ยูนิเซฟ จับมือเซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์-ท็อปส์ เปิดตัวแคมเปญ เด็กทุกคนอ่านได้ - Every Child Can Read

Sep 10, 2019 -None-

องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ผู้บริหารเซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ และ ท็อปส์  เปิดตัวแคมเปญเด็กทุกคนอ่านได้ - Every Child Can Read เพื่อรณรงค์ให้เด็กนักเรียนและประชาชนทั่วไปได้เห็นถึงความสำคัญของการอ่านหนังสืออันเป็นราก ฐานที่สำคัญต่อการพัฒนาการเรียนรู้และต่อยอดสู่ทักษะในด้านต่าง ๆ พร้อมเดินหน้าโครงการ ‘ห้องสมุดเคลื่อนที่’ ที่จะมุ่งแก้ไขปัญหาการขาดแคลนหนังสือเด็กในบ้านและการขาดทักษะด้านภาษาและการอ่านเขียนของเด็กในครอบครัวที่ยากจนและอยู่ในถิ่นทุรกันดาร และร่วมสนับสนุนกิจกรรมอ่านสัปดาห์ละเล่ม(A Book A Week) ในโรงเรียนนำร่อง ภายในงานได้รับเกียรติจาก ท่านอานันท์ ปันยารชุน ทูตสันถวไมตรี องค์การยูนิเซฟ ประเทศ ไทย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมเชิญ นิชคุณ หรเวชกุล Friend of UNICEF มาร่วมเผยถึงความรักในการอ่านและพูดคุยกับสองนักเรียนในโครงการ รวมกับคุณครูบรรณารักษ์ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา

สเตฟาน คูม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล กรุ๊ป และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด กล่าวว่า “บริษัทฯ ให้ความสำคัญและมีนโยบายในการยกระดับการศึกษาของเด็กไทยให้มีความเท่าเทียม ซึ่งเป็นเวลาเกือบ 20 ปี ที่ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทลจำกัด ได้ร่วมกับ องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย จัดกิจกรรมระดมทุนนำเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือด้านการศึกษาแก่เด็กนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เด็กทุกคนได้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียม ที่ผ่านมาบริษัทได้ส่งมอบเงินที่ลูกค้าร่วมบริจาคให้กับองค์การยูนิเซฟประเทศไทย รวมกว่า 37 ล้านบาท พร้อมส่งมอบรถห้องสมุดเคลื่อนที่รวมทั้งสิ้น 5 คัน เพื่อสนับสนุนการทำงานของยูนิเซฟที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงให้แก่ชีวิตของเด็กๆ ในประเทศไทย เพื่อให้เด็กไทยมีโอกาสทางการศึกษาได้อ่านและเข้าถึงหนังสือที่เหมาะสมกับวัย ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างพัฒนาการทางการเรียนรู้ของเด็ก อันเป็นจุดเริ่มต้นของการเข้าถึงทางการศึกษาที่เป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญสำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต เซ็นทรัล  ฟู้ด ฮอลล์ และ ท็อปส์ จึงได้ร่วมกับ องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย จัดโครงการ “เด็กทุกคนอ่านได้ - Every Child Can Read” เพื่อเชิญชวนลูกค้าและประชาชนทั่วไป ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเท่าเทียมทางการอ่านให้เด็กไทยทุกคน โดยการร่วมบริจาคเงินสมทบทุนผ่านบริการ CenPay ณ จุดแคชเชียร์ และ กล่องบริจาค ที่ร้านเซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์, ท็อปส์  มาร์เก็ต, ท็อปส์ ซูเปอร์สโตร์ และ ท็อปส์ เดลี่ ทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 – 31 สิงหาคม 2565”

โธมัส ดาวิน ผู้แทนองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย กล่าวว่า “การอ่านมีส่วนช่วยพัฒนาทักษะทางการรับรู้ของเด็กได้อย่างมหาศาล อีกทั้งยังเป็นพื้นฐานของการเรียนรู้ในอนาคต การอ่านช่วยกระตุ้นความคิดสร้าง สรรค์และจินตนาการของเด็กได้เป็นอย่างดี ช่วยเพิ่มพูนคลังคำศัพท์ในสมองและพัฒนาทักษะการสื่อสาร ต่อยอดสู่การคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และยังช่วยให้เด็กมีสมาธิที่ดีขึ้น หนังสือเล่มแรก ๆ ที่สนุกสนานและดึงดูดใจเด็ก ๆ จะมีส่วนสำคัญให้พวกเขามีนิสัยรักการอ่านเมื่อเติบโตขึ้น ยิ่งพวกเขาได้อ่านหนังสือมาก ทักษะการอ่านก็จะได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นตามไปด้วย”

