บางกอกแอร์เวย์สเสนอโปรโมชั่น "บินดี อยู่ดี เชียงใหม่ - กระบี่ 2019"

Jul 02, 2019 -None-

บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส จัดโปรโมชั่น “บินดี อยู่ดี เชียง ใหม่-กระบี่ 2019” เสนอแพ็กเกจบัตรโดยสารเครื่องบินเส้นทางเชียงใหม่-กระบี่ พร้อมที่พัก 3 วัน 2 คืน และทัวร์เกาะ 1 วัน ราคาเริ่มต้นที่ 7,950 บาทต่อท่าน โดยต้องเดินทางพร้อมกัน 2 ท่านขึ้นไป ผู้สนใจสามารถสำรองที่นั่งและซื้อแพ็กเกจการเดินทางได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ตุลาคม 2562 และเดินทางได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562

โดยราคาดังกล่าวรวมบัตรโดยสารไปกลับเส้นทางเชียงใหม่ – กระบี่ ห้องพัก 3 วัน 2 คืน พร้อมอาหารเช้า รถรับส่งไปกลับสนามบิน - โรงแรม และทัวร์เกาะ 1 วัน โดยสามารถเลือกแพ็กเกจทัวร์เกาะได้ตามเงื่อนไขของตัวเทนจำหน่าย  ทั้งนี้ที่นั่งมีจำนวนจำกัดในแต่ละเที่ยวบิน และเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

ผู้สนใจสามารถสอบถาม สำรองที่นั่งและซื้อแพ็กเกจได้ที่ตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสารในพื้นที่เชียงใหม่ และสามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่อีเมล์ [email protected]

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.