12,496
VIEWS

BioPack เปลี่ยนถาดไข่ใช้แล้วให้กลายเป็นต้นไม้

Jul 06, 2019 S.Vutikorn

George Bosnas Industrial Design ชาวกรีซ ซึ่งเห็น Pain Point ขอการนำเอาวัสดุอื่นๆมาทำเป็นถาดไข่ แล้วต้องทิ้งเป็นขยะหลังการใช้งานมาตลอด จึงได้พยายามพัฒนาถาดไข่ที่สามารถนำไปใช้งานด้านอื่นๆต่อได้ จนกลายเป็นถาดไข่ BioPack ชิ้นนี้

จุดเด่นของถาดไข่ BioPack นี้ก็คือ ทำจากส่วนผสมของเยื่อกระดาษ แป้ง ที่สำคัญคือใีการใส่เมล็ดพันธุ์ของพืชตระกูลถั่วเข้าไปด้วย

ส่วนการใช้งานรอบที่สองของถาดไข่ หลังจากบริโภคไข่จนหมดแล้วก็ง่ายแสนง่าย เพียงแค่รดน้ำให้ถาดนุ่มลงแล้วนำไปฝังดิน จากนั้นอีกประมาณ 30 วัน เมล็ดถั่วก็จะค่อยๆงอกงามขึ้นมา

 

คราวนี้จะปลูกต่อเพื่อการบริโภคถั่ว หรือจะไถกลบเพื่อใช้เป็นปุ๋ยธรรมชาติก็สุดแล้วแต่ความต้องการ

เรียกว่า BioPack เป็นอีกหนึ่งความพยายามในการแก้ปัญหาที่เกือบจะเป็นต้นเหตุ ด้วยความคิดสร้างสรรค์ที่แท้จริง

 

source

 

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.