17,526
VIEWS

ยูนิลีเวอร์ X โมเดิร์นเทรดท้องถิ่น ไม่ใช่แค่ยอดขาย แต่คือการเติบโตแบบยั่งยืนของค้าปลีกไทย

Jun 26, 2019 -None-

หากมองตัวเลขที่เป็นดัชนีชี้วัดความสำเร็จในตลาด FMCG ในประเทศไทยแล้ว จะพบว่า 99% ของ 24.7 ล้านครัวเรือนในประเทศไทยซื้อผลิตภัณฑ์ของยูนิลีเวอร์มากกว่า 2 ครั้งต่อเดือน มีอัตราการซื้อซ้ำกว่า 99% และผู้บริโภคไทยใช้สินค้าของยูนิลีเวอร์ในชีวิตประจำวัน 3 ครั้งต่อวัน ส่งผลให้สินค้าของยูนิลีเวอร์ ซึ่งเป็นผู้ผลิตสินค้าอุปโภค บริโภคระดับโลกที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมายาวนานกว่า 87 ปี มีหลายแบรนด์ที่เป็นผู้นำตลาดในบ้านเรามาอย่างยาวนาน

แน่นอนว่า ความสำเร็จที่เกิดขึ้นนี้ นอกจากปัจจัยในเรื่องของการมีผลิตภัณฑ์ที่ดี มีแบรนด์สินค้าเป็นที่ยอมรับ และมีกลยุทธ์การตลาดที่สุดยอดแล้ว การจัดจำหน่ายสินค้าผ่านร้านค้าปลีกก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน ซึ่งการมีพันธมิตรร้านค้าปลีกที่พร้อมจะเติบโตไปด้วยกันกับยูนิลีเวอร์ มีส่วนเข้ามาสนับสนุนความสำเร็จดังกล่าวได้เป็นอย่างดี

ยูนิลีเวอร์ ให้ความสำคัญในการพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้กับร้านค้าพันธมิตรในทุกช่องทาง และช่องทางที่เป็นโมเดิร์นเทรดท้องถิ่น หรือโลคัล โมเดิร์นเทรด  (Local Modern Trade : LMT) ถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางขายสำคัญที่มีส่วนต่อความสำเร็จที่เกิดขึ้นทั้งหมด

การเข้าไปช่วยพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้กับร้านโมเดิร์นเทรดท้องถิ่นของยูนิลีเวอร์ จึงถือเป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองที่จะเข้ามาช่วยผลักดันการเติบโตของตลาดค้าปลีกซึ่งถือเป็น Sector สำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนการเติบโตของเศรษฐกิจในภาพรวม ซึ่งจะสอดรับกับ นโยบายหลัก “Unilever Thailand 2022 Growing Together หรือ เราจะเติบโตไปด้วยกันกับสังคมไทย” ที่ มร.โรเบิร์ต แคนเดลิโน ประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัท ยูนิลีเวอร์ประเทศไทย ได้ประกาศไว้ให้แก่ทุกหน่วยงานภายใต้องค์กรยูนิลีเวอร์ให้ใช้เป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนไปด้วยกัน ตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบจนไปถึงการนำสินค้าที่มีคุณภาพออกสู่ท้องตลาด และเมื่อมีสินค้าดีแล้ว ต้องสามารถกระจายสู่มือผู้บริโภคได้ทั่วถึง กล่าวคือ ระบบการกระจายสินค้าต้องสามารถกระจายสินค้าได้ครอบคลุมทุกพื้นที่ที่มีความต้องการของผู้บริโภครออยู่

ร้านค้าปลีกพันธมิตรจึงถือเป็นอีกส่วนสำคัญซัพพลายเชนที่จะเข้ามาช่วยขับเคลื่อนการเติบโตแบบยั่งยืนให้กับทุกภาคส่วนที่อยู่ในซัพพลายเชนนี้ ปัจจุบัน ร้านค้าที่เป็นโมเดิร์นเทรดท้องถิ่นในบ้านเรามีประมาณ 130 ราย กระจายอยู่ทั่วประเทศ และเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน ที่ผ่านมา ยูนิลีเวอร์ก็มีการจัดงาน LMT Conference ประจำปี 2562 ซึ่งมีร้านค้ากว่า 45 รายที่มาเข้าร่วมในงานครั้งนี้

