18,392
VIEWS

AIA Big Sustainability ต่อยอดพอร์ต AIA Vitality โตอย่างยั่งยืน

Jul 03, 2019 -None-

เบื้องหลังความสำเร็จที่ทำให้เอไอเอ  ประเทศไทย เป็นบริษัทประกันชีวิตที่ครองใจคนไทยมานานมากกว่า 80 ปี นอกจากวิสัยทัศน์ของผู้บริหารรุ่นก่อนที่มองเห็นโอกาสทางธุรกิจของประเทศไทย และการทำความเข้าใจข้อมูลลูกค้าคนไทยอย่างแท้จริงแม้จะเป็นบริษัทข้ามชาติแล้ว ยังมาจากการสร้างรากฐานธุรกิจที่เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของพนักงาน และตัวแทนที่ทำงานกันอย่างจริงจังด้วยความตั้งใจจริงที่จะดูแลคนไทยมาตลอด 80 ปี

แน่นอนว่าปัจจัยดังกล่าวย่อมทำให้เอไอเอกลายเป็นบริษัทประกันชีวิตอันดับ 1 ของประเทศไทย และยังคงก้าวต่อไปเพื่อรักษาความเป็นที่ 1 โดยอาศัยความสามารถในการปรับตัวต่อความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของเอไอเอในฐานะบริษัทประกันชั้นนำระดับโลก

คุณเอกรัตน์ ฐิติมั่น ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด เอไอเอ ประเทศไทย กล่าวถึงทิศทางการทำงานในอนาคตว่า เอไอเอมีกลยุทธ์และวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนในการเดินหน้าตาม Business Model ที่มีตัวแทนเป็นกลไกหลักในการดูแลลูกค้า เพราะเราเชื่อว่าวิธีที่จะส่งมอบผลิตภัณฑ์ทางการเงินอย่างกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ดีที่สุดจำเป็นต้องมีที่ปรึกษาทางการเงินที่ให้คำแนะนำได้อย่างมืออาชีพและสามารถอธิบายผลิตภัณฑ์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม อีกทั้งสามารถช่วยให้ลูกค้าเข้าใจความต้องการของตัวเองได้เป็นอย่างดีเพื่อแมตช์เข้ากับผลิตภัณฑ์ รวมถึงสามารถดูแลลูกค้าได้ในระยะยาว

ต่อมาเป็นเรื่องของการปรับองค์กรให้เป็นไปในลักษณะ  Transformation On Going ตามเทคโนโลยี สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และ Business Landscape ใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา พร้อมทั้งกระตุ้นให้พนักงาน พันธมิตรตัวแทน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดเข้าใจถึงความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น และสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ใหม่ๆ ได้ทุกเมื่อ

สุดท้ายเป็นเรื่องทรัพยากรบุคคลที่เอไอเอให้ความสำคัญมาก เพราะการจะเป็นบริษัทที่แข็งแกร่งต่อไปได้ องค์กรต้องมีความสามารถในการสร้างคน พัฒนาคน รักษาคน และดึงดูดคนเก่งๆ เข้ามาร่วมงานกับองค์กร ซึ่งทั้งหมดจะนำพาให้เอไอเอยังคงความเป็นผู้นำตลาดได้อย่างยั่งยืน  ซึ่งสะท้อนได้จากผลประกอบการในปี 2561 ที่ผ่านมา แม้ภาพรวมของธุรกิจประกันชีวิตจะแผ่วลงไป โดยเบี้ยรายรับปีแรกปรับตัวลดลง 7.2% แต่เอไอเอกลับเติบโต 8.6% ในขณะที่เบี้ยประกันแบบชำระครั้งเดียวโดยรวมเพิ่มขึ้น 31.0% แต่เอไอเอเติบโตถึง 32.2%

“สาเหตุที่ทำให้เอไอเอ Outperform จากตลาดมากพอสมควรมาจากการที่เอไอเอเป็นบริษัทประกันชีวิตชั้นนำที่มีเครือข่ายทั่วโลก ดังนั้นเวลาที่เจอโจทย์อะไรใหม่ๆ แทนที่เราจะเริ่มต้นใหม่ เราสามารถหา Best Practice จากประเทศอื่นหรือประเทศไหนที่เคยเจอ Business Challenge แบบเดียวกัน ซึ่งเราก็จะมี Center of Excellence มาคอยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และองค์ความรู้ ช่วยทำให้เราพัฒนาได้เร็วขึ้น และหลังจากนี้เราจะเริ่มเห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้น เพราะเอไอเอมีการตั้ง Innovation Unit ขึ้นมาที่ประเทศจีนเมื่อหลายปีก่อน เป็นหน่วยงานที่โฟกัสด้าน AI รวมถึงมีการสร้าง Excellence Group ด้าน Data Analytics โดยเฉพาะ ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในประเทศไทยได้ในอนาคตเพราะ Innovation และ Digitization เป็นหนึ่งในแกนหลักของเอไอเออยู่แล้ว”

