แอลจีจับมือสำนักวิจัยนวัตกรรมเมืองอัจฉริยะ สจร. วิจัยเพื่อแก้ไขวิกฤตฝุ่น มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทย

Jun 06, 2019 -None-

บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด จับมือ สำนักวิจัยนวัตกรรมเมืองอัจฉริยะ (SCiRA) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการศึกษาวิจัยแนวทางป้องกันปัญหาฝุ่นละออง ด้วยการตรวจสอบการทำงานของเทคโนโลยีในเครื่องฟอกอากาศ แอลจี เพียวริแคร์ (LG PuriCare) และเครื่องปรับอากาศภายในบ้านของแอลจี ที่มีคุณสมบัติในการฟอกอากาศและดูดฝุ่นที่มีอนุภาคขนาดเล็กถึง 1.0 ไมครอน (PM 1.0) โดยเทคโนโลยีที่นำมาศึกษาวิจัยในครั้งนี้จะถูกนำไปต่อยอดเพื่อพัฒนาแนวทางในการลดปัญหาภาวะวิกฤติฝุ่นของประเทศไทยในอนาคต

รองศาสตราจารย์ ดร.อนุวัฒน์ จางวนิชเลิศ รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหารวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กล่าวว่า “สำนักวิจัยนวัตกรรมเมืองอัจฉริยะ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มีความมุ่งมั่นในการศึกษาและพัฒนานวัตกรรมด้านการดำรงชีวิตอัจฉริยะ (Smart Living) ตามนโยบายการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) เพื่อแก้ไขปัญหาสังคมเมือง เช่น วิกฤติฝุ่น อย่างต่อเนื่อง การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับแอลจีในครั้งนี้จะทำให้การทำงานของเรามีประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น และเราเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าผลลัพธ์จากการศึกษาวิจัยจะช่วยให้เราสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ที่ช่วยอำนวยความสะดวกต่อการดำรงชีวิต และเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีของคนไทยได้สำเร็จ”

นิพนธ์ วงษ์แสงอรุณศรี ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “แอลจีรู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับสำนักวิจัยนวัตกรรมเมืองอัจฉริยะ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ซึ่งมีความเชี่ยวชาญและให้ความสำคัญในการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ความร่วมมือในครั้งนี้ นอกจากจะมุ่งเน้นด้านการแก้ไขมลภาวะทางอากาศรวมถึงฝุ่นละออง ยังส่งเสริมการยกระดับศักยภาพของเยาวชนไทยที่เข้าร่วมการศึกษาวิจัยนี้อีกด้วย นอกจากนี้ สถาบันยังมีวิสัยทัศน์ที่สอดคล้องกับความมุ่งมั่นในการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้บริโภคทุกกลุ่ม ตามสโลแกน ‘Innovation for a Better Life’ หรือนวัตกรรมเพื่อชีวิตที่ดีกว่า ของแอลจี ซึ่งทำให้เราแน่ใจว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อสังคมร่วมกันได้สูงสุดอย่างแท้จริง”

แอลจี อีเลคทรอนิคส์

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.