3,496
VIEWS

Premium Budget Airlines ภาพใหม่ “นกแอร์” ดันแผนฟื้นฟูฉลุย

Aug 09, 2019 R.Somboon

อาจจะกล่าวได้ว่า แผนฟื้นธุรกิจ “นกแอร์” เดินถูกทาง เร่งจัดการฝูงบินและปรับเส้นทางการบิน เตรียมเพิ่มบริการที่แตกต่างสร้างประสบการณ์ใหม่ให้ผู้โดยสาร ก้าวสู่ Premium Budget Airlines หลีกเลี่ยงการแข่งขันด้านราคาในสายการบินราคาประหยัด ผู้บริหารแจงคุมค่าใช้จ่ายลดลงได้ตามแผน ส่งผลไตรมาส 2 ปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 796.41 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนที่ขาดทุน 1,095.93 ล้านบาท ขณะที่ผลประกอบ การเฉพาะบริษัทขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 469.82 ล้านบาท ลดลงถึงร้อยละ 36.73 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

 

วุฒิภูมิ จุฬางกูร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และกรรมการบริหาร บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NOK เปิดเผยว่า นกแอร์ยังคงเดินไปตามแผนพลิกฟื้นธุรกิจ (Turnaround Plan) ที่วางได้อย่างต่อเนื่อง โดยเร่งเพิ่มรายได้และลดรายจ่าย สิ่งสำคัญที่กำลังดำเนินการคือ การจัดการฝูงบินและการบิน (Aircraft Utilization) ให้บินไกลขึ้น ใช้เครื่องบินให้คุ้มค่าและลดต้นทุนลง รวมทั้งเตรียมเพิ่มบริการใหม่ๆ ในรูปแบบ Segmentation by Lifestyle ให้ผู้โดยสารเลือกได้ตามความต้องการ สร้างประสบการณ์ในการเดินทางที่เหนือกว่า นำพานกแอร์ไปสู่การเป็น Premium Budget Airlines หลีกเลี่ยงการแข่งขันด้านราคาในธุรกิจสายการบินราคาประหยัดที่ทวีความรุนแรงขึ้น และสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้โดยสารกลับมาใช้บริการของนกแอร์อีกครั้ง

แผนฟื้นธุรกิจเดินไปได้ด้วยดี ทำให้ไตรมาส 2 นกแอร์ขาดทุนลดลง โดยสาเหตุหลักมาจากต้นทุนเชื้อเพลิงลดลง และบริษัทสามารถลดค่าใช้จ่ายทั้งในส่วนค่าซ่อมบำรุงเครื่องบินและค่าเช่าเครื่องบินลงได้ตามแผนการลดค่าใช้จ่ายตามแผนฟื้นธุรกิจ อย่างไรก็ตาม รายได้รวมของบริษัทได้ปรับลดลงตามการลดขนาดฝูงบิน ประกอบกับภาวะการแข่งขันทางด้านราคาที่รุนแรงและเข้าสู่ช่วงนอกฤดูท่องเที่ยว รวมถึงจำนวนนัก ท่องเที่ยวชาวจีนที่ลดลง ทำให้รายได้ค่าโดยสารลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งนกแอร์เองได้ปรับตารางบินในช่วงนอกฤดูท่องเที่ยว เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง”

ขณะเดียวกัน นกแอร์ได้มีการลดขนาดฝูงบินอากาศยานจากจำนวน 28 ลำ ณ สิ้นไตรมาส 2 ปี 2561 เป็นจำนวน 22 ลำ ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ปี 2562 หรือมีจำนวนเครื่องบินเฉลี่ยลดลงคิดเป็นร้อยละ 18.48 ซึ่งมีผลตรงกับการเพิ่มอัตราการใช้เครื่องบินต่อลำเฉลี่ยเพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 1.91 และรายได้ต่อปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสาร (RASK) เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.28 ขณะที่ต้นทุนต่อปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสาร (CASK) ลดลงร้อยละ 4.33 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน อย่างไรก็ดี การลดขนาดฝูงบินได้ส่งผลให้ปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสารลดลง รวมถึงจำนวนเที่ยวบินลดลงร้อยละ 10.19 และ 10.34 ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 

 

 

