13,799
VIEWS

Denla British School การต่อยอดสู่โรงเรียนนานาชาติที่ดีที่สุดระดับโลก

Sep 12, 2019 -None-

ความมุ่งมั่นที่จะทำสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพซึ่งฝังอยู่ในดีเอ็นเอของรุ่นบุกเบิกของกลุ่มโรงเรียนอนุบาลเด่นหล้าเมื่อ 40 ปีก่อน ยังคงสืบเนื่องไม่เคยเปลี่ยนในทายาทรุ่นที่ 2 แต่สิ่งที่เปลี่ยนไปในวันนี้ของเด่นหล้าคือ ความไม่หยุดนิ่งอยู่แค่การเปิดสอนในระดับอนุบาลเท่านั้น แต่ยังคิดก้าวหน้ารับกับสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยการต่อยอดมาสู่การเป็นโรงเรียนเด่นหล้า บริติช สคูล (Denla British School : DBS) ที่เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงซีเนียร์ สคูล ที่สำคัญใช้หลักสูตรการศึกษาโรงเรียนเอกชน ประเทศอังกฤษซึ่งเป็นหลักสูตรอังกฤษที่ดีที่สุด และเป็นโรงเรียนนานาชาติแห่งเดียวในกรุงเทพฯ ที่นำหลักสูตรนี้มาสอน

ผศ.ดร.ต่อยศ ปาลเดชพงศ์ กรรมการบริหารโรงเรียนเด่นหล้า บริติช สคูล (DBS) กล่าวย้อนถึงที่มาของ DBS ว่าเริ่มต้นจากโรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า เพชรเกษม ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2522 มาจากความตั้งใจของอาจารย์อารย์ ปาลเดชพงศ์ ประธานกรรมการบริหารโรงเรียนนานาชาติ DBS หรือคุณพ่อที่เปิดเพื่อมารองรับลูกสาว คนในครอบครัว และเพื่อนบ้านเท่านั้น ปีแรกจึงมีนักเรียนเพียง 17 คน และตั้งใจที่จะปิดเมื่อทุกคนเรียบจบ แต่ปรากฏว่าจำนวนนักเรียนกลับเพิ่มมากขึ้นทุกปี เพราะมีชื่อเสียงในฐานะที่เป็นหลักสูตรโฮมสคูล การเรียนการสอนมีคุณภาพเนื่องจากทำโดยไม่หวังผลกำไร ทำให้มีดีมานด์มากขึ้นในย่านนั้น

จากความตั้งใจจะปิดจึงกลายมาเป็นขยายไปเรื่อยๆ ในสาขาต่อมาย่านพระราม 5 ในปี 2549 ซึ่งเป็นจังหวะที่ทายาทรุ่นที่ 2 เริ่มเข้ามาช่วยกิจการครอบครัว ด้วยการวางระบบบริหารการจัดการ TQM (Total Quality Management) เมื่อ 10 ปีก่อน และน่าจะเป็นอนุบาลเพียงแห่งเดียวที่นำระบบ TQM มาใช้อย่างจริงจัง เพราะแต่ละปีกลุ่มโรงเรียนอนุบาลเด่นหล้าจะมีโปรเจ็กต์ไปโชว์ใน TQM  Symposium (จัดโดยมูลนิธิทีคิวเอ็มแห่งประเทศไทย) เพื่อแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการในการบริหารระบบการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

ดร.เต็มยศ ปาลเดชพงศ์ กรรมการบริหารโรงเรียนเด่นหล้า บริติช สคูล (DBS) กล่าวถึงสาเหตุที่ต้องนำระบบ TQM มาใช้เนื่องจากอนุบาลเด่นหล้าสาขาแรกค่อยๆ โตในลักษณะธุรกิจครอบครัว ดังนั้นการที่ครูคนหนึ่งจะเติบโตขึ้นได้ต้องผ่านการเป็นครูฝึกหัด และครูผู้ช่วยซึ่งใช้เวลากว่า 10 ปี กว่าจะมาเป็นครูประจำชั้น แต่เมื่อสังคมเปลี่ยนไป คนสมัยนี้ไม่สามารถรอได้นานขนาดนั้นแล้ว ประกอบกับการเปิดสาขาที่พระราม จำเป็นต้องพัฒนาบุคลากรเพิ่มเพื่อมารองรับ จึงต้องมาเซตระบบใหม่ เพื่อสร้างความเข้มแข็งขององค์กรให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ทั้งในแง่ของระบบในการรับสมัครครู และการฝึกอบรมครู  โดยพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมของตัวเอง 

