ท็อปส์ ผนึกพันธมิตร จัดบิ๊กอีเว้นท์เสิร์ฟบุฟเฟ่ต์ทุเรียนกลางกรุง

Apr 05, 2019 -None-

ขึ้นชื่อเป็น  Best Event Destination ต้นตำรับเทศกาลบุฟเฟ่ต์ทุเรียนและสุดยอดผลไม้ไทยที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล ผู้บริหารเซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ และ ท็อปส์ เดินหน้าตอกย้ำความสำเร็จประกาศความพร้อมจัดบิ๊กอีเว้นท์บุฟเฟ่ต์ทุเรียนและผลไม้ไทยคุณภาพส่งออกเสิร์ฟไม่อั้นกลางกรุง จับมือ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ , การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  และ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เตรียมจัดงาน  “The Original Thailand’s Amazing Durian and Fruit Fest 2019 : ต้นตำรับเทศกาลบุฟเฟ่ต์ทุเรียนและผลไม้ไทยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 19 – 25 เมษายน 2562 ณ ลานสแควร์บี และ ซี ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์  บัตรราคา 479 บาท ทุกวัน ทุกรอบ พิเศษ!! มาเป็นกลุ่ม คุ้มกว่า ซื้อ 5 จ่าย 4 เพื่อย้ำภาพไทยมหาอำนาจ ทรอปิคอลฟรุ๊ต (World Tropical Fruit) และ ผู้จัดงานเทศกาลบุฟเฟ่ต์ทุเรียนและผลไม้ไทยที่คุณภาพดีเป็นที่ยอมรับของนานาชาติ ส่งเสริมการท่องเที่ยวและบริโภคผลไม้ไทย สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่และผู้ปลูกทุเรียนดีมีคุณภาพ เพิ่มรายได้ให้เกษตรกร  สร้างความเชื่อมั่นพร้อมการันตีคุณภาพให้ชาวไทยและต่างชาติได้บริโภคทุเรียนและผลไม้ไทยที่ดีที่สุดในฤดูกาล โดยกูรูทุเรียนผู้เชี่ยวชาญคนเดียวในประเทศ  คาดตลอดงานมีนักท่องเที่ยวมากกว่า 130,000 คน

เมทินี พิศุทธิ์สินธพ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายจัดซื้อกลุ่มสินค้าอาหารสด และบริหารจัดซื้อ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด เปิดเผยว่า “ท็อปส์ ผู้นำฟู้ดสโตร์และพรีเมี่ยมซูเปอร์มาร์เก็ตรายแรกของไทย ที่ริเริ่มจัดบุฟเฟ่ต์ทุเรียน “The Original Thailand’s Amazing Durian and Fruit Fest” ในปีที่ผ่านมานับเป็นปรากฎการณ์แห่งความสำเร็จ งานดังกล่าวได้รับการยอมรับเป็น Best Event Destination จำหน่ายบัตรได้ 100 %  มีสัดส่วนนักท่องเที่ยวต่างชาติ 60 % และ ชาวไทย 40 % สำหรับในปีนี้ บริษัท ฯ ยังคงเดินหน้าจัดงาน “The Original Thailand’s Amazing Durian and Fruit Fest 2019 : ต้นตำรับเทศกาลบุฟเฟ่ต์ทุเรียนและผลไม้ไทยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ครั้งที่ 4  ระหว่างวันที่ 19 – 25 เมษายน 2562 ณ ลานสแควร์บีและซี  ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ โดยร่วมมือกับ 3 หน่วยงานหลัก ได้แก่  กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ , การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  และ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เพื่อเน้นย้ำ            ประเทศไทยมหาอำนาจทรอปิคอลฟรุ๊ต ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ประเทศ กระตุ้นการบริโภคผลไม้ไทย เพิ่มรายได้ให้กลุ่มเกษตรกรผู้ปลุกทุเรียนที่ร่วมพันธสัญญาจะปลูกและผลิตทุเรียนที่มีคุณภาพ สร้างความเชื่อมั่นพร้อมการันตีคุณภาพให้ชาวไทยและต่างชาติได้บริโภคทุเรียนและผลไม้ไทยที่ดีที่สุดในฤดูกาล ซึ่งท็อปส์ได้เสาะหาบุคคลผู้เชี่ยวชาญด้านทุเรียน จนได้พบกับกูรูด้านทุเรียนคนเดียวในประเทศไทย ดร.ทรงพล สมศรี ผู้เชี่ยวชาญด้านการผสมและพัฒนาทุเรียน จนสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทุเรียน ตั้งแต่คัดเลือกเกษตรกร การผสมพันธุ์ การดูแลเพื่อให้ได้ผลผลิต ที่ดีมีคุณภาพ การบริหารจัดการสวนที่มีประสิทธิภาพ และกระบวนการขนส่งจากสวนจนถึงมือผู้บริโภค สร้างมาตรฐานด้านรสชาติและคุณภาพให้กับทุเรียนที่จำหน่ายในร้านเซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ , ท็อปส์ และ งานบุฟเฟ่ต์ ซึ่งเป็นอีกพันธกิจสำคัญที่ท็อปส์ต้องการสร้างการจดจำและความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าว่าทุเรียนที่ท็อปส์เป็นทุเรียนคุณภาพดี รสชาติอร่อย โดยบริษัทฯ ได้ลงนามข้อตกลงซื้อขายผลไม้คุณภาพกับเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนที่ให้พันธสัญญาว่าจะผลิตและนำส่งผลไม้ที่ดีมีคุณภาพให้กับท็อปส์เพื่อส่งต่อไปยังผู้บริโภค พร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพของพนักงานโดยได้รับการอบรมจากกูรูทุเรียนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของพนักงานให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและความมั่นใจในการนำเสนอสินค้าให้กับลูกค้า โดยในปี 2562 ท็อปส์ ตั้งเป้ารับซื้อทุเรียน กว่า 1,500 ตัน  นอกจากนั้นยังรับซื้อผลไม้ตามฤดูกาลจากเกษตรกร 70 ชนิด 67 จังหวัด เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 25 % เปอร์เซ็นต์

