7,615
VIEWS

ออมสินยกระดับการดูแลลูกค้าสูงวัย เปิดตัวคอมมูนิตี้แพลตฟอร์ม GSB Senior Wow

Jun 27, 2019 -None-

การเป็นธนาคารภาครัฐทำให้ธนาคารออมสินจำเป็นต้องดูแลลูกค้าในทุกกลุ่มทุกระดับ ยิ่งประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมสูงวัย โดยเฉพาะในปี 2564 ที่จะถึงนี้ประเทศไทยจะเป็น Age Society เต็มตัว เนื่องจากมีผู้สูงวัยที่มีอายุ 60 ปีมากถึง 20% ของจำนวนประชากร ธนาคารออมสินก็ยิ่งเพิ่มดีกรีเพื่อรองรับลูกค้าในกลุ่มนี้มากขึ้นเรื่อยๆ 

ที่ผ่านมา ออมสินได้มีการเปิดตัว “ธนาคารผู้สูงวัย” โดยออกผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินเฉพาะสำหรับผู้สูงวัย ทั้งด้านเงินฝากและสินเชื่ออย่างต่อเนื่อง อาทิ เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษผู้สูงวัย เงินฝากเผื่อเรียกประชารัฐผู้สูงวัย สินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงวัย (Reverse Mortgage) รวมทั้งการจัดกิจกรรมพิเศษสำหรับสลากออมสินพิเศษ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เงินฝากที่มีผู้สูงวัยฝากมากที่สุดเป็นอันดับ 1 เช่น แคมเปญ “ออมสินสายเปย์ แจกรถทั้งปี รวยล้านทุกเดือน” และแคมเปญ “ออมสินดับเบิลเปย์ แจกรถเพิ่ม 216 คัน” ทำให้ผู้สูงวัยชื่นชมและเป็นลูกค้าของธนาคารออมสินอย่างต่อเนื่องและมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งการจัดกิจกรรมต่างๆ ทางด้านสุขภาพและสังคม เพื่อดูแลผู้สูงวัยและได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรม ได้แก่ กิจกรรม “ออมสินขอดูแลรุ่นพี่ Be Healthy & Happy” ในปีที่ผ่านมาซึ่งจัดขึ้นในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ต่ำกว่า 100,000 คน

ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กล่าวว่า ปัจจุบันออมสินมีฐานลูกค้าที่เป็นกลุ่มสูงวัยประมาณ 20% ของลูกค้าทั้งหมด นับเป็นสัดส่วนที่มากกว่าเมื่อเทียบกับคู่แข่ง โดยส่วนใหญ่ลูกค้าจะใช้ผลิตภัณฑ์เงินฝากกับธนาคาร ซึ่งมีตัวเลขที่น่าสนใจว่าลูกค้ากลุ่มสูงวัยกว่า 15,000 คน มีเงินฝากรวมกันกว่า 5 แสนล้านบาท แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของลูกค้าที่มีต่อธนาคาร

“กลุ่มผู้สูงวัยเป็นโอกาสของทุกๆ ธุรกิจ ซึ่งออมสินก็ต้องการที่จะรักษาฐานกลุ่มนี้ไว้เช่นกัน ในอนาคตเราจึงมีแผนที่จะออกผลิตภัณฑ์เพื่อตอบโจทย์กลุ่มนี้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ขณะเดียวกันเราก็ต้องการดูแล และสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าผู้สูงวัยสามารถเข้าถึงข่าวสารข้อมูลความรู้ของธนาคารได้สะดวก ล่าสุดเราจึงจัดทำเว็บไซต์ gsbseniorwow.com และแอพพลิเคชั่น GSB Senior Wow เพื่อเป็นสื่อกลางคอมมูนิตี้ในกลุ่มผู้สูงวัยที่พร้อมเข้ามายกระดับคุณภาพชีวิตให้กับลูกค้ากลุ่มนี้”

