กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จัดกิจกรรม “Green4Good” ปี 2

Jun 24, 2019 -None-

เมื่อเร็วๆ นี้ บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิตร่วมกับมูลนิธิครอบครัวพอเพียง ร่วมจัดกิจกรรม “Green4Good ปี2” เป็นครั้งที่ 10 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องพื้นฐานการออม พร้อมกับการให้ความสำคัญของสุขภาพ ณ โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ โดยครั้งนี้ได้จัดกิจกรรมการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ด้วยวัสดุไซเคิล เพื่อช่วยลดโลกร้อนและยังได้บริโภคผักที่มีประโยชน์ดีสุขภาพยิ่งขึ้น  ทั้งนี้ เพื่อเป็นการตอกย้ำเป้าหมายหลักของบริษัท คือ การให้โอกาสทุกคนได้มีชีวิตที่ดีขึ้นตามใจปรารถนา

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.