 

ฉัตรชัย ศักดิ์ศิลปชัย รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์  กล่าวว่า “จากความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์การค้าผลไม้ครบวงจรที่ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นชาติมหาอำนาจด้านการค้าผลไม้เมืองร้อนของโลก (World Tropical Fruit Trading Nation ) โดยเน้นพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตผลไม้เมืองร้อน (สด) และแปรรูปให้มีคุณภาพมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล สร้างและพัฒนาช่องทางการจำหน่ายและกระจายผลไม้ไทยให้มีการเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการบริโภคผลไม้ เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้แก่เกษตรกร ผู้ผลิต ผู้ค้า รวมทั้งวิสาหกิจชุมชนได้มีสถานที่จำหน่ายสินค้าในราคาที่เป็นธรรม ซึ่งการร่วมจัดงาน “The Original Thailand’s Amazing Durian and Fruit Fest กับท็อปส์ในปีที่ผ่านมา เป็นการสร้างความเข้มแข็งและขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในประเทศทั้งด้านการท่องเที่ยวและเกษตร  โดยบูรณาการความร่วมมือทั้งภาครัฐ  เอกชน และ ภาคการเกษตร  ทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์ได้มีการวางแผนด้านผลผลิตและการตลาด เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและเป็นการป้องกันปัญหาสินค้า   ล้นตลาดและคุณภาพตกต่ำทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

วีรพงศ์ พงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมกิจกรรม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวว่า “จากแผนการโปรโมทการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหาร (Gastronomy Tourism) ทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยใช้ผลไม้ไทยเป็นตัวดึงดูดเพื่อส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นมหานครแห่งผลไม้เมืองร้อนของโลก จึงได้ร่วมจัดงานบุฟเฟ่ต์ผลไม้ไทยให้ทั้งชาวต่างชาติและชาวไทย  ได้เข้ามาลิ้มลองผลไม้ไทยซึ่งมีรสชาติโดดเด่น และมีหลากหลายชนิดให้ลิ้มลอง คาดว่างานนี้จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยในภาพรวมพบว่ามีนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากที่ให้ความสนใจที่จะเข้าร่วมงานบุฟเฟ่ต์ในครั้งนี้ ซึ่งในปี 2561 มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเป็นจำนวนมากกว่า 50 %  โดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนให้ความสนใจและเข้าร่วมงาน อีกทั้งจัดใจกลางกรุงเทพฯ ทำให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาร่วมงานได้สะดวกสบาย ในปีนี้เราคาดการณ์ว่าจะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาร่วมงานมากกว่าปีที่แล้ว และคาดว่าจะได้รับความสนใจมากขึ้นทุกปี อีกทั้ง ททท. ได้มีการประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาเที่ยวที่ประเทศไทยในช่วง Green Season มากยิ่งขึ้น    ทั้งในวันธรรมดาตามเมืองรองต่างๆ ในพื้นที่ทุกภูมิภาคของประเทศเพื่อมาสัมผัสเมืองไทยในแบบ unseen, untold และ unseal