ปัจจุบัน สายการบินนกแอร์มีเส้นทางบินครอบคลุมทั้งเมืองหลักและเมืองรองมากที่สุดทั่วประเทศไทยถึง 51 เส้นทาง และเส้นทางบินระหว่างประเทศที่รวมบริการแบบเช่าเหมาลำถึง 10 เส้นทาง ซึ่งเส้นทางบินล่าสุดคือ กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - กูวาฮาติ โดยการเปิดเส้นทางบินระหว่างประเทศ บริษัทมีความตั้งใจที่จะเพิ่มจำนวนเส้นทางบินอย่างต่อ เนื่องเพื่อการจัดการเครื่องบินและฝูงบิน (Aircraft Utilization) นั้นเกิดประโยชน์และคุ้มค่าสูงสุด

ส่วนการดำเนินงานของบริษัทย่อยคือ บริษัท สายการบินนกสกู๊ต จำกัด มีทิศทางที่ดีขึ้นต่อเนื่อง โดยไตรมาส 2 ปี 2562 มีรายได้รวม 1,703.38 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 1,463.28 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.41 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากปริมาณผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.82 จาก 0.31 ล้านคน เป็น 0.36 ล้านคน เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนเที่ยวบินโดยรวมทั้งหมดร้อยละ 19.92 

หากไม่ได้มองแค่เรื่องของผลประกอบการแล้ว นกแอร์ ถือเป็นแบรนด์ที่มีความน่าสนใจให้ศึกษาในหลายแง่มุม โดยเฉพาะในมุมของการสร้างแบรนด์ที่สายการบินราคาประหยัดแบรนด์นี้ ประสบความสำเร็จในการสร้างการรับรู้ให้เกิด ขึ้นในใจของผู้บริโภค ในฐานะของแบรนด์ที่สามารถจับต้องความแตกต่างได้อย่างชัดเจน

ว่าไปแล้ว หากย้อนไปที่การเกิดขึ้นของสายการบินแบรนด์นี้ จะพบว่า นกแอร์ ถือกำเนิดขึ้นบนแนวคิดของความแตกต่าง โดยเฉพาะกับการวาง Positioning ของแบรนด์ให้มีความแตกต่างจากสายการบินราคาประหยัดแบรนด์อื่นๆ อย่างสิ้นเชิง โดยวางตำแหน่งของตัวเองให้อยู่ระหว่างสายการบินที่เป็น Full Service กับสายการบินราคาประหยัดแบรนด์อื่นๆ สิ่งที่สามารถจับต้องในเรื่องของความแตกต่างในด้านการวางตำแหน่งก็คือการให้บริการ ที่นกแอร์เป็นสายการบินราคาประหยัดรายแรกที่มีการเสิร์ฟขนม และเครื่องดื่มบนทุกเที่ยวบินของตัวเอง

ล่าสุดกับการรีแบรนด์ พร้อมกับก้าวไปสู่การเป็น Premium Budget Airlines ก็ถือเป็นอีกหนึ่งในการฉีกหนีภาพเดิมๆ ของตลาดสายการบินโลว์คอสท์ ที่ปัจจุบันภาพของการเป็นสายการบินต้นทุนต่ำนี้ถูกพูดถึงกันน้อยลง เพราะลูกค้าบางส่วนพร้อมที่จะควักเงินเพื่อแลกกับบริการที่มีความพิเศษมากกว่าสิ่งที่สายการบินโลว์คอสท์มี

การวางตำแหน่งเป็น Premium Budget Airlines นี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของแผนฟื้นฟูของนกแอร์ การเพิ่มรูปแบบการให้บริการโดย Segmentation by Lifestyle เพื่อให้ผู้โดยสารสามารถเลือกสิ่งที่ตรงกับความต้องการ และเพิ่มความแตกต่างให้สามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้แบบ Personalize การปรับตำแหน่งของแบรนด์ใหม่ในครั้งนี้ ยังเป็นการปรับเพื่อรับกับความเปลี่ยนแปลงของตลาด ที่เดิมนั้น โลว์คอสท์ แอร์ไลน์ คือการเดินทางจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง แต่หลังจากนี้จะเปลี่ยนไป เพราะไม่ใช่แค่เรื่องของการเดินทางแบบเดิมๆ แต่เป็นเรื่องของไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่ที่มีการเดินทางมากขึ้น......

นกแอร์

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.

violet porno xxx phim sex 2020 lawnjinsi Filmes Pornô PuttanaHD Madre Y Hija Calientes Viendo Peliculas gratis porno alte schwarze straps fotzen pakistani indain porn videos film porno swinger xn----4mcbuj2htacf75kha.com pornolegende Free Desi Scandal www.grandexxx.com www.xxxarabtube.com www.zwartporno.com