“การอ่านทำให้เด็กมีความฉลาดทางสติปัญญามากขึ้นและยังช่วยให้พวกเขาได้พัฒนาศักยภาพได้อย่างเต็มที่” โธมัส กล่าวพร้อมเสริมว่า “เด็กทุกคนอ่านได้ - Every Child Can Read เป็นโครงการที่ยูนิเซฟได้ร่วมทำงานอย่างใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่ทางการศึกษาเพื่อเข้าถึงเด็กและโรงเรียนด้วยกิจกรรมการอ่านอันพัฒนาไปสู่นิสัยรักการอ่าน เราตั้งใจที่จะจัดหาหนังสือเด็กที่เหมาะสมตามช่วงอายุ หนังสือที่มีสาระน่าสนใจ รวมทั้งเอกสารการอ่านให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียน และครอบครัวที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีหนังสือไม่กี่เล่มหรือไม่มีหนังสือเลย โครงการนี้ยังครอบคลุมไปถึงการจัดอบรมแก่ครู ผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน และครอบครัว เพื่อพัฒนาทักษะการสอนให้เด็กได้มีพัฒนาการทางการเรียนรู้ของเด็กได้ดียิ่งขึ้น ยูนิเซฟต้องการที่จะให้การอ่านนั้นเป็นหัวใจสำคัญของการศึกษาในประเทศไทย”

ภายในงาน นิชคุณ หรเวชกุล นักร้องชื่อดังในฐานะ Friend of UNICEF ได้ร่วมพูดคุยกับนักเรียนโรง เรียนห่างไกล และร่วมรณรงค์การสร้างสายสัมพันธ์ในครอบครัวผ่านการปลูกฝังนิสัยรักการอ่านแก่เด็กรุ่นใหม่ “การที่พ่อแม่ได้อ่านหนังสือนิทานให้ลูกฟังหรืออ่านไปพร้อมกับลูกตั้งแต่พวกเขายังเล็กๆ นั้น ถือเป็นช่วงเวลาที่สำคัญและมีค่ามากนะครับ” นิชคุณ Friend of UNICEF เผย “ถึงแม้ในปัจจุบัน พ่อแม่จะยุ่งมากแค่ไหน แต่ผมอยากให้ลองหาเวลาอย่างน้อย 15 นาทีต่อวันอ่านหนังสือไปพร้อม ๆ กับลูกให้ได้ เพราะการอ่านหนังสือกับลูก จะช่วยวางรากฐานการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่เด็ก ๆ อีกทั้งยังสร้างสายใยแห่งความผูกพันในครอบครัวได้เป็นอย่างดีอีกด้วย”

แคมเปญ เด็กทุกคนอ่านได้ – Every Child Can Read เปิดตัวพร้อมกับร่วมส่งเสริมกิจกรรม อ่านสัป ดาห์ละเล่ม หรือ A Book A Week  โดยความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีเป้าหมายหลักเพื่อส่งเสริมให้เด็กไทยทั่วประเทศรักการอ่านหนังสือและฝึกทักษะทางสังคมจากการร่วมกิจ กรรมที่จัดขึ้นอย่างหลากหลาย ขณะที่โรงเรียนที่ร่วมโครงการก็ได้ออกแบบกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ มีความสนุกสนานและท้าทายเพื่อกระตุ้นให้เด็กๆ ได้เข้าร่วม นอกจากนี้ยังได้นำสื่อออนไลน์อย่างเฟสบุ๊คมาประ ยุกต์ใช้ โดยให้เด็กๆ ได้ถ่ายทอดเรื่องราวจากหนังสือที่อ่านพร้อมรูปถ่ายคู่กับหนังสือเล่มโปรดแล้วแชร์ผ่านแฮชแท็ก #อ่านสัปดาห์ละเล่ม ประชาชนทั่วไปที่สนใจก็สามารถเข้าร่วมกับกิจกรรมนี้ได้ เพียงติดตามข้อ มูลได้จากเว็บไซต์ www.unicef.or.th/abookaweek ที่ได้รวบรวมเอาเคล็ดลับการอ่านที่มีประโยชน์และราย การหนังสือแนะนำที่เหมาะสมกับเด็กในแต่ละช่วงอายุ

นอกจากนี้ โครงการเด็กทุกคนอ่านได้ ยังได้เตรียมสนับสนุนการจัดสร้างมุมอ่าน (Reading corner) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยเริ่มที่เขตพื้นที่กรุงเทพมหานครควบคู่ไปกับการอบรมครูและผู้ดูแลเพื่อพัฒนาทัก ษะการเรียนรู้แก่เด็กอายุระหว่าง 3-5 ปี ขณะที่โครงการ “ห้องสมุดเคลื่อนที่” จะได้รับการสนับสนุนจากทั้งบริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด และเจ้าหน้าการศึกษาส่วนท้องถิ่นให้เกิดความต่อเนื่องพร้อมขยายการเข้าถึงเด็กให้มากขึ้น โดยรถห้องสมุดเคลื่อนที่พร้อมกับเจ้าหน้าที่บริการสื่อจะบรรทุกหนังสือและเอกสารการอ่าน เดินทางไปยังโรงเรียนระดับอนุบาล และโรงเรียนระดับประถมศึกษาขนาดเล็กตามถิ่นทุรกันดารในจังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดตาก และจังหวัดเลยจำนวน 147 แห่ง ซึ่งจำนวนมากเป็นเด็กชนกลุ่มน้อยทางชาติพันธุ์ที่ไม่ได้เข้าโรงเรียน โดยคาดหวังที่จะให้เด็กราว 15,000 คน ได้เข้าถึงสื่อการอ่าน

Campaign

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.