ทั้งนี้ก็เพราะทั้งเว็บไซต์ gsbseniorwow.com และแอพพลิเคชั่น GSB Senior Wow จะเป็นแหล่งรวมกลุ่มเพื่อนที่มีความต้องการเดียวกัน และกระตุ้นให้คนสูงวัยได้ใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีความสุข โดยสร้างขึ้นบนพื้นฐานการศึกษาวิจัยที่สำรวจเรื่องพฤติกรรม การใช้เทคโนโลยี ความชื่นชอบ หรือไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนไป ซึ่งพบว่า กลุ่มอายุ 50-59 ปี เป็นกลุ่มที่มีเงินออมมากที่สุด ชอบท่องเที่ยว ซื้อสินค้าที่ไม่ยึดติดตราสินค้า ส่วนกลุ่มอายุ 60-69 ปี เป็นกลุ่มชอบสังคม พบปะเพื่อนฝูง ใช้เทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสาร แต่ใส่ใจในสุขภาพมากขึ้น ส่วนกลุ่มอายุ 70 ปีขึ้นไป กลุ่มนี้มีความเหงาสูง ต้องการผู้ให้คำปรึกษาข้อมูลด้านสุขภาพ และทุกกลุ่มส่วนใหญ่ใช้สื่อสังคมออนไลน์ เช่น แอปพลิเคชั่นไลน์ เฟสบุ๊ค เป็นต้น

สำหรับเว็บไซต์ gsbseniorwow.com และแอพพลิเคชั่น GSB Senior Wow มีเนื้อหาครบทุกความต้องการ ค้นหาง่าย และแบ่งเป็นหมวดหมู่ไว้อย่างชัดเจน โดย 61% ของเนื้อหาจะเป็นข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ ทั้งสุขภาพ วิชาการ สิทธิพิเศษ ส่วนสดต่างๆ จากสถานประกอบการทั้งเมืองไทย และจากเครือข่ายของธนาคารออมสินไม่ต่ำกว่า 300 แห่ง  อีก 22% เกี่ยวกับความบันเทิง โดยเฉพาะกิจกรรมคาราโอเกะการร้องเพลงผ่านระบบออนไลน์ได้ตลอดเวลา ที่มีบทเพลงตั้งแต่ยุค 60 (ประมาณปี พ.ศ.2503-2512) ที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์เพลงกว่า 30,000 เพลง ส่วนอีก 9% จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับข้อควรระวัง และเตือนภัยต่างๆ ขณะที่อีก 8% เป็นเนื้อหาของการสร้างแรงบันดาลใจ ทั้งบทสวดมนต์ หรือสติกเกอร์ไลน์กล่าวทักทายสวัสดีตอนเช้าสวยๆ ที่มีให้เลือกส่งได้อย่างง่ายดาย ที่สำคัญ เว็บไซต์ gsbseniorwow.com และ แอปพลิเคชั่น GSB Senior Wow จะเป็นช่องทางการสื่อสารของสังคม 2 วัย ที่นอกจากจะมีเนื้อหา หรือ Content สำหรับผู้สูงวัยแล้ว จะมีเนื้อหาในมุมมองใหม่ๆ ของกลุ่ม Generation อื่นๆ ได้มีการแลกเปลี่ยน และมีความเข้าใจกันมากขึ้น เพื่อส่งเสริมความสุขในสังคมเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้จะมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ตลอดทั้งปี เพื่อสร้างการรับรู้ และความน่าสนใจของ “GSB Senior Wow” ได้แก่ กิจกรรมสะสมคะแนน Member Point เพื่อแลกของรางวัล, กิจกรรมประกวดร้องเพลง ไมค์ชมพู วันเก๋า, เกมบริหารสมอง พิชิตเขาวงกต หรือการทายชื่อบทเพลงเมื่อวันวาน เป็นต้น

“ธนาคารออมสินมีความตั้งใจที่จะทำหน้าที่ธนาคารเพื่อผู้สูงวัยอย่างจริงจัง เป็นรูปธรรม ซึ่งนอกจากจะดูแลในเรื่องการเงินแล้ว ยังให้ความสำคัญกับการดำเนินชีวิตในยุคดิจิทัลของผู้สูงวัยด้วย ดังนั้น การจัดทำเว็บไซต์ gsbseniorwow.com และแอพพลิเคชั่น GSB Senior Wow ถือเป็นอีกก้าวหนึ่งของธนาคารที่ได้ดูแลผู้สูงวัย และเป็นสังคมหรือคอมมูนิตี้ของผู้สูงวัย หรือของรุ่นพี่ที่รองรับทุกความต้องการ และสามารถตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ให้กับรุ่นพี่ได้เป็นอย่างดี จึงขอเชิญชวนผู้สูงวัยสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์ gsbseniorwow.com และแอพพลิเคชั่น GSB Senior Wow เพื่อร่วมสร้างสังคมที่มีความสุข สมวัยในแบบ Smart Senior กับธนาคารออมสิน ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป”

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.