8,120
VIEWS

อ.ส.ค.ประกวดแผนสื่อสารการตลาด ปี 4 ตอน“ The Power of Brand นมไทย-เดนมาร์ค เพิ่มพลังแบรนด์ยืนหนึ่ง”

Aug 21, 2019 J.Wara

นับเป็นปีที่ 4 แล้วที่องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย หรือ อ.ส.ค. จัดโครงการ Workshop และประกวดแผนสื่อสารการตลาดขึ้น โดยในปีนี้มีการเปลี่ยนรูปแบบให้ผู้เข้าร่วมโครงการ โชว์ไอเดีย สร้างสรรค์ ในรูปแบบ Clip โฆษณา ความยาวไม่เกิน 3 นาที ภายใต้หัวข้อ The Power of Brand นมไทย-เดนมาร์ค เพิ่มพลังแบรนด์ยืนหนึ่ง” ทีมชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัลกว่า 100,000 บาท พร้อมถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ดร.ณรงค์ฤทธิ์  วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า “วัตถุประสงค์หลักของโครงการในครั้งนี้ทางอ.ส.ค. มุ่งหวังที่จะให้คนไทยหันมาบริโภคนมและใส่ใจสุขภาพมากขึ้น รวมทั้งต้องการให้เวทีนี้เป็นอีกเวทีหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนทางด้านการศึกษาให้นักศึกษาได้แสดงไอเดีย ความคิดสร้างสรรค์ นำประสบการณ์ที่ได้จากการศึกษาในห้องเรียนมาช่วยพัฒนาและต่อยอดความคิด สร้างประสบการณ์จริงในการเป็นสุดยอดนักการตลาดในอนาคต นอกจากนี้เรายังหวังว่าผลงานที่เกิดจากไอเดียของคนรุ่นใหม่จะสามารถนำไปใช้เป็นตัวแทนในการสื่อสารกับกลุ่มคนรุ่นใหม่ในวัยเดียวกันกับน้องๆ นักศึกษาอีกด้วย”

 

สำหรับโจทย์ในปีนี้ทางอ.ส.ค. ได้จัดการประกวดแผนสื่อสารการตลาดในรูปแบบคลิปโฆษณานมไทย-เดนมาร์คโดยเน้นการสื่อสารถึงความแข็งแรงของแบรนด์นมไทย-เดนมาร์ค ให้การเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย ตอกย้ำความเป็นแบรนด์นมไทย-เดนมาร์คให้ชัดเจนยิ่งขึ้น รวมทั้งสร้าง Awareness ทำให้แบรนด์นมไทย-เดนมาร์คเป็นที่น่าเชื่อถือและอยู่ในใจผู้บริโภค หรือ Most Admired Brand อย่างยั่งยืน เพื่อเป้าหมายการเป็น “นมแห่งชาติ” ใน พ.ศ. 2564

“จากข้อมูลที่เราสำรวจมาคนทั่วไปยังเข้าใจผิดอยู่ว่า แบรนด์นมไทย-เดนมาร์ค เป็นแบรนด์ของเอกชนหรือของบริษัทต่างชาติ ซึ่งในความเป็นจริงแล้วอ.ส.ค. เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นแบรนด์นมของรัฐบาลที่ต้องการส่งเสริมให้คนไทยได้ดื่มนมเพื่อสุขภาพที่ดี นอกจากนี้เรายังมีภารกิจการพัฒนากิจการโคนมในประเทศไทยตั้งแต่ต้นน้ำ-ปลายน้ำ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรโคนมให้มีอาชีพที่ยั่งยืน

 

ที่ผ่านมา วิธีการสื่อสารแบรนด์นมไทย-เดนมาร์คคือการเปิดบ้านทำโครงการท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้คนทั่วไปได้เข้าไปเยี่ยมชมแต่นั่นก็ยังเป็นการสื่อสารที่เข้าถึงกลุ่มคนได้ไม่มากนัก เราจึงมีการทำโครงการ CSR ด้วยการสนับสนุนทางด้านกีฬา รวมทั้งยังพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้มีความทันสมัยเหมาะกับคนรุ่นใหม่ และขยายช่องทางในการจัดจำหน่ายเพิ่มขึ้นด้วยการมีร้านไทย-เดนมาร์ค มิลค์ ช็อป, ไทย-เดนมาร์ค มิลค์แลนด์ และการเข้าไปขายในแมคโดนัลด์ นอกจากนี้เรายังทำกิจกรรมกับคนรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง โครงการ Workshop และประกวดแผนสื่อสารการตลาดก็ถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่เราทำเพื่อสื่อสารแบรนด์ออกไปในวงกว้าง” ดร.ณรงค์ฤทธิ์ กล่าวเสริม

รูปแบบงานในปีนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมในปีที่ผ่านมาจะมีการจัดประกวดตามภูมิภาคก่อนแล้วจึงให้แต่ละทีมเข้ามาทำ Workshop ที่ส่วนกลาง จากนั้นจึงแข่งขันหาทีมชนะเลิศ แต่ปีนี้โครงการจะเปิดที่ส่วนกลางทั้งหมด อย่างไรก็ตาม อ.ส.ค. จะยังคงให้ความสำคัญกับส่วนภูมิภาคโดยจะยังคงมีรางวัลสำหรับทีมภูมิภาคเช่นเดียวกัน

 

ในวันเปิดงานนอกจากกิจกรรมเสวนาในหัวข้อ “นมไทย-เดนมาร์ค Brand ยืนหนึ่งในใจผู้บริโภค”  ซึ่ง ดร.ณรงค์ฤทธิ์ ร่วมกับ คุณธนเดช  กุลปิติวัน บรรณาธิการบริหาร นิตยสาร BrandAge จะมาให้ความรู้ความเข้าใจในบทบาทของอ.ส.ค. แล้วยังมีการบรรยายในหัวข้อ ” ทำโฆษณาอย่างไร?!? ให้ชัด สด และโดนใจ “ โดย คุณชโลธร นวนทอง & คุณวุฒิชัย จงสงวน Associate Creative Director CJ WORX  เพื่อให้น้องๆ มีความเข้าใจถึงหลักในการทำโฆษณาอย่างไรให้โดนใจผู้บริโภคในยุคดิจิทัลอีกด้วย

 

น้องๆ ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถส่งใบสมัครและส่งแผนงานทางไปรษณีย์ลงทะเบียนได้ภายในวันที่ 9 สิงหาคม -10 กันยายน 2562 นี้ โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดใบสมัครที่  www.Thai-Denmarkwork shop.com หรือ Fanpage FB:Thai-Denmarkworkshop 

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.