ยูโอบีจับมือบีโอแอลเปิดตัวบริการขอสินเชื่อเอสเอ็มอีผ่านแอปพลิเคชัน แมทช์ลิ้งค์

Jun 05, 2019 -None-

ธนาคาร ยูโอบี (ไทย) จับมือบีโอแอล ผู้นำโซลูชั่นเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจที่มีระบบวิเคราะห์อัจฉริยะอันดับหนึ่งของเมืองไทย พลิกมิติใหม่ให้วงการสินเชื่อธุรกิจเปิดตัวการขอสินเชื่อเอสเอ็มอี ผ่านฟีเจอร์ใหม่บนแอปพลิเคชัน แมทช์ลิ้งค์ (MatchLink) ดิจิทัลแพลทฟอร์มจับคู่ธุรกิจ ครั้งแรกในประเทศไทยเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการเงินให้แก่กลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) พร้อมชูจุดเด่นดอกเบี้ยโดนใจ ยื่นของ่ายได้ตลอด24 ชั่วโมง ไม่ต้องไปธนาคารอนุมัติวงเงินสูงสุด 5 ล้านบาท ตั้งเป้าปีแรกปล่อยสินเชื่อได้ 300 ล้านบาท

 

สยุมรัตน์ มาระเนตร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจเอสเอ็มอี ธนาคารยูโอบี (ไทย) กล่าวว่า “ปัจจุบัน การใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลขนาดใหญ่รวมถึงการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยพัฒนาบริการทางการเงินให้ตรงความต้องการ และมอบประสบการณ์ที่ดีแก่ลูกค้า เป็นสิ่งที่ธนาคารต่างๆ ให้ความสำคัญมากขึ้น ธนาคารยูโอบี (ไทย) มีนโยบายร่วมมือกับพันธมิตรที่มีความชำนาญด้านเทคโนโลยี เพื่อช่วยพัฒนาระบบที่ทำให้เรามอบบริการทางการเงินที่สะดวก รวดเร็ว และเข้าถึงง่าย”

ล่าสุดธนาคารฯ​ ได้ร่วมมือกับบริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน) หรือ บีโอแอล ผู้นำด้านโซลูชั่นเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจที่มีระบบวิเคราะห์อัจฉริยะอันดับหนึ่งของเมืองไทย ซึ่งถือเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่มีวิสัยทัศน์เดียวกันคือ มุ่งมั่นสร้างความสะดวกให้ธุรกิจเอสเอ็มอีได้เข้าถึงการสนับสนุนทางการเงินที่รวดเร็ว เพื่อพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจให้เติบโตตามเป้าหมายอย่างทันท่วงที ด้วยการเปิดตัวบริการใหม่ การขอสินเชื่อเอสเอ็มอีผ่านแมทช์ลิ้งค์(MatchLink)”แอปพลิเคชันจับคู่ธุรกิจที่พัฒนาขึ้นโดยบีโอแอล

 

โดยบริการดังกล่าวนับเป็นการพลิกมิติใหม่ให้กับวงการสินเชื่อธุรกิจในประเทศไทยด้วยการให้บริการขอสินเชื่อธุรกิจนิติบุคคลแบบไม่มีหลักประกัน ผ่านช่องทางออนไลน์วงเงินสูงสุด 5 ล้านบาท ในอัตราดอกเบี้ยที่แข่งขันได้ในตลาดโดยใช้เอกสารในการยื่นขอสินเชื่อน้อยลงถึง 5 เท่า เมื่อเทียบกับการขอสินเชื่อแบบเดิม สามารถยื่นขอสินเชื่อได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่ต้องเสียเวลาไปธนาคาร และที่สำคัญคือใช้เวลาอนุมัติรวดเร็วเพียง5 วันทำการ

ทั้งนี้ ธนาคารยูโอบี (ไทย) ตั้งเป้าว่า จะสามารถขยายฐานลูกค้าธุรกิจเอสเอ็มอีรายใหม่ให้มาใช้บริการขอสินเชื่อได้เพิ่มขึ้น คิดเป็นมูลค่าประมาณ 300 ล้านบาทภายในปีแรกหลังจากเปิดให้บริการ

 

ชัยพร เกียรตินันทวิมลผู้อำนวยการฝ่ายบริหารบริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน)หรือ บีโอแอล กล่าวว่า “บริษัทฯ ได้พัฒนาแอปพลิเคชัน “แมทช์ลิ้งค์” (MatchLink) ขึ้นในปี 2561 เพื่อสร้างให้เป็น

