กันตาร์เผย 16 แบรนด์ระดับท็อปที่ผู้บริโภคเลือกซื้อสูงสุดในปี 2019

Aug 15, 2019 -None-

ถือเป็นอีกหนึ่งงานใหญ่แห่งปีที่ผู้นำ นักธุรกิจ และนักการตลาดในกลุ่มธุรกิจ FMCG และ Retailer ต่างเฝ้ารอ สำหรับ Kantar Brand Footprint Award 2019 รางวัลเชิดชูเกียรติแบรนด์ยอดนิยมในเมืองไทยและระดับโลก โดยความพิเศษของปีนี้ Kantar (กันตาร์) ได้แบ่งรางวัลเป็น 4 ประเภท รวม 16 รางวัล ได้แก่ Most Chosen Brands, Most Rising Brands,Top Outstanding Local Brands และ Top Outstanding Retailer ด้วยการนำนวัตกรรมการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกในแบบ ‘Consumer Panels’ รายแรกของโลกและหนึ่งเดียวในเมืองไทย ควบคู่กับการประมวลผลดัชนี CRPs (Consumer Reach Points) หรืออัตราการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าซึ่งเป็นเอกสิทธิเฉพาะของกันตาร์เท่านั้น

Kantar ผู้นำระดับโลกด้านการวิจัยผู้บริโภคเชิงลึกที่มีความเชี่ยวชาญด้านสินค้าอุปโภค-บริโภคที่มีการหมุน เวียนสูงอย่าง FMCG (Fast-Moving Consumer Goods) อาทิ เครื่องดื่ม อาหาร สุขภาพ ความงาม ผลิต ภัณฑ์ในครัวเรือน ฯลฯ พร้อมให้คำปรึกษาแก่บริษัทชั้นนำระดับโลกมากว่า 75 ปี ได้ทำการจัดอันดับสุดยอดแบรนด์ที่ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกซื้อสูงสุด 50 อันดับแรกของโลก และสุดยอดแบรนด์ที่ครองใจผู้บริ โภคในเมืองไทยอย่างต่อเนื่องโดยปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 7 ผ่านข้อมูลเชิงลึกจาก ‘Consumer Panels’ หรือ Consumers’ Purchase Behavior พฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภค นำมาวิเคราะห์เจาะลึกและปรับกลยุทธ์ในการสร้างแบรนด์ของบริษัทชั้นนำระดับโลก

ทั้งนี้ หลักการวิเคราะห์ข้อมูลจาก Consumer Panels อ้างอิงโดยการเก็บข้อมูลจริงผ่านกลุ่มผู้บริโภคที่ตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า นั่นทำให้ กันตาร์ได้รับการยกย่องว่าเป็นยักษ์ใหญ่ที่สุดในตลาด Consumer Panels ที่มีความน่าเชื่อถือและได้รับความไว้วางใจจากแบรนด์ชั้นนำต่างๆ มาโดยตลอด เพราะสามารถนำเสนอข้อมูลที่ทรงประสิทธิภาพและมีความแม่นยำสูง อาทิ

รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลเชิงลึกจากกลุ่มตัวอย่างทั่วประเทศ
ข้อมูลที่ได้รับมีความแตกต่างและเข้าถึงพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าได้อย่างลึกซึ้ง 
อธิบายรูปแบบการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคในแต่ละช่วงเวลาได้อย่างมีหลักการ 
ให้ความสำคัญกับการควบคุมคุณภาพของข้อมูล 
แบรนด์สามารถนำไปปรับใช้เป็นกลยุทธ์ในการตัดสินใจและต่อยอดพัฒนาธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 
นอกจากนี้ กันตาร์ยังทำการศึกษาวิจัยกับประชากรโลกถึง 72% เจาะลึกแบรนด์ต่าง ๆ ทั่วโลกในกลุ่ม FMCG กว่า 21,400 แบรนด์ โดยครอบคลุมมากกว่า 49 ประเทศทั่วโลก คิดเป็นสัดส่วนของ GDP โลกราว 85% โดยทำการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์พฤติกรรมการซื้อสินค้าของเหล่านักช็อปกลุ่มตัวอย่าง 350,000 ล้านครั้งของการช็อปตลอดหนึ่งปี (สิ้นสุดในเดือนพฤศจิกายน 2018) ช่วยให้เข้าใจพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภคและนำมาใช้ในการวิเคราะห์ทิศทางในการทำธุรกิจได้อย่างแม่นยำ 
 
