พรูเด็นเชียลฯ เสนอนวัตกรรมผลิตภัณฑ์-บริการประกันชีวิต ในงานวันประกันชีวิตแห่งชาติครั้งที่ 20

Jul 25, 2019 -None-

บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  เข้าร่วมงานวันประกันชีวิตแห่งชาติ ครั้งที่ 20 จัดขึ้นโดยสมาคมประกันชีวิตไทย ระหว่างวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต เพื่อส่งเสริมการตระหนักถึงความสำคัญของการประกันชีวิต และประกันสุขภาพของคนไทย

ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมงานได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ตั้งแต่การตรวจสุขภาพ การปรึกษาปัญหาสุขภาพ รวมไปถึงการให้บริการให้คำปรึกษาด้านการวางแผนทางการเงิน ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและบริการเปี่ยมคุณภาพ จากพรูเด็นเชียล ประเทศไทยที่สอดคล้องกับความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภคในปัจจุบันอีกด้วย

ในโอกาสนี้ สายพิณ โชคนำกิจ กรรมการบริษัท พร้อมด้วย อามัน คาพัว ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานบริหารลูกค้าและการตลาด และคณะผู้บริหาร พรูเด็นเชียล ประเทศไทย ให้การต้อนรับ ชูฉัตร ประมูลผล รองเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ที่ได้ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมบูธของบริษัท 

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.