สาเหตุที่เราเลือกที่จะพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมของเราเอง เพราะโรงเรียนฝึกหัดครูออกแบบมาตามหลักสูตรกระทรวงศึกษา ซึ่งมีบางอย่างที่ไม่สามารถนำไปใช้กับการปฏิบัติงานจริงได้ และไม่พอต่อการตอบรับความต้องการของผู้ปกครองที่เปลี่ยนไป เราจึงพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมของเราเอง โดยต่อยอดเสริมจากสถาบันต่างๆ พร้อมปรับหลักสูตรตลอดทุกปี เริ่มจากเราตั้งจุดประสงค์การเรียนรู้ไว้ แล้วจึงปรับวิธีการเรียนการสอนให้สอดคล้อง ให้นักเรียนสนุกขึ้น และมีความสุขขึ้น และได้ความเข้าใจในการเรียนที่ลึกซึ้งมากขึ้น รวมถึงจัดสรรเวลาให้นักเรียนมีเวลาในการลงมือปฏิบัติ และปรับวิธีการประเมินให้สอดคล้องไปด้วยกัน”

การตั้งธงที่จะเป็นโรงเรียนอนุบาลที่ดีที่สุด ทำให้ผู้บริหารในรุ่นที่ ของตระกูลมองเห็นช่องว่างที่จะพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น นั่นจึงเป็นที่มาของการต่อยอดครั้งสำคัญของกลุ่มโรงเรียนเด่นหล้าในการก้าวเข้าสู่  โรงเรียนเด่นหล้า บริติช สคูล (Denla British School : DBS)  ซึ่งมาจากการตกผลึกทางความคิด หลังพบว่าหลักสูตรการศึกษาไทยมีกรอบที่แน่นเกินไป และไม่ยืดหยุ่น แม้เด็กไทยที่จบไปจะเก่งก็ตาม แต่ยังพร่องในด้านภาษาอังกฤษ ความกล้าแสดงออก ความคิดสร้างสรรค์ และความสามารถทางศิลปะ ดนตรี กีฬา

เรามองเห็นสภาพสังคมไทยเปลี่ยนไปเรื่อยๆ 40 ปีก่อนครอบครัวไทยมีลูก 3-4 คน และมักปล่อยให้โรงเรียนดูแลเป็นหลัก แต่ปัจจุบันครอบครัวกว่า 50-60% มีลูก คน ความท้าทายจึงเปลี่ยนไป จากเดิมที่โรงเรียนจะจัดการเรียนการสอนยังไงก็จัดไป แต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้ว ผู้ปกครองอยากมีส่วนร่วมในการออกแบบ เพราะเขาอยากให้ลูกเก่ง ดี และมีความสุข ไม่เหมือนสมัยก่อนที่ฝากโรงเรียนช่วยดูลูก แล้วเทคโนโลยีมันก็มาเรื่อยๆ ความท้าทายของเราคือ จะจัดการเรียนการสอนยังไงให้มีคุณภาพ ทันสมัย ตอบโจทย์สังคมที่เปลี่ยนไป แล้วเราก็ไม่เชื่อว่า สิ่งที่เราทำในวันนี้มันจะเหมาะสมกับวันพรุ่งนี้หรือปีการศึกษาหน้า ฉะนั้นอนุบาลเด่นหล้า รวมถึง DBS ต้องอยู่บนพื้นฐานการปรับตัวตามความต้องการของสังคมและของโลกด้วย ทำยังไงเด็กของเราจะเก่ง ดี มีความสุข นั่นเป็นสิ่งที่เราพัฒนาไปเรื่อยๆ ทุกปี ถ้าหากเราอยากให้เด็กในสังคมไทยโตขึ้นแล้วประสบความสำเร็จ สามารถแข่งขันบนเวทีโลกได้ เราจึงเปิดโรงเรียนแห่งใหม่ โดยเลือกสิ่งที่ดีที่สุดมาไว้ใน DBS บนถนนราชพฤกษ์”