กันตาร์ยังเจาะลึกแบรนด์ต่าง ๆ ในเมืองไทยกว่า 976 แบรนด์ จาก 80 ช่องทางจัดจำหน่ายและค้าปลีก ผ่านการวิเคราะห์พฤติกรรมการซื้อสินค้าของนักช็อปชาวไทยกว่า 245 ล้านครั้ง ครอบคลุมทั้งคนเมืองและต่างจังหวัด ข้อมูลดังกล่าวสามารถสะท้อนพฤติกรรมการซื้อของประชากรทั่วประเทศกว่า 25.4 ล้านครัวเรือน 

Kantar Brand Footprint Award 2019
 
เพื่อตอกย้ำความเป็นผู้นำระดับโลกด้านการวิจัยและเจาะลึกพฤติกรรมผู้บริโภคทั่วโลกอย่างแท้จริง กันตาร์ได้เปิดเผยผลการศึกษาชุด Brand Footprint Report 2019 โดย ฮาวเวิร์ด ชาง กรรมการผู้จัดการ กันตาร์ (เวิร์ลพาแนล) ประเทศไทยและมาเลเซีย กล่าวว่า ทุกวันนี้ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจและค้นคว้าหาข้อ มูลมากขึ้นก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าเช่นเดียวกับที่พวกเขามีตัวเลือกมากขึ้น เพราะดิจิตอลเข้ามามีส่วนช่วยให้พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ในยุค Digital Transformation บริษัทจึงต้องมีข้อมูลพฤติ กรรมผู้บริโภคเชิงลึก เพื่อนำมาประกอบการตัดสินใจการลงทุนที่น่าเชื่อถือ ครอบคลุม และสร้างความแตกต่างให้กับธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อก้าวสู่ความสำเร็จและการเติบโตอย่างยั่งยืน
 
กันตาร์ยังจัดพิธีมอบรางวัล Kantar Brand Footprint Award 2019 เพื่อเป็นเกียรติกับแบรนด์ที่ครองใจผู้บริโภคสูงสุดของเมืองไทย โดยได้รับเกียรติจาก คุณลลิดา จิวะนันทประวัติ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ขึ้นมอบรางวัล โดยแบ่งเป็น 4 สาขา รวมทั้งสิ้น 16 รางวัล ได้แก่
 
Most Chosen Brands จำนวน 5 รางวัล ได้แก่ Nescafé (Beverage) / Mama (Food) / Colgate (Health & Beauty) / Hygiene (Home Care) และ Dutch Mill (Dairy)
Most Rising Brands จำนวน 5 รางวัล ได้แก่ C-Vitt (Beverage) / Lay’s (Food) / Bhaesaj (Health & Beauty) / Pao (Home Care) และ Thai-Denmark (Dairy)
Top Outstanding Local Brands จำนวน 5 รางวัล ได้แก่ Singha Drinking Water (Beverage) / Deksomboon (Food) / Tepthai (Health & Beauty) / 108 Shop (Home Care) และ Tofusan (Dairy)
Top Outstanding Retailer จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ CJ Supermarket 
 

กันตาร์ยังจัดอันดับ 50 แบรนด์ระดับโลกในกลุ่ม FMCG และ Retailer ที่ผู้บริโภคเลือกซื้อสูงสุด หรือ Brand Footprint 2018 Global Ranking Top 50 เพื่อช่วยให้แบรนด์กำหนดเป้าหมายได้แม่นยำและต่อยอดสู่การเติบโตทางธุรกิจ โดยเน้นข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภคที่แท้จริงควบคู่กับมาตรฐานการชี้วัดจำนวนครัวเรือนทั่วโลกที่กำลังซื้อแบรนด์และความถี่ โดยปีนี้ Coca-Cola ยังคงครองแชมป์อันดับหนึ่งต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 รองลงมาคือ Colgate, Maggie, Lifebuoy, Lay’s, Pepsi และ Nes cafe ตามลำดับ ทว่าปีนี้ ‘Dove’ และ ‘Sunsilk’ ได้รับความนิยมขึ้นมาเป็นอันดับ 8 และ 9 ส่งผลให้ตำแหน่งของ ‘อินโดหมี่’ จากอินโดนีเซียหล่นลงมาอยู่ในลำดับที่ 10 (ร่วงลงมาสองลำดับ) 
 
เติบโตแน่แค่มี 3 องค์ประกอบสำคัญ!
 
กันตาร์ยังทำการค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคในเอเชียช่วงทศวรรษที่ผ่านมา วิเคราะห์ผ่าน Big Data เพื่อนำเสนอ 3 องค์ประกอบสำคัญที่ทำให้แบรนด์เติบโตอย่างมีศักยภาพในเอเชีย (Recipe for Brand Growth in Asia) นั่นคือ สินค้าต้องตอบโจทย์ด้านสุขภาพและความปลอดภัย (Health and Safety) ด้านความสะดวกสบาย (Convenience) และด้านความสุข (Happiness)

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.