พรูเด็นเชียลฯ บริจาคเงินให้แก่มูลนิธิศาสตราจารย์ บุญชนะ–ท่านผู้หญิงแส อัตถากร เพื่อการศึกษา-วิจัย

Jul 23, 2019 -None-

บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) นำโดย  อามัน โชวลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มอบเงินจำนวน 200,000 บาท ให้แก่ “มูลนิธิศาสตราจารย์ บุญชนะ - ท่านผู้หญิงแส อัตถากร เพื่อการศึกษาและวิจัย” เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยมี กวินธร อัตถากร รองประธานกรรมการมูลนิธิฯ เป็นตัวแทนรับมอบ ณ สำนักงานใหญ่ อาคารแอทสาทร

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.