เมื่อ DBS ถูกตั้งต้นจากความต้องการสอนในหลักสูตรที่ดีที่สุด หลังพบปะพูดคุยกับนักการศึกษาต่างประเทศมากมาย ผู้บริหารทั้งสองจึงได้ข้อสรุปเป็นหลักสูตรประเทศอังกฤษระบบโรงเรียนเอกชน เนื่องจากเป็นหลักสูตรที่ให้ความสำคัญกับการสอนเป็นรายบุคคล (Personalized) ที่สำคัญไม่ได้มีความเป็นเลิศเฉพาะด้านวิชาการเท่านั้น แต่ยังส่งเสริมความสามารถรอบด้าน (Well-Rounded 
Education) ให้เด็กได้ฝึกทดลองเพื่อค้นหา Talent ในตัวเองให้เจอ ถือเป็นการพัฒนาครบทุกด้านเพื่อให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น

นั่นจึงเป็นสาเหตุที่ DBS ต้องมีพื้นที่โรงเรียนมากถึง 60 ไร่ เพราะเราให้ความสำคัญด้าน Facility และต้องการเป็น Best Facilities of British School โดยออกแบบอาคารเรียนเพื่อตอบโจทย์การเรียนการสอนตามหลักสูตรที่วางไว้ ห้องเรียนแต่ละห้องให้มีพื้นที่กว้างขวางกว่าโรงเรียนนานาชาติทั่วไปถึง 50% ซึ่งเอื้อกับการเรียนการสอน และการดึงศักยภาพของนักเรียนออกมาอย่างเต็มที่ และเกือบ 50% ของพื้นที่ถูกพัฒนาให้เป็นพื้นที่กิจกรรม อาทิ สนามฟุตบอลปูด้วยหญ้าระดับฟีฟ่า ปูด้วยหญ้าระดับแข่งขัน (FIFA Preferred 2 Star) พร้อมลู่วิ่งมาตรฐานขนาด 400 เมตร สระว่ายน้ำระบบน้ำเกลือในร่มขนาดใหญ่ ห้องยิมนาสติก สนามเทนนิส สนามซ้อมกอล์ฟ สนามกระโดดไกล สนามรักบี้ สนามเด็กเล่น สนาม สนามทราย ห้องเรียนการแสดง ห้อง ห้องเรียนดนตรี ห้องซ้อมดนตรีส่วนตัว 13 ห้อง สตูดิโอคอมพิวเตอร์ ห้องเวิร์คช็อปวิทยาศาสตร์ ห้อง ห้องสมุด ห้องศิลปะ ห้องแสดงสินค้าและนิทรรศการ รวมถึงออดิทอเรียมขนาดใหญ่ความจุถึง 650 ที่นั่ง เพื่อเป็นเวทีในการแสดงออกให้กับเด็กๆ”

การที่ DBS เป็นโรงเรียนนานาชาติแห่งเดียวที่นำหลักสูตรนี้มาสอน ยังทำให้ DBS มีจุดเด่นที่แตกต่างจากโรงเรียนนานาชาติทั่วไปคือ การเพิ่มการเรียนการสอนอีก ชั่วโมงทุกวัน หรือที่เรียกว่าระบบ Extended Day ซึ่งเป็นส่วนสำคัญทำให้ DBS เปี่ยมไปด้วยเด็กที่มีคุณภาพ เพราะวันเรียนที่ยาวขึ้นในช่วงเย็น จะเป็นช่วงเวลาสำคัญที่ส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ให้นักเรียนได้โฟกัสในสิ่งที่ตนเองชื่นชอบมากยิ่งขึ้น รวมถึงการเข้าชมรม (Club) ต่างๆ และช่วงเวลาในการทำการบ้าน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับวันต่อไป (Prep) ซึ่งทั้งหมดนี้จะต้องอยู่ภายใต้ดูแลอย่างใกล้ชิดของคุณครูผู้เชี่ยวชาญ

