉพาะพรมทอมือที่ทำจากขยะขวดพลาสติกจากท้องทะเลครั้งแรกของโลก และงานออกแบบและผลิตภัณฑ์อื่นๆ โดยผลงานทั้งหมดนี้เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้น ซึ่ง RISC ยังต้องอาศัยความร่วมมือจากองค์กรและหน่วยงานต่างๆ ช่วยกันพัฒนาต่อยอดผลงานในการผลิตเชิงอุตสาหกรรมต่อไป และผมมองว่าถ้าทุกคนร่วมมือกันตามความถนัด หรือความเชี่ยวชาญของตนเอง ทุกคนก็จะสามารถช่วยสร้างความเปลี่ยนแปลงให้โลกของเราได้” รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต หัวหน้าคณะที่ปรึกษาศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC) ในฐานะผู้จัดงาน กล่าวถึงจุดประสงค์และไฮไลท์ของงานนี้

คุณวราวรรณ ทิพพาวนิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกิจการองค์กร บริษัท พีทีที โกลบอล  เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC พันธมิตรที่ดีของ MQDC เสริมว่า

“การร่วมมือกับศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน หรือ RISC และ MQDC นับเป็นก้าวสำคัญของ GC สู่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เนื่องจากวัสดุ Upcycling จะถูกนำไปใช้อย่างกว้างขวาง ช่วยจุดประกายและสร้างความตื่นตัวให้กับสังคม ด้วยคุณสมบัติของวัสดุที่คงทน แข็งแรง และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยเราริเริ่มโครงการ Upcycling Plastic Waste ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมการแปรรูปขยะพลาสติกให้กลายเป็นวัสดุที่มีมูลค่าเพิ่มเพื่อเป็นการสร้างชีวิตใหม่ให้กับขยะพลาสติก

คุณสุนทร ไกรตระกูล ประธานกรรมการบริษัท บริษัท คาร์เปท เมกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด อีกหนึ่งในพันธมิตร Upcycling กล่าวว่า

“ผมเห็นว่าปัญหาของขยะพลาสติกในปัจจุบันมีความรุนแรงและมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่และเป็นปัญหาที่ใกล้ตัวมากขึ้นทุกวัน ดูเหมือนทุกคนให้ความสำคัญกับปัญหานี้ แต่จะมีกี่คนที่ลงมือทำในสิ่งที่จะช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้  เมื่อได้มีโอกาสพูดคุยกับ ดร.สิงห์ RISC ก็ได้เห็นโอกาสที่ผมจะมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม ผมชอบคำว่า Upcycling มันดูต่างจาก Recycle เพราะมันเป็นการเปลี่ยนสิ่งที่เป็นปัญหาให้กลายมาเป็นของที่มีคุณค่าสูงขึ้น Carpet Maker จึงได้ร่วมคิดค้นและพัฒนาพรมทอมือที่ทำจากเส้นใยแปรรูปขยะขวดพลาสติกจากทะเลมาเป็นผลิตภัณฑ์พรมที่มีคุณสมบัติที่ดีกว่าพรมทั่วไปในท้องตลาด อาทิ ป้องกันคราบสกปรก เชื้อรา นุ่ม ดูแลง่ายและป้องกันไฟในระดับมาตรฐาน สากล ASTM D2859 เป็นต้น”

คุณอเล็กซ์ เรนเดล นักแสดงชื่อดังและผู้ก่อตั้ง ENVIRONMENTAL EDUCATION CENTRE THAI LAND หรือ EEC Thailand กล่าวถึงความสำคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะขยะไว้น่าสนใจว่า

“ปัญหาสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยมีหลากหลายประเด็น ไม่ว่าจะเป็นปัญหามลพิษทางอากาศ หรือปัญหาของขยะที่เราพบเห็นกันบ่อย และตอนนี้เรื่องของขยะทะเลกำลังเป็นปัญหาที่สำคัญของการอนุรักษ์ในประเทศไทย ซึ่งไทยถูกจัดอยู่ในอับดับต้น ๆ ของโลกที่ทิ้งขยะลงสู่ทะเลมากที่สุด และส่วนใหญ่ขยะที่พบในทะเลคือขยะพลาสติก ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้สัตว์ทะเลต้องจบชีวิตลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และกำลังเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงระบบนิเวศที่กำลังถูกทำลายด้วยมือของมนุษย์ โดยจุดนี้เองทำให้เราเกิดความรู้สึกที่อยากจะรักษาและปกป้องไม่ใช่แค่ในระยะสั้น แต่เรามองถึงระยะยาว

การทำค่ายของ EEC นั้นเราจะพาเด็ก ๆ ไปสัมผัสถึงความสวยงามของธรรมชาติ และเรียนรู้ด้วยตัวของเขาเอง ไม่ใช่จากรูปภาพ เพราะผมมีความเชื่อเสมอว่า การศึกษาและการได้สัมผัสประสบการณ์จริง จะทำให้เด็กๆ เกิดความรักในสิ่งที่เขากำลังเรียนรู้ และเมื่อเขารักและเข้าใจ เขาก็พร้อมที่จะปกป้องมันมากขึ้น และเราต้องให้ความรู้ ความเข้าใจ ถึงผลดีและผลเสียของขยะแต่ละชนิด เช่น พลาสติกไม่ใช่สิ่งที่เลวร้ายเสมอไป แต่มีประโยชน์มากมายทั้งในชีวิตประจำวันไปจนถึงวงการแพทย์ได้ด้วยหากมีการจัดการที่ดี สุดท้ายแล้วปัญหาดังกล่าวไม่ใช่เรื่องของคนใดคนหนึ่งหรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเท่านั้น แต่มันคือปัญหาที่ทุกคนต้องช่วยกันดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้โลกของเราน่าอยู่ยิ่งขึ้น”

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถไปชมงาน “UPCYCLING FOR A BETTER WORLD 2019” ได้ตั้งแต่วันที่ 13 – 19 กันยายนนี้ ณ เฮลิกซ์ การ์เด้น ชั้น 5 ศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์

พลังงาน

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.