3,475
VIEWS

เนสท์เล่ฯ ชูไอเดียเมื่อ 1 คนขยับ อีกหลายคนร่วมมือ กลายเป็น 1 หน่วย สู่การอนุรักษ์น้ำอย่างยั่งยืน

Apr 11, 2019 -None-

รู้หรือไม่ว่า? แม้ว่าโลกจะประกอบด้วยน้ำมากถึง 70% แต่ส่วนใหญ่เป็นน้ำเค็มจากทะเลและมหาสมุทร ในขณะที่น้ำจืดซึ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของประชากรโลกกว่า 6,000 ล้านคน นั้นมีน้อยมาก เพียงร้อยละ 1 เท่านั้น

สถานการณ์น้ำของโลก ชี้ให้เห็นว่าประชากรโลก 1 ใน 5 คน ไม่สามารถเข้าถึงน้ำสะอาด ขาดแคลนน้ำดื่ม และประชากรครึ่งหนึ่งของโลกขาดแคลนน้ำสะอาด ในขณะที่ประชากรมากกว่า 5 ล้านคน ตายด้วยโรคที่เกิดจากน้ำไม่สะอาดในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา ซึ่งธนาคารโลกประมาณการว่า 30 ปีข้างหน้า ประชากรทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นกว่า 2,700 ล้านคนในขณะที่แหล่งน้ำของโลกยังมีปริมาณเท่าเดิม ดังนั้นจำนวนผู้ได้รับผลกระทบจากภาวะขาดแคลนน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นอีกหลายเท่าตัวหากยังคงมีการใช้น้ำที่ฟุ่มเฟือยเช่นในปัจจุบัน

รู้หรือไม่ว่า? ร่างกายคนเราสูญเสียน้ำในแต่ละวันประมาณ 2.5 ลิตร เราจึงจำเป็นต้องชดเชยน้ำที่สูญเสียไป เพื่อคงความสมดุลในร่างกาย โดยแหล่งที่ร่างกายได้รับน้ำมาจาก

  • 1.5 ลิตร จากการดื่มน้ำให้เพียงพอ
  • 0.7 ลิตร จากอาหารที่เราทาน
  • 0.3 ลิตร ร่างกายผลิตน้ำได้เองต่อวัน

เพราะน้ำมีความสำคัญกับชีวิต ด้วยเหตุนี้ ผลิตภัณฑ์น้ำดื่ม เนสท์เล่ เพียวไลฟ์ จึงมุ่งมั่นในการปลูกจิตสำนึก และกระตุ้นให้ทุกคนเห็นความสำคัญของทรัพยากรน้ำ โดยเร่งปลูกฝังให้ได้เรียนรู้เรื่องการจัดการทรัพยากรน้ำอย่างมีความรับผิดชอบและยั่งยืน สร้างความตระหนักให้เกิดความร่วมมือกันจากทุกคน ตั้งแต่หน่วยเล็กๆ เช่น ตนเอง ครอบครัว ไปจนถึงหน่วยใหญ่ เช่น ชุมชน องค์กร และสังคมเป็นลำดับ เรื่องการอนุรักษ์น้ำจึงไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป และไม่ใช่เรื่องของใครเพียงคนหนึ่ง หากแต่ควรเริ่มต้นจากตนเอง เริ่มต้นด้วยเรื่องใกล้ๆ ตัวในชีวิตประจำวัน กับการใช้น้ำในบ้านอย่างง่าย อาทิ

 

  • ดูแลอุปกรณ์ก๊อกน้ำ ฝักบัว ไม่ให้รั่วซึม
  • ใช้อุปกรณ์รดน้ำต้นไม้ให้ถูกกับประเภทของพืชที่ปลูก เช่น บัวรดน้ำ สายยาง หรือ ถังน้ำ
  • การล้างจาน ซักผ้า ควรมีกะละมังรองน้ำ เพื่อนำน้ำที่เหลือไปรดต้นไม้
  • การแปรงฟัน โดยใช้แก้ว จะใช้น้ำเพียง 0.5-1 ลิตร ในขณะที่เปิดจากก๊อกให้น้ำไหลทิ้งจะใช้น้ำไปถึง 27 ลิตร ในเวลาเพียง 3 นาที

เพียงเท่านี้ก็ถือเป็นการนับหนึ่งของการเริ่มต้น เพราะคุณคือ 1 คน ที่จะช่วยดูแลให้โลกใบนี้มีน้ำสะอาดและมีคุณภาพอย่างเพียงพอ และเมื่อ 1 คนขยับ อีกหลายคนร่วมมือ กลายเป็น 1 หน่วย สู่การอนุรักษ์น้ำอย่างยั่งยืน สู่อนาคตของสังคม และโลกที่เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง สู่การเดินหน้าไปด้วยกันอย่างยั่งยืนกับพวกเรา น้ำดื่มเนสท์เล่ เพียวไลฟ์

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.