ยูพีเอสเผยผลประกอบการไตรมาส 2 ทำกำไรต่อหุ้น 1.58 ดอลล่าร์ จากรายได้ที่เติบโตในทุกกลุ่มธุรกิจ

Aug 23, 2017 -None-

ยูพีเอสประกาศผลการดำเนินงานไตรมาส 2 ปี 2560 มีกำไรต่อหุ้น 1.58 ดอลล่าร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 11% จากช่วงเดียวกันปีที่แล้ว อันเป็นผลจากรายได้ที่เพิ่มขึ้น 7.7% กลุ่มธุรกิจหลักทั้งสามกลุ่มต่างมีผลกำไรเพิ่มขึ้น อัตราผลตอบแทนสูงขึ้น และสามารถบริหารต้นทุนการดำเนินงานได้ดียิ่งขึ้น
ผลประกอบการรวม ไตรมาส 2 ปี 60
 

ผลประกอบการรวม

ไตรมาส 2 ปี 60

(ดอลล่าร์สหรัฐฯ)

 

ไตรมาส 2 ปี 59

(ดอลล่าร์สหรัฐฯ)

รายได้

15,750 ล้าน

14,629 ล้าน

กำไรจากการดำเนินงาน

2,216 ล้าน

2,038 ล้าน

กำไรจากการดำเนินงานตามค่าเงินสกุลกลาง

 2,330 ล้าน

 

กำไรต่อหุ้นปรับลด

1.58

1.43

 
เดวิด แอ็บนีย์ ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ยูพีเอส กล่าวว่า “ยูพีเอสมีรายได้ในไตรมาส 2 นี้สูงขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว และมีอัตรากำไรต่อหุ้นที่เพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่ง สอดคล้องกับแผนที่วางไว้ เราจะยังคงลงทุนด้านเครือข่ายเพื่อขยายขีดความสามารถ เสริมสร้างความแข็งแกร่งในตลาด และขยายธุรกิจทั่วโลก”
 
ผลการดำเนินงานของยูพีเอสในภาพรวม ประจำไตรมาส 2 ปี 2560
รายได้รวมเติบโต 7.7% และรายได้ตามค่าเงินสกุลกลางเพิ่มขึ้น 8.9%
รายได้เติบโตในทุกกลุ่มธุรกิจและทุกประเภทผลิตภัณฑ์หลัก เนื่องจากความต้องการในตลาดในที่ขยายตัวต่างกระจายไปสู่ผลิตภัณฑ์อันหลากหลายของบริษัท
กำไรจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น 8.7% เป็น 2.2 พันล้านดอลล่าร์ เนื่องจากผลการเนินงานที่แข็งแกร่งของธุรกิจการขนส่งภายในสหรัฐฯ และธุรกิจซัพพลายเชนและเฟรท 
อัตราผลกำไรที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วยังรวมถึงผลกำไร 0.10 ดอลล่าร์ที่ได้จากส่วนต่างค่าน้ำมันและค่าชดเชยพนักงาน
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพื่อรองรับกลยุทธ์การลงทุนที่ผ่านมาในปีนี้มีจำนวน 2.0 พันล้านดอลล่าร์ 
ปีนี้ ยูพีเอสจ่ายเงินปันผลจำนวนเกือบ 1.4 พันล้านดอลล่าร์ เพิ่มขึ้น 6.4% ต่อหุ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว มอบอัตราผลตอบแทนเงินปันผลที่แข็งแกร่งให้กับผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง
ณ 30 มิถุนายน 2560 บริษัทซื้อหุ้นคืน 8.4 ล้านหุ้น เป็นจำนวนเงินกว่า 900 ล้านดอลล่าร์ ซึ่งยืนยันถึงความมุ่งมั่นในการคืนเงินสดแก่ผู้ถือหุ้น
 
การขนส่งภายในสหรัฐอเมริกา 
ธุรกิจการขนส่งภายในประเทศสหรัฐฯ ได้รับประโยชน์จากความต้องการในการส่งสินค้าอีคอมเมอร์ซที่เติบโต ซึ่งส่งผลให้รายได้เพิ่มขึ้น 8.1% จากไตรมาส 2 ปี 59 ผู้บริโภคในสหรัฐฯ หันมาซื้อสินค้าออนไลน์เพิ่มขึ้น และยูพีเอสได้รับประโยชน์จากแนวโน้มดังกล่าวด้วยโซลูชั่นการส่งสินค้าที่โดดเด่นและเทคโนโลยีเพื่อการบริการลูกค้าที่ล้ำสมัย
 

 

ไตรมาส 2 ปี 60

(ดอลล่าร์สหรัฐฯ)

