เอ็กโก กรุ๊ป ส่ง“เอ็กโกเรนเจอร์” ฮีโร่พลังงานนำทัพจัดเต็มความรู้พลังงาน ให้เยาวชนรอบโรงไฟฟ้าต่อเนื่อ

Sep 03, 2019 -None-

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือเอ็กโก กรุ๊ป เดินหน้าจัดกิจกรรม “เอ็กโกเรนเจอร์ ออนทัวร์ ปี 2” มอบความรู้ เสริมความสนุกด้านพลังงานและกระบวนการผลิตไฟฟ้าผ่านฮีโร่พลังงาน แก่นักเรียนระดับ ป.4 - ป.6 รวมกว่า 2,000 คน ใน 6 โรงเรียน ซึ่งอยู่ในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าในกลุ่มเอ็กโก จังหวัดระยอง มุ่งกระตุ้นเยาวชนตระหนักถึงความสำคัญและมีส่วนร่วมในการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า

กิจกรรม ‘เอ็กโกเรนเจอร์ ออนทัวร์’ ภายใต้โครงการ “โรงไฟฟ้าพี่ โรงเรียนน้อง” จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ซึ่งครอบคลุมการดำเนินงาน 3 ด้าน คือ การส่งเสริมสุขภาวะเยาวชน การส่งเสริมความรู้และพัฒนาทักษะด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม และการปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาเยาวชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าในกลุ่มเอ็กโก ให้เติบโตเป็นกำลังสำคัญของชุมชน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของเอ็กโก กรุ๊ป ในการดำเนินธุรกิจไฟฟ้าด้วยความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาสังคม  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอยู่ร่วมกับชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าอย่างยั่งยืน

ประพันธ์ น้อมนำชัย ผู้จัดการกลุ่มบริหาร SPP เอ็กโก กรุ๊ป เปิดเผยว่า “สำหรับกิจกรรมเอ็กโกเรนเจอร์ออนทัวร์ เป็นกิจกรรมที่มุ่งส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านพลังงานเพื่อให้เด็กและเยาวชนในโรงเรียนรอบโรงไฟฟ้า ทราบถึงที่มาและความสำคัญของพลังงานไฟฟ้า โดยภายในงานมีนิทรรศการ “เอ็กโกเรนเจอร์” ให้ความรู้เกี่ยวกับที่มาของเชื้อเพลิงต่างๆ ที่ใช้ผลิตไฟฟ้า กระบวนการผลิตไฟฟ้า ข้อดีและข้อจำกัดของเชื้อเพลิงแต่ละประเภท ซึ่งน้องๆ จะได้ร่วมเรียนรู้และเรียนเล่นอย่างสนุกไปพร้อมๆ กัน โดยในปีนี้ เอ็กโกเรนเจอร์ ได้ออนทัวร์ไปยังโรงเรียนในพื้น ที่รอบโรงไฟฟ้าในกลุ่มเอ็กโก จังหวัดระยอง จำนวน 6 โรง เรียน ได้แก่ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จังหวัดระยอง 1 โรงเรียนวัดมาบข่า (มาบข่าวิทยาคาร) โรงเรียนกระเฉท โรงเรียนวัดฉากลูกหญ้า โรงเรียนวัดห้วยโป่ง และโรงเรียนบ้านมาบตาพุด โดยมีเยาวชนระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 เข้าร่วมกิจกรรมรวมกว่า 2,000 คน”

อำนวย ศิริแพทย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จังหวัดระยอง 1 ซึ่งเป็นหนึ่งในโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมเอ็กโกเรนเจอร์ ออน ทัวร์ กล่าวว่า “เรื่องพลังงานเป็นชุดความรู้หนึ่งที่สอดคล้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เห็นได้ชัดว่า นักเรียนให้ความสนใจกับกิจ กรรมทั้งการ์ตูนเอ็กโกเรนเจอร์ และวิธีการนำเสนอของเนื้อหาสาระ ซึ่งการที่นักเรียนได้เรียนรู้ประโยชน์ของพลังงานในแต่ละประเภทแล้ว น่าจะมีประโยชน์อย่างน้อยในเรื่องของการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า ซึ่งการมาร่วมกิจ กรรมครั้งนี้ช่วยสร้างประโยชน์ให้แก่โรงเรียน ครู และนักเรียนได้มากทีเดียว”