ยิ่งไปกว่านั้นเอไอเอยังเน้นสร้างความแตกต่าง และเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันเพื่อตอกย้ำความเป็นผู้นำตลาดด้วยการสร้างเทรนด์ใหม่ๆ อยู่เสมอ ดังจะเห็นได้จากโครงการ AIA Vitality ที่ถือได้ว่าเป็น Game Changing ของอุตสาหกรรม เพราะเป็นการสร้าง Positive Feedback Loop ให้กับลูกค้าหากลูกค้าออกกำลังกายมากเท่าไหร่ สุขภาพของลูกค้าจะยิ่งดีขึ้น การเคลมมีจำนวนลดน้อยลงซึ่งสามารถนำไปสู่การลดเบี้ยประกันให้กับลูกค้าได้

“จากการที่โครงการ AIA Vitality เปิดตัวมาได้ 3 ปี เราได้ผ่านการให้ข้อมูลที่เป็นองค์ความรู้แก่ตลาดซึ่งถือเป็นขั้นตอนแรกไปแล้ว ในปัจจุบัน Scale ของผู้เข้าร่วมโปรแกรมไวทัลลิตี้มีมากกว่า 2.5 แสนคน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ปัจจุบันเราอยู่ในขั้นของการสร้างระบบนิเวศผ่านโปรแกรมรีวอร์ดกับพันธมิตรและผู้ให้บริการด้านสุขภาพ (Health Care Provider) ที่เข้าร่วมโครงการและสร้างการเติบโตของโปรแกรมนี้ไปด้วยกัน เราเชื่อว่าโปรแกรมนี้จะทำให้เอไอเอเติบโตอย่างยั่งยืน เพราะเป็นโปรแกรมที่ให้ประโยชน์กับทุกฝ่าย และเป็นหนึ่งใน Flagship ของเอไอเอที่จะพัฒนาต่อไปเรื่อยๆ”

ล่าสุดโครงการ AIA Vitality ได้มีการขยายเข้าไปในเซ็กเม้นต์ (Segment) ระดับองค์กรเป็นเจ้าแรกของเมืองไทย ผ่านโครงการ Thailand’s Healthiest Workplace by AIA Vitality ตอกย้ำความมุ่งมั่นของเอไอเอที่ต้องการให้คนไทยมีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น ตามคำมั่นสัญญา “Healthier, Longer, Better Lives”

“องค์กรส่วนใหญ่มีจุดมุ่งหมายที่จะให้พนักงานมีสุขภาพที่ดีขึ้นอยู่แล้ว เพราะสุขภาพของพนักงานคือปัจจัยสำคัญที่ผลักดันให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ ซึ่งความท้าทายในปัจจุบัน คือทุกองค์กรมีการลงทุนในการช่วยพัฒนาสุขภาพของพนักงาน แต่ยังไม่มีตัวชี้วัดว่าอะไรทำได้ดีหรือไม่ดี ซึ่งเอไอเอในฐานะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องการดูแลสุขภาพอยู่แล้ว เราจึงตั้งโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อช่วยให้องค์กรมีความเข้าใจที่ดีขึ้นในเรื่องของความเสี่ยงต่างๆ ด้านสุขภาพ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อพนักงานและประสิทธิภาพในการทำงานตลอดจนช่วยให้องค์กรสามารถวางกลยุทธ์ในการส่งเสริมสุขภาพของพนักงานและสร้างสรรค์สถานที่ทำงานที่ดีต่อสุขภาพได้อย่างเหมาะสม”

