เอสซีบี อบาคัส ชี้บุคลากรสาย AI ต้องรอบรู้ทั้งเทคนิคและธุรกิจ

Jun 26, 2019 -None-

ดร.ศรัณย์ อาฮูยา Senior Data Scientist บริษัท เอสซีบี อบาคัส จำกัด ขึ้นเวทีเสวนาในหัวข้อ What should be done to increase the number of AI talent ในงาน Techsauce Global Sum mit 2019 ร่วมกับผู้นำธุรกิจเทคโนโลยีทั่วเอเชีย โดยมี จอห์น อาร์ทแมน บรรณาธิการบริหาร Tech Node.com เป็นผู้ดำเนินการสนทนา โดย ดร.ศรัณย์ ให้ความเห็นว่าการพัฒนาขับเคลื่อนวงการ AI ให้เดินหน้าอย่างแข็งแกร่ง ต้องเกิดจากการมีส่วนร่วมของผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายสาขา ทั้ง Data Scien tist, Data Engineer และ Software Developer ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในสายธุรกิจและอุตสาห กรรมต่างๆ รวมทั้งการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เอื้อต่อการทำงานแบบ Agile ที่มุ่งเน้นการร่วมมือกันเพื่อปรับ ปรุงและพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ โดยมีเป้าหมายในการนำเทคโนโลยี AI มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการสร้างโซลูชั่นทางธุรกิจใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์ตอบโจทย์ผู้ใช้งาน รวมถึงมั่นใจว่าสายงานด้าน AI ยังคงเป็นที่ต้องการอย่างสูงในหลากหลายภาคธุรกิจอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยในช่วง 5 ปีข้างหน้า

สัมมนา

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.