ไตรมาส 2 ปี 59

(ดอลล่าร์สหรัฐฯ)

รายได้

 9,745 ล้าน

9,015 ล้าน

กำไรจากการดำเนินงาน

1,395 ล้าน

1,233 ล้า

 
ผลการดำเนินงานของธุรกิจการขนส่งภายในสหรัฐฯ ประจำไตรมาส 2 ปี 2560
รายได้เพิ่มขึ้น 730 ล้านดอลล่าร์จากไตรมาส 2 ปี 59 เนื่องจากอีคอมเมอร์ซผลักดันให้ความต้องการผลิตภัณฑ์เพื่อการขนส่งทางบกและทางอากาศสูงขึ้น
การขนส่งทางอากาศแบบถึงที่หมายวันทำการถัดไปเพิ่ม 6.4% และการขนส่งทางอากาศแบบไม่เร่งด่วนเติบโต 11% เนื่องจากผู้บริโภคเลือกใช้โซลูชั่นที่รวดเร็วและสะดวกสบายของยูพีเอสอย่างต่อเนื่อง
รายได้ต่อชิ้นพัสดุเพิ่มขึ้นในทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ ด้วยอัตรารวม 3.0% เนื่องจากบริษัทได้ประโยชน์จากวิธีการกำหนดราคาแบบบวกกำไรที่นำมาใช้ก่อนหน้านี้ และค่าธรรมเนียมน้ำมันที่สูงขึ้นจากไตรมาส 2 ปี 59
กำไรจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นกว่า 13% และอัตรากำไรจากการดำเนินงานขยาย 60 จุดเป็น 14.3% 
ต้นทุนการดำเนินงานในการก่อสร้างฐานปฏิบัติงานและและบริการส่งสินค้าในวันเสาร์ส่งผลให้ต้นทุนการดำเนินงานรวมเพิ่ม 35 ล้านดอลล่าร์
 
การขนส่งระหว่างประเทศ
ธุรกิจขนส่งระหว่างประเทศมีการเติบโตในระดับสูงที่สุดจากความต้องการในการส่งสินค้าข้ามประเทศที่เพิ่มขึ้น การเติบโตของการส่งออกแข็งแกร่งในทุกภูมิภาคที่ยูพีเอสดำเนินธุรกิจ เนื่องจากลูกค้ามีทางเลือกจากพอร์ตบริการอันหลากหลาย ระยะเวลาที่ใช้ในการขนส่งที่รวดเร็วขึ้น และโซลูชั่นด้านพิธีการศุลกากรของยูพีเอส ธุรกิจการขนส่งระหว่างประเทศยังมีการประกาศขยายขีดความสามารถและตลาดในประเทศต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
 

 

ไตรมาส2  ปี 60

(ดอลล่าร์สหรัฐฯ)

ไตรมาส 2 ปี 59

(ดอลล่าร์สหรัฐฯ)

รายได้

3,163 ล้าน

3,077 ล้าน

กำไรจากการดำเนินงาน

583 ล้าน

613 ล้าน

กำไรจากการดำเนินงานตามค่าเงินสกุลกลาง

697 ล้าน

 

 
ผลการดำเนินงานของธุรกิจการขนส่งระหว่างประเทศ ประจำไตรมาส 2 ปี 2560
อัตรากำไรจากการดำเนินงานแข็งแกร่งเป็นผู้นำของกลุ่มธุรกิจที่ 18.4% และกำไรจากการดำเนินงานอยู่ที่ 583 ล้านดอลล่าร์ รวมผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา 114 ล้านดอลล่าร์ 
การส่งออกเติบโตอย่างแข็งแกร่งที่ 12% โดยเฉพาะยุโรปและเอเชีย ขณะที่ทุกภูมิภาคของโลกต่างมีการขยายตัว 
รายได้เพิ่มขึ้น 2.8% จากไตรมาส 2 ปี 59 และเมื่อคำนวณตามค่าเงินสกุลกลางจะเพิ่มขึ้น 8.3%
ในไตรมาสนี้ ยูพีเอสได้ประกาศการร่วมเป็นพันธมิตรกับงานเอ็กซ์โป 2020 ดูไบ ร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับเอสเอฟเอ็กซ์เพรส บริษัทโลจิสติกส์ชั้นนำของจีน และซื้อกิจการไนท์ไลน์โลจิสติกส์ ซึ่งช่วยเสริมความเป็นผู้นำในตลาดไอร์แลนด์ 
 
