3,053
VIEWS

แม็คโคร ขานรับนโยบายภาครัฐ ติวเข้มแนวคิด “ตลาดนำการผลิต” แก้ปัญหาผลผลิตล้นอย่างยั่งยืน

Aug 02, 2019 -None-

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ขานรับกรมการค้าภายใน  กางแผนช่วยชาวสวนผลไม้ เพิ่มปริมาณรับซื้อจากสหกรณ์การ เกษตรจากปีก่อน แก้ปัญหาภาวะสินค้าฤดูกาลล้นตลาดอย่างยั่งยืน โดยส่งทีมติวเข้มชาวสวนรายภูมิภาค ปั้นเกษตรกรสู่พ่อค้ายุค “การตลาดนำการผลิต” ควบส่งเสริมการขาย กระตุ้นรณรงค์บริโภคผลไม้ฤดูกาลทุกสาขาทั่วประเทศ

ศิริพร เดชสิงห์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการสื่อสารองค์กร บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด(มหาชน) กล่าวว่า “ตลอดระยะเวลา 30 ปีที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย แม็คโคร ให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อย ซึ่งเป็นเศรษฐกิจฐานรากที่มีความสำคัญต่อประเทศ โดยร่วมพัฒนาศักย ภาพชาวนา ชาวสวน สู่การเป็นผู้ผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ ปลอดภัย เป็นที่ยอมรับของกลุ่มลูกค้าผู้ประ กอบการ และผู้บริโภค  โดยแม็คโครรับซื้อผักผลไม้จากเกษตรกรและสหกรณ์ต่าง ๆ ทั่วประเทศมากกว่า 115,000 ตันในปี 2561 สำหรับปีนี้ในกลุ่มผลไม้ฤดูกาล เรามีแผนรับซื้อจากเกษตรกรเพิ่มขึ้นจากปีก่อนๆ

“ในทุกปีผลไม้ฤดูกาลจะมีผลผลิตออกมามากในช่วงนี้ และเกิดภาวะล้นตลาด ทำให้ราคาตกต่ำ จึงได้ร่วมกับกรมการค้าภายในรับซื้อผลไม้ฤดูกาลอันได้แก่ เงาะ มังคุด ลองกอง ลำไย ทุเรียน เพิ่มขึ้น 40% จากเดิม 3,420 ตัน เป็น 4,800 ตัน ในปี 2562  โดยสิ่งที่แม็คโครเน้นย้ำกับเกษตรกรอยู่เสมอก็คือเรื่อง คุณภาพ ความปลอดภัย ที่ได้มาตรฐาน ซึ่งแม็คโครร่วมทำงานอย่างใกล้ชิด เพื่อพัฒนาศักภาพชาวสวนชาวไร่ให้มีความรู้เท่าทัน กลไกตลาด เข้าใจความหมายของแนวคิด การตลาดนำการผลิตอย่างถ่องแท้”

อย่างไรก็ตาม ในช่วงเดือนกรกฎาคมจนถึงตุลาคม มีผลไม้ออกสู่ตลาดมากกว่าปกติ โดยลำไยในภาคเหนือออกสู่ตลาดกว่าครึ่งของที่ประมาณการไว้ ส่วนภาคใต้ จะมีผลผลิตทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง ออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ.2561 ร้อยละ 34 หรือ 648,088 ตันโดยประมาณ เฉพาะอย่างยิ่งผลผลิตมังคุดและลองกอง มีปริมาณเพิ่มขึ้นร้อยละ 30 –60 โดยออกสู่ตลาดมากในช่วงเดือนกรกฎาคม –สิงหาคม 2562 ขณะที่ ลองกองจะออกมากเดือนกันยายน –ตุลาคม 2562

ศิริพร กล่าวอีกว่า “การแก้ไขปัญหาของเกษตรกรชาวนาชาวสวนที่ยั่งยืนที่สุดในมุมของแม็คโคร ก็คือ การปรับสมดุลของอุปสงค์(Demand) และอุปทาน(Supply) สินค้าเกษตรด้วยการเพิ่มปริมาณการบริโภคภายในประ เทศ หรือลดการปลูกพืชชนิดใดชนิดหนึ่งไปสู่การปลูกพืชชนิดอื่นซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดตามนโยบายการตลาดนำการผลิต ซึ่งแม็คโครจะส่งทีมไปให้ความรู้ในการสร้างมาตรฐานความปลอดภัย การวาง แผนเพาะปลูกเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด นอกจากนั้นยังเพิ่มช่องทางการรับซื้อผ่านเครือข่ายสหกรณ์การเกษตร โดยมีทีมงานจัดซื้อภูมิภาคคอยให้คำปรึกษา”

ทั้งนี้ แม็คโคร ได้นำผลไม้ฤดูกาลมาจัดรายการในราคาพิเศษ เพื่อกระตุ้นการบริโภคพร้อมรณรงค์ให้คนไทยหันมารับประทานผลไม้ในฤดูกาลช่วยเหลือเกษตรกรมากขึ้นในทุกสาขาทั่วประเทศด้วย

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.

violet porno xxx phim sex 2020 lawnjinsi Filmes Pornô PuttanaHD Madre Y Hija Calientes Viendo Peliculas gratis porno alte schwarze straps fotzen pakistani indain porn videos xn----4mcbuj2htacf75kha.com pornolegende Free Desi Scandal xxx e videos pornos www.grandexxx.com www.xxxarabtube.com www.zwartporno.com www.echterporno.com www.nubepornogratis.com www.perlasesso.com videos de sexo 3gp