สิ่งที่เป็นไฮไลต์อย่างหนึ่งของงานก็คือ การมอบรางวัล รางวัล ACHIEVEMENT AWARD ให้กับร้านค้าโมเดิร์นเทรดท้องถิ่น ผ่านงานประชุมสุดยอดโมเดิร์นเทรดท้องถิ่น (LMT Conference) เป็นประจำทุกปีในปีนี้มีการจัดงานไปเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน ที่ผ่านมาและมีร้านค้าชั้นนำเข้าร่วมกว่า 45 ราย

สำหรับในปีนี้มีร้านค้าที่ได้รับรางวัลการเติบโตธุรกิจร่วมกันอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส. ทวีภัณฑ์สโตร์ จังหวัดเลย บริษัท แม่ประทาน จำกัด จากจังหวัดศรีสะเกษ บริษัท กำมะเชียรค้าส่ง จำกัด จังหวัดสุพรรณบุรี บริษัท ตะวันออกค้าปลีก จำกัด จังหวัดฉะเชิงเทรา บริษัท แจ่มฟ้า เซฟมาร์ท จำกัด จังหวัดลำพูน บริษัท ซุปเปอร์ชีป จำกัด จังหวัดภูเก็ต บริษัท ส.ทวีกิจ (บิ๊กวัน) จำกัด จากจังหวัดนครนายก บริษัท กาฬสินธุ์พลาซ่า จำกัด จังหวัดกาฬสินธุ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิวกันเอง จังหวัดกาฬสินธุ์ บริษัท อุบล ดีมาร์ท (2001) จำกัด จังหวัดอุบลราชธานี บริษัท เอส.อาร์.ซุปเปอร์มาร์ท จำกัด จังหวัดเพชรบูรณ์ บริษัท ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน) จังหวัดเชียงราย บริษัท แสงไทยแพร่ จำกัด จังหวัดแพร่ บริษัท วิน คอสเมติคส์ จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ หจก.เจริญภัณฑ์ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์จังหวัดพะเยา หจก. แฟมิลี่ ไฮเปอร์มาร์ท จังหวัดยะลา บริษัท เมอร์รี่กรุ๊ป จำกัด จังหวัดตรัง บริษัท อัมพรสรรพสินค้า จำกัด จังหวัดอยุธยา บริษัท วิถีเทพสรรพสินค้า จำกัด นครสวรรค์ หจก.เอกภาพอินเตอร์อิเลคตริค สระบุรี และบริษัท บิ๊กซ้ง ซุปเปอร์สโตร์ จำกัด จังหวัดสมุทรสาคร

มร.โรเบิร์ต แคนเดลิโน ประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัท ยูนิลีเวอร์ประเทศไทย กล่าวแสดงความยินดีกับผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัลว่า ขอขอบคุณผู้ประกอบการทุกท่านที่ร่วมเติบโตมาพร้อมกับยูนิลีเวอร์ด้วยผลประกอบการที่ยอดเยี่ยมในปี 2562 นี้ โดยความสำเร็จดังกล่าวเป็นเพียงจุดเริ่มต้น ตลอด 87 ปีที่ยูนิลีเวอร์อยู่คู่สังคมไทย เราร่วมมือพัฒนาธุรกิจร้านค้าท้องถิ่นมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการร่วมมือพัฒนาเติบโตธุรกิจ รวมถึงการช่วยเหลือ ดูแลร้านค้าในช่องเวลาที่ยากลำบาก เราให้คำมั่นสัญญาว่านี่คือก้าวแรกที่ยูนิลีเวอร์จะคอยเป็นผู้สนับสนุนการเติบโตของทุกท่านในอนาคต

ผมเชื่อมั่นว่า ทุกท่านในฐานะผู้นำโมเดิร์นเทรดท้องถิ่นมีโอกาสการเติบโตอีกมากมาย อย่างแรกคือการนำเทคโนโลยี มาใช้บริหารจัดการธุรกิจโดยการใช้ข้อมูล เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิถาพ อย่างที่สอง คือ การสร้างงานในชุมชน ซึ่งจะเป็นการเพิ่มการหมุนเวียนของเศรษฐกิจ และช่วยพัฒนาเศรษฐกิจในต่ละภูมิภาค เราพร้อมที่จะเดินก้าวไปพร้อมกับพวกท่าน ผ่านการร่วมมือ แบรนด์สินค้าที่แข็งแรง และ การพัฒนาการบริการ เพราะเราเชื่อว่าพวกท่านคือพลังสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจไทย”

สำหรับรางวัลการเติบโตธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ที่ร้านค้าโมเดิร์นเทรดท้องถิ่นได้รับนั้น เป็นภาพสะท้อนที่ดีถึงการประสานพลังร่วมกันระหว่าง ร้านค้าโมเดิร์นเทรดท้องถิ่นชั้นนำ และ ยูนิลีเวอร์ ที่นอกจากการเติบโตธุรกิจอย่างแข็งแรง ยั่งยืนแล้ว ยังร่วมกันพัฒนาขีดความสามารถการบริหารจัดการร้านค้าปลีก-ส่ง เพื่อให้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจในแต่ละภูมิภาค

นายอภิชาติ ศาลิคุปต รองประธานกรรมการฝ่ายพัฒนาลูกค้า กล่าวเสริมถึงเรื่องนี้ว่า ร้านค้าปลีกโมเดิร์นเทรดท้องถิ่นถือเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและพัฒนาสังคมไทยมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน

บริษัทฯยูนิลีเวอร์ พร้อมที่จะจับมือก้าวไปพร้อมกับทุกๆท่าน ผ่าน สุดยอดแบรนด์ผู้นำ ของประเทศ ทั้งผงซักฟอกบรีส โอโม , ผลิตภัณฑ์ดูแลความงามอย่างซันซิล เคลียร์ ลักส์ รวมถึง ผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสและโจ๊กอย่างคนอร์ ที่ครองใจผู้บริโภคคนไทยมากว่า 30 ปี มากไปกว่านั้นเรายังมีกิจกรรมการตลาดที่พัฒนามาเฉพาะให้กับกลุ่มผู้บริโภคของห้างโมเดิร์นเทรดท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง

นายอภิชาติ ยังได้กล่าวถึง 3 เทรนด์สำคัญที่จะมีบทบาทต่อการเปลี่ยนแปลงบริบทของตลาดค้าปลีกไทย ได้แก่

  • การเติบโตของสังคมเมืองในทุกๆจังหวัด และเทรนด์การจับจ่ายใช้สอยในร้านค้าใกล้บ้าน (Neighborhood Store)
  • การนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อหา Insight เพื่อประกอบการตัดสินใจทางธุรกิจ
  • การนำเอาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อพัฒนาช่องทางเข้าถึงผู้บริโภคทั้งออนไลน์และออฟไลน์

ซึ่งเราพร้อมแบ่งปันองค์ความรู้และร่วมมือพัฒนาศักยภาพร้านค้าโมเดิร์นเทรดท้องถิ่น เพราะ ยูนิลีเวอร์ไม่ได้เน้นในเรื่องของการผลักดันการขายให้เพิ่มขึ้นเพียงอย่างเดียว แต่ยังมองถึงการเข้าไปช่วยพัฒนาคู่ค้าของเรา ให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งยูนิลีเวอร์ให้ความสำคัญอย่างมากกับการค้าปลีก – ค้าส่งในระดับภูมิภาคของบ้านเรา เพราะร้านค้าเหล่านั้นถือเป็นฟันเฟืองสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ

“ยูนิลีเวอร์เป็นผู้นำตลาดทั้งในเรื่องของผลิตภัณฑ์ แบรนด์สินค้า การตลาด รวมถึงเรื่องของการขาย เพราะฉะนั้น ถ้าเราจะเติบโตแบบยั่งยืนได้ จำเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาร่วมกันระหว่างเรากับคู่ค้าที่เป็นโมเดิร์นเทรดท้องถิ่น การช่วยเพิ่มความสามารถในการบริหารจัดการให้กับพวกเขา จะทำให้เขาสามารถมีการเติบโตทางธุรกิจได้อย่างแข็งแกร่ง และเมื่อเขาเติบโตได้ดี ก็ย่อมส่งผลให้เรามีการเติบโตที่ดีตามไปด้วย เป็นการจับมือที่ Win Win กันทุกฝ่าย” อภิชาติ กล่าวสรุปทิ้งท้าย

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.