ผศ.ดร.ต่อยศ กล่าวว่า DBS เลือกที่จะพัฒนาหลักสูตรเองโดยไม่ใช้แบรนด์แฟรนไชส์ เพราะมองว่าการใช้แบรนด์แฟรนไชส์มีทั้งข้อดีข้อเสีย ในระยะสั้นคือ การมีแบรนด์ย่อมทำให้เป็นที่รู้จักอย่างรวดเร็ว แต่มีข้อจำกัดในเรื่องความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการ ฉะนั้นหากต้องการปรับปรุงการเรียนการสอนที่ดีที่สุด จำเป็นต้องขออนุญาต และกฎบางอย่างที่ตั้งไว้ก็ไม่เหมาะสมกับบริบทสังคมไทย DBS จึงหันมาพัฒนาหลักสูตรเอง เป็นหลักสูตรและรูปแบบการจัดการเรียนการสอนจากโรงเรียนเอกชนชั้นนำของประเทศอังกฤษ โดยผ่านมาตรฐานของการเป็นสมาชิกของสมาคมโรงเรียนนานาชาติแห่งประเทศไทย (International School Association of Thailand - ISAT) และ Council of International School (CIS) ซึ่งเป็นสถาบันชั้นนำอันดับ ที่ประเมินคุณภาพและรับรองมาตรฐานทางการศึกษาของโรงเรียนนานาชาติทั่วโลก ควบคู่ไปกับการนำโครงสร้างพื้นฐานทางด้านไอที และระบบเน็ตเวิร์คที่ทันสมัยมาใช้ในการเรียนการสอน เพื่อมุ่งสู่การเป็น Apple Distinguished School

เราเลือกที่จะค่อยๆ โตแบบออร์แกนิกส์ ซึ่งจะยั่งยืนในระยะยาวมากกว่า อีกอย่างหนึ่งเรามีพื้นฐานทางการศึกษาอยู่แล้ว พอมีคนรู้จัก เราจึงใช้แบรนด์ของเราเอง เพราะต้องการให้ DBS มีความโดดเด่นทั้งด้านวิชาการและด้านกิจกรรม เข้ากับบริบทของสังคมไทย รวมทั้งเสริมภาษาจีน และภาษาไทยเข้าไปในหลักสูตรเพื่อให้เข้ากับความต้องการของโลกอนาคต ส่งเสริมให้เด็กนักเรียนมีสัมฤทธิผลทางวิชาการเต็มศักยภาพ พัฒนาและปลูกฝังทักษะความเป็นผู้ประกอบการ เช่น ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ความกล้าหาญในการตัดสินใจและลงมือทำ ซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นในอนาคต และปลูกฝังทักษะการสื่อสาร ทักษะการเป็นผู้นำ และวัฒนธรรมไทยที่เข้มแข็งให้กับนักเรียน”

จะเห็นได้ว่า DBS ในวันนี้ไม่ได้ Benchmark กับโรงเรียนนานาชาติในไทยเท่านั้น แต่ตั้งเป้าหมายที่จะเป็นโรงเรียนนานาชาติที่ดีที่สุดในเอเชีย และก้าวขึ้นสู่สถานศึกษาชั้นนำระดับโลก

หลายคนอาจมองว่า 40 ปีที่ผ่านมาเราเปลี่ยนแปลงไปเยอะ แต่มันเกิดการทำอย่างต่อเนื่อง ทุกอย่างไม่สามารถเกิดขึ้นได้ภายในเวลาสั้นๆ หัวใจหลักในการทำงานของครอบครัวเราตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันคือ การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง หรือ Continuous Improvement ปีนี้เราอาจจะทำ 2-3 อย่าง ปีหน้าเราทำอีก 2-3 อย่าง แต่ถ้าเราทำ 40 ปีติดต่อกัน นั่นหมายถึงเราสร้างความเปลี่ยนแปลงเป็นร้อยอย่าง นี่คือสิ่งที่เราพัฒนาทุกปีไม่เคยหยุด ดังนั้นเราจึงพยายามจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัยที่สุด มีคุณภาพสูงสุด อะไรที่คิดว่าเป็นของดีๆ ใหม่ๆ ทางการศึกษา เราจะนำมาพัฒนาตลอดจนกลายเป็นจุดแข็งของโรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า และ DBS”

การศึกษา

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.

violet porno xxx phim sex 2020 lawnjinsi Filmes Pornô PuttanaHD Madre Y Hija Calientes Viendo Peliculas gratis porno alte schwarze straps fotzen pakistani indain porn videos xn----4mcbuj2htacf75kha.com pornolegende Free Desi Scandal xxx e videos pornos www.grandexxx.com www.xxxarabtube.com www.zwartporno.com www.echterporno.com www.nubepornogratis.com www.perlasesso.com videos de sexo 3gp