เอ็กโกเรนเจอร์ เป็นตัวการ์ตูนฮีโร่พลังงาน ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นร่วมกันจากผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดทำสื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชน และบุคลากรของเอ็กโกที่มีความรู้ด้านการผลิตไฟฟ้า ซึ่งเนื้อหาของนิทรรศการนั้นอยู่บนพื้นฐานความรู้ของนักเรียนระดับประถมศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องพลังงาน ถ่ายทอดผ่านการ์ตูนฮีโร่ ตัวแทนพลังงานทั้ง 6 เชื้อเพลิง ได้แก่ ก๊าซเรนเจอร์ โคลเรนเจอร์ ไบโอแมสเรนเจอร์ วินด์เรนเจอร์ วอเตอร์เรนเจอร์ และโซลาร์    เรนเจอร์ ที่จะมาช่วยกอบกู้โลกจากปีศาจความมืด และช่วยเหลือเด็กๆ ให้มีไฟฟ้าใช้อย่างยั่งยืน โดยน้องๆ จะได้เรียนรู้ที่มาของเชื้อเพลิงที่ใช้ผลิตไฟฟ้า และกระบวนการผลิตไฟฟ้าอย่างง่ายผ่านชุดนิทรรศการ และการทดลองผลิตไฟฟ้าในแต่ละฐาน เพื่อให้เด็กๆ มีส่วนร่วมในการเรียนรู้อย่างสนุกสนาน โดยมีพนักงานเอ็กโก กรุ๊ป มาร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้วย

สำหรับนักเรียนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม ต่างได้แบ่งปันประสบการณ์การเรียนรู้ครั้งนี้ อาทิ ด.ญ.สุธิมนท์ สุขจำรัส หรือน้องส้มโอ ป.6 อายุ 12 ปี โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 1 เล่าว่า “รู้สึกดีใจที่มีพี่ๆ มาให้ความรู้ ชอบมาก ทั้งสนุกและได้ความรู้ใหม่ๆ ที่ไม่เคยได้เรียนรู้มาก่อน เช่น เรื่องชีวมวล การนำสิ่งเหลือใช้จากการเกษตรมาผลิตไฟฟ้า ส่วนตัวชอบวินด์เรนเจอร์มากที่สุด เพราะที่โรงเรียนมีการผลิตไฟฟ้าจากกังหันลมด้วย ทำให้หนูมีความเข้าใจมากขึ้นกว่าเดิม และเห็นว่าน่าจะมีประโยชน์ในอนาคต ซึ่งหนูจะนำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน”

ในขณะที่ ด.ญ.สุกัญญา พรฉัตรภู หรือน้องเอม ป.6 อายุ 12 ปี จากโรงเรียนเดียวกันเล่าเสริมว่า “วันนี้ได้เรียนรู้หลายๆ อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อน เก็บไปคิดในอนาคตว่าจะเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร หนูชอบโคลเรนเจอร์มากที่สุด เพราะรู้สึกว่าเรื่องถ่านหินเป็นเรื่องใหม่ที่ไม่เคยรู้มาก่อน ไม่เคยรู้ว่าถ่านหินนำไปผลิตไฟฟ้าได้ และเมื่อใช้ก็จะหมดไปได้ แล้วหนูก็ชอบฐานวอเตอร์เรนเจอร์ด้วย หนูคิดว่าเรื่องน้ำเป็นเรื่องใกล้ตัว พี่ๆ เขาสอนให้หนูเข้าใจข้อดีข้อเสียของการนำน้ำมาผลิตไฟฟ้า ทุกวันนี้เราใช้น้ำทำทุกอย่าง ใช้ล้างหน้าแปรงฟัน ใช้ดื่ม ต้องตระหนักในการใช้มากขึ้น เพราะข้อจำกัดคือการหามายาก”

การให้ความรู้ด้านพลังงานนั้น นอกจากจะเป็นส่วนหนึ่งที่จำเป็นสำหรับการเรียนแล้ว ยังช่วยสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมให้แก่เยาวชนโดยตรงด้วย โดยเฉพาะการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า ซึ่งการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่เยาวชน นับเป็นหนทางหนึ่งในการสร้างความยั่งยืนที่แท้จริงให้เกิดขึ้น

 

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.