ซัพพลายเชนและเฟรท
“ธุรกิจซัพพลายเชนและเฟรทยังคงมีแนวโน้มที่ดีในไตรมาสนี้เนื่องจากทีมงานในแต่ละหน่วยธุรกิจกำลังดำเนินการเพื่อเสริมสร้างคุณภาพรายได้ร่วมกับแนวทางการลดค่าใช้จ่าย ผลการดำเนินงานจึงดีขึ้นในทุกหน่วยธุรกิจเนื่องจากแนวทางการเสริมสร้างรายได้และลดค่าใช้จ่ายส่งผลให้การดำเนินงานแข็งแกร่งขึ้น” แอ็บนีย์กล่าว
 
 

 

ไตรมาส 2 ปี 60

(ดอลล่าร์สหรัฐฯ)

ไตรมาส 2 ปี 59

(ดอลล่าร์สหรัฐฯ)

รายได้

2,842 ล้าน

2,537 ล้าน

กำไรจากการดำเนินงาน

238 ล้าน

192 ล้าน

 
 
รายได้เพิ่มขึ้น 12% จากไตรมาส 2 ปี 59 เนื่องจากยูพีเอสดำเนินงานได้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า แนวทางการบริหารรายได้ที่แข็งแกร่งขึ้น และสภาวะตลาดที่ดีขึ้นในทุกกลุ่มธุรกิจ
น้ำหนักการขนส่งที่เพิ่มขึ้นในธุรกิจฟอร์เวิร์ดดิ้งและเฟรทส่งผลให้รายได้เพิ่มขึ้นในระดับสูงสุดเนื่องจากสภาวะทางเศรษฐกิจในตลาดที่ไม่ใช่ค้าปลีกทั้งหมดยังคงแข็งแกร่งต่อเนื่อง
การเติมเต็มสินค้าคงคลังในธุรกิจค้าปลีกและผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นในธุรกิจอากาศยาน ส่งผลให้การกระจายสินค้ามีผลการดำเนินงานแข็งแกร่ง
Coyote Logistics มีรายได้เติบโตเป็นเลขสองหลัก เนื่องจากการขยายส่วนแบ่งการตลาดอย่างต่อเนื่อง
กลุ่มธุรกิจทั้งหมดต่างส่งผลให้ผลกำไรจากการดำเนินงานรวมโต 24% รวมส่วนของผลตอบแทนที่เกิดขึ้นครั้งเดียว
 
ภาพรวม 
ยูพีเอสแจ้งประมาณการผลการดำเนินงานแบบปรับลดซึ่งไม่เป็นไปตามหลักการบัญชีทั่วไป เนื่องจากเป็นไปไม่ได้ที่จะประเมินการปรับปรุงบัญชีโดยหักเบี้ยบำนาญที่ปรับมูลค่าตามราคาตลาดที่จะนำไปรวมในผลการดำเนินงานตามรายงานตามหลักการบัญชีทั่วไป ซึ่งอาจเป็นจำนวนเงินที่สูงพอสมควร
ริชาร์ด เปเรทซ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน ยูพีเอส กล่าวว่า “ผลประกอบการในไตรมาส 2 เป็นไปตามที่เราคาดหมาย และเรารู้สึกยินดีกับความคืบหน้าของแนวทางกลยุทธ์ที่นำมาใช้ สำหรับช่วงครึ่งหลังของปี 60  ผลการดำเนินงานของธุรกิจหลักยังคงแข็งแกร่งต่อเนื่อง”
ประมาณการกำไรต่อหุ้นปรับลดสำหรับปี 60 ทั้งปีของยูพีเอสรวมปัจจัยต่าง ๆ ต่อไปนี้
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราและค่าใช้จ่ายต่อเนื่องของแนวทางกลยุทธ์ที่จะมีผลต่อผลประกอบการ
จำนวนวันทำงานที่น้อยลงหนึ่งวันในไตรมาส 3 ปี 60 เมื่อเทียบกับไตรมาส 3 ปี 59 ส่งผลให้กำไรต่อหุ้นปรับลดไม่เติบโต
อัตราภาษีสำหรับช่วงครึ่งหลังปี 60 คาดว่าจะอยู่ที่ 35% และไม่รวมอัตราลดหย่อนภาษีในไตรมาส 4 ปี 59 ที่ประมาณ 0.50 ดอลล่าร์ต่อหุ้น
ยูพีเอสยืนยันประมาณการกำไรต่อหุ้นปรับลดสำหรับปี 60 ทั้งปีเท่าเดิม คือระหว่าง 5.80 ดอลล่าร์ ถึง 6.10 ดอลล่าร์ ซึ่งคิดเป็นมูลค่ากว่า 400 ล้านดอลล่าร์ หรือ 0.30 ดอลล่าร์ต่อหุ้นก่อนหักภาษีและปรับตามค่าสกุลเงิน
 

-None-

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.