ทั้งนี้ องค์กรต่างๆ สามารถเข้าร่วมได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพียงแค่องค์กรที่จะเข้าร่วมต้องมีพนักงานไม่ต่ำกว่า 20 คน ดังนั้นองค์กรที่พร้อมหรือคิดว่าโปรแกรมดังกล่าวตรงกับจุดประสงค์ขององค์กรที่อยากค้นหาว่าองค์กรของคุณมีสุขภาพดีแค่ไหน และมีเป้าหมายที่อยากจะดูแลสุขภาพของพนักงานให้ดีขึ้น สามารถเข้าร่วมลงทะเบียนได้ทางเว็บไซต์ https://healthiestworkplace.aia.com/thailand/tha/  โดยองค์กรที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับผลรายงานสุขภาพขององค์กรซึ่งรวมถึงข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสุขภาพและคุณภาพชีวิตของพนักงานในองค์กรนั้นเพื่อนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการวางแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกันพนักงานที่ร่วมตอบแบบสำรวจทุกคนก็จะได้รับผลรายงานสุขภาพของตัวเองเช่นกัน ซึ่งจะทำให้พนักงานมีความตระหนักในเรื่องการดูแลสุขภาพของตัวเองมากยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ดี จากการเปิดตัวโครงการไปเมื่อปีที่ผ่านมา คุณเอกรัตน์ กล่าวว่า เราได้รับผลตอบรับที่ดีเกินคาด มีองค์กรเข้าร่วมกว่า 146 องค์กร รวมพนักงานมากกว่า 7,500 คน เรามีการแชร์ผลการสำรวจให้กับบริษัทต่างๆ เพื่อนำไปพัฒนาปรับปรุงโปรแกรมด้านสุขภาพให้กับพนักงานในแต่ละองค์กร

พร้อมกันนี้ องค์กรที่มีสุขภาพเป็นเลิศ ยังได้รับรางวัลจากโครงการ เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ และเป็นขวัญกำลังใจให้กับองค์กรที่มีสุขภาพเป็นเลิศในระดับประเทศ โดยรางวัลจะมอบให้แก่แต่ละประเภทองค์กร ทั้งองค์กรขนาดเล็ก(พนักงาน 20-249 คน) ขนาดกลาง (พนักงาน 250-999 คน) และขนาดใหญ่(พนักงาน 1,000 คนขึ้นไป) รวมทั้งสิ้น 4 รางวัล ได้แก่

1) Healthiest Employer – รางวัลองค์กรที่ส่งเสริมสุขภาพในสถานที่ทำงานที่ยอดเยี่ยมที่สุด

2) Healthiest Employees – รางวัลองค์กรที่มีพนักงานที่มีสุขภาพดีที่สุด

3) Healthiest Workplace – รางวัลสถานที่ทำงานที่ดีต่อสุขภาพที่สุด

4) Most Improved Workplace – รางวัลสถานที่ทำงานที่มีการพัฒนาการดีเด่น

คุณเอกรัตน์ กล่าวว่า นี่ไม่ใช่การแข่งขันทางด้านธุรกิจ แต่เป็นการแข่งขันให้พนักงานมีสุขภาพที่ดี ยิ่งบริษัทต่างๆ แข่งขันกันได้มากเท่าไหร่ ยิ่งเป็นผลดีกับตัวบริษัทและพนักงานเอง ในอีกทางหนึ่ง Thailand’s Healthiest Workplace by AIA Vitality ยังเป็นโครงการที่เชื่อมโยงมาถึงแบรนด์ได้อย่างชัดเจนว่า เอไอเอเราเป็นผู้เชี่ยวชาญและผู้นำด้านสุขภาพอย่างแท้จริง

“โครงการเอไอเอ ไวทัลลิตี้ เป็นการขยายมาจากคอร์ปอเรทแบรนด์ (Corporate Brand) เพื่อสร้างแนวคิดที่ว่า เอไอเอไม่ได้แข็งแรงแค่ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต แต่ผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพของเอไอเอก็แข็งแกร่งไม่แพ้กัน เพราะเรามีพอร์ตโฟลิโอประกันสุขภาพใหญ่ที่สุดในตลาด โดยเราได้เริ่มดึง Health มา Integrate กับ Wellness เพื่อตอกย้ำว่า เอไอเอต้องการช่วยสร้างสุขภาพที่ดีให้กับคนไทยทุกคนในลักษณะเชิงป้องกัน หรือ Preventive ผ่าน AIA Vitality ซึ่งนอกจากจะส่งผลให้คนไทยมีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน ตลอดจนช่วยต่อยอดไปถึงสังคมและประเทศไทยให้มีความแข็งแกร่งแล้ว ยังส่งผลกลับมาให้ธุรกิจเอไอเอเติบโตด้วยความยั่งยืนอีกด้วย”

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.