บลจ.กสิกรไทย ปลื้มกองทุน K-CHANGE ปิดจอง IPO ขายหมด 1,000 ลบ.

May 22, 2019 -None-

บลจ.กสิกรไทย ปลื้มกองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน (K-CHANGE) ได้รับกระแสตอบรับดี ทำให้มียอดจองซื้อเต็มมูลค่าโครงการก่อนครบกำหนดวัน IPO เผยผู้ลงทุนตื่นตัวต่อกระแสเปลี่ยนโลก สนใจธีมการลงทุนใหม่ๆ ที่จะช่วยให้สังคมและโลกดีขึ้นอย่างยั่งยืน พร้อมโอกาสรับผลตอบแทนในระยะยาว เตรียมเปิดขายครั้งถัดไปในวันที่ 28 พ.ค.นี้

สุรเดช เกียรติธนากร กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (บลจ.กสิกรไทย) เปิดเผยว่า กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน (K-CHANGE) ซึ่งบริษัทได้เปิดเสนอขายครั้งแรก (IPO) ในระหว่างวันที่ 30 เม.ย. – 14 พ.ค. 62 ได้รับความสนใจและการตอบรับอย่างท่วมท้นจากนักลงทุน โดยมียอดจองซื้อเข้ามาเต็มจำนวนเงินทุนของโครงการรวมมูลค่าทั้งสิ้น 1,000 ล้านบาท ทำให้กองทุนสามารถปิดการเสนอขายได้ก่อนระยะเวลาที่กำหนด

“กองทุน K-CHANGE ได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุน มีสาเหตุมาจากธีมการลงทุนหลักของกองทุน K-CHANGE ที่ต้องการสร้างผลเชิงบวกต่อสังคมและช่วยให้โลกเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการศึกษา การดูแลสุขภาพ และการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ซึ่งสอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (UN Sustainable Development Goals : UN SDGs) อีกทั้งยังเป็นธีมการลงทุนที่อยู่ในความสนใจของคนทั่วโลกที่มีความตระหนัก ตื่นตัว และอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นทั้งในระดับสังคมและในระดับโลก นอกจากนี้นโยบายการลงทุนยังตอบโจทย์ความต้องการของผู้ลงทุนที่กำลังมองหาธีมการลงทุนใหม่ๆ เพื่อเพิ่มความหลากหลายให้กับพอร์ตการลงทุน ซึ่งนอกจากจะมีส่วนช่วยเปลี่ยนแปลงให้สังคมและโลกดีขึ้นแล้ว ผู้ลงทุนยังมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวด้วย” สุรเดช กล่าว

สุรเดช กล่าวเพิ่มเติมว่า ด้านนโยบายของกองทุน K-CHANGE จะเน้นการลงทุนเชิงรุกในหุ้นของบริษัทที่มีอัตราการเติบโตสูงและมีการสร้างผลกระทบเชิงบวกทั่วโลกจำนวน 25-50 บริษัท และถือครองหุ้นในระยะยาว เพื่อสร้างผลตอบแทนให้ได้มากกว่าดัชนีชี้วัด MSCI All Country World Index (ACWI) ผ่านกองทุนหลัก Baillie Gifford Positive Change Fund - Class B accumulation (GBP) ซึ่งเป็นกองทุนที่มีผลการดำเนินย้อนหลังสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานและติดอันดับ Top Quartile มาตั้งแต่จัดตั้งกองทุนเมื่อปี 2560 (ที่มา Morningstar ณ วันที่ 28 ก.พ. 62) โดยผู้จัดการกองทุนหลัก (Baillie Gifford) เป็นบริษัทจัดการการลงทุนของสก็อตแลนด์ที่มากด้วยประสบการณ์ มีทีมนักวิเคราะห์กว่า 100 คน ทำหน้าที่ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกของบริษัทที่น่าสนใจกว่า 1,000 บริษัททั่วโลก

กองทุน K-CHANGE เหมาะสำหรับผู้ที่เห็นโอกาสการลงทุนในหุ้นเติบโตสูง (Growth Stock) ของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจและสร้างผลเชิงบวกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน อีกทั้งสามารถรับความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหุ้นซึ่งอาจปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือลดลงกว่ามูลค่าที่ลงทุนเริ่มแรกได้ รวมถึงสามารถถือครองไว้ได้อย่างน้อย 5 ปี เพื่อโอกาสรับผลตอบแทนในระยะยาว โดยจะเปิดเสนอขายครั้งถัดไปในวันที่ 28 พฤษภาคม 2562

สำหรับผู้ที่สนใจลงทุนในกองทุน K-CHANGE สามารถเริ่มลงทุนได้เพียง 500 บาท ผ่านแอป K-My Funds หรือ ธนาคารกสิกรไทย และผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนได้ตามช่องทางดังกล่าว สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ KAsset Contact Center 0 2673 3888

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.