ดิจิทัลแพลทฟอร์มที่สามารถเชื่อมต่อธุรกิจแบบครบวงจร (end-to-end) ตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มธุรกิจเอสเอ็มอีในยุคดิจิทัล เพราะเป็นแอปพลิเคชันที่รวบรวมข้อมูลด้านต่างๆของบริษัทที่จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากว่า1,600,000 แห่ง อาทิ ข้อมูลด้านการเงินสำหรับให้คู่ค้าได้เข้าตรวจสอบเพื่อนำไปพิจารณาประกอบการร่วมมือทำธุรกิจบริการจัดหาผลิตภัณฑ์ บริการจับคู่พันธมิตรทางธุรกิจและล่าสุดกับบริการด้านการขอสินเชื่อธุรกิจเอสเอ็มอี โดยนำร่องร่วมกับธนาคาร ยูโอบี (ไทย)

การขอสินเชื่อเอสเอ็มอีผ่านแอปพลิเคชันแมทช์ลิ้งค์ จะช่วยให้ธนาคารที่เข้าร่วมบริการสามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงและลดขั้นตอนการดำเนินงานในการอนุมัติสินเชื่อของผู้ยื่นขอสินเชื่อได้แม่นยำและรวดเร็วขึ้น ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลจากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ในระบบ เช่น ทุนจดทะเบียนบริษัท งบการเงิน รายชื่อคณะกรรมการเป็นต้น อีกทั้งระบบดังกล่าวยังช่วยให้กลุ่มธุรกิจเอสเอ็มอีได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนที่รวดเร็ว สามารถนำไปพัฒนาธุรกิจให้เติบโตได้อย่างทันท่วงที”

 

สำหรับคุณสมบัติของผู้ที่ต้องการขอสินเชื่อผ่านแอปพลิเคชันแมทช์ลิ้งค์ต้องเป็นนิติบุคคลที่มีรายได้ปีละไม่เกิน 400 ล้านบาท ดำเนินกิจการมาแล้วกว่า 3 ปีโดยผู้ขอสินเชื่อและผู้ค้ำประกันต้องยินยอมให้ตรวจสอบข้อมูลเครดิตแห่งชาติ และต้องไม่ติด NPL กับสถาบันการเงินในรอบระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา รวมถึงผลประกอบการต้องไม่ขาดทุน 3 ปีติดต่อกันส่วนขั้นตอนการขอสินเชื่อ เริ่มจากการลงทะเบียนธุรกิจบนแอปพลิเคชันแมทช์ลิ้งค์ และทำการตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลและธุรกิจ จากนั้นกรอกแบบฟอร์มการขอสินเชื่อ พร้อมเลือกผู้มีอำนาจหรือผู้ค้ำประกัน และทำการอัพโหลดเอกสารที่จำเป็น กระบวนการอนุมัติจะใช้เวลาสูงสุด 5 วันทำการ
ชัยพรกล่าวต่อว่า “รูปแบบการให้บริการขอสินเชื่อธุรกิจเอสเอ็มอีผ่านแอปพลิเคชันแมทช์ลิ้งค์ เป็นความร่วมมือที่ทางบีโอแอลจัดทำขึ้นกับธนาคาร ยูโอบี (ไทย) เป็นธนาคารแรก ซึ่งในอนาคตจะเปิดให้สถาบันทางการเงินอื่นๆสามารถเข้ามาร่วมให้บริการ เพื่อสร้างประโยชน์ทางด้านการเงินให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจเอสเอ็มอี นอกจากนี้บริษัทฯ ได้เตรียมพัฒนาแอปพลิเคชันแมทช์ลิ้งค์ให้สามารถทำหน้าที่เป็นระบบนิเวศน์ทางธุรกิจที่เชื่อมต่อกลุ่มธุรกิจได้ครบวงจร ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน สถาบันการเงินสมาคมและบริษัทต่างๆ”

สำหรับเจ้าของธุรกิจเอสเอ็มอีที่สนใจบริการด้านการขอสินเชื่อเอสเอ็มอีผ่านแอปพลิ-เคชันแมทช์ลิ้งค์สามารถสมัครได้ที่แอปพลิเคชันMatchLink ทั้งในระบบ iOSและ Android หรือที่เว็บไซต์ http://www.matchlink.asia

 

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.