 

งาน “The Original Thailand’s Amazing Durian and Fruit Fest 2019” ต้นตำรับบุฟเฟ่ต์ทุเรียนและผลไม้ไทย ครั้งที่ 4 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 25 เมษายน 2562 ณ ลานสแควร์บี และ ซี ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์  ภายในงานแบ่งออกเป็น 2 โซน ได้แก่

โซนบุฟเฟ่ต์ทุเรียนและผลไม้ไทยคุณภาพดี เต็มอิ่มเติมไม่อั้นภายในเวลา  60 นาที รวม  11 รายการ นำทัพโดย ทุเรียนหมอนทองการันตีคุณภาพโดยกูรูทุเรียนเลือกระดับความสุขตามความชอบ รสชาติอร่อย หวานมัน, มังคุดจันทบุรี จากกลุ่มเกษตรกรที่มุ่งเน้นเรื่องคุณภาพรสชาติหวาน เนื้อขาว กลิ่นหอม, เงาะโรงเรียน จากกลุ่มเกษตรกร จ.ตราด เปลือกบาง เนื้อหวาน กรอบ  ร่อน, ลองกอง จาก จันทบุรี  รสชาติ หวาน หอม ส่งตรงจากสวน, เมล่อนสายพันธุ์ญี่ปุ่น จากกลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเมล่อนหมู่ใหญ่ร่วมใจพัฒนา จ.พระนครศรีอยูธยา คุณภาพดี รสชาติหวาน หอม, แตงโมกินรี  จากกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกแตงโมปลอดภัยจากสารพิษ จ.สกลนคร เนื้อสีแดง หวานฉ่ำ เปลือกบาง, มะพร้าวน้ำหอมอินทรีย์วิถีไทย จ. ราชบุรี  หอมหวานอร่อย , ข้าวเหนียวมะม่วง และ ข้าวเหนียวทุเรียน  ข้าวเหนียว แม่ประไพรศรี ของดีเมืองนนท์ที่ใช้ข้าวเหนียวเขี้ยวงู จ.เชียงราย น้ำกะทิจากมะพร้าว 3 น้ำแม่กลอง พร้อมมะม่วงน้ำดอกไม้สุกจากวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตมะม่วงปลอดสารพิษเพื่อส่งออก อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี, มะม่วงน้ำปลาหวาน คัดมะม่วงแก้วขมิ้น รสหวานอมเปรี้ยว และ ไอศครีมกะทิ                                                                                                        

บัตรราคาเดียวทุกวันทุกรอบ 479 บาท/ท่าน จำนวน  5 รอบต่อวัน  ได้แก่ เวลา 11.00 – 12.00 น. /  13.00 – 14.00 น. / 15.00 – 16.00 น. / 17.00 – 18.00 น. / 19.00 – 20.00 น.  (รอบละ 60 นาที ) พิเศษ!!!มาเป็นกลุ่ม คุ้มกว่าซื้อ 5 จ่าย 4

ช่องทางการซื้อบัตรบุฟเฟ่ต์

1. เว็บไซด์ https://www.ticketmelon.com/event/thailandsamazingdurianfest  ตั้งแต่วันที่ 1 – 18 เมษายน 2562 เท่านั้น

2.เคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรบุฟเฟ่ต์ภายในงาน ตั้งแต่วันที่ 19 -25 เมษายน 2562

โปรโมชั่นสุดคุ้ม

1. มาเป็นกลุ่ม คุ้มกว่า ซื้อ 5 จ่าย 4

2. ลุ้นเป็นผู้โชคดียกแก็งค์ ทานบุฟเฟ่ต์ทุเรียนสุดฟินกับบาส-คิมม่อน ในรอบพิเศษ เพียงแชร์โพสกิจกรรมจาก Tops Thailand ตั้งแต่วันที่ 1-7 เม.ย. 62 พร้อมแท๊กเพื่อน 2 คนที่อยากชวนมาฟินด้วยกัน

3.ลูกค้าเอไอเอส และเอไอเอสไฟเบอร์ จ่ายเพียง  419 บาท (ปกติ 479 บาท) เมื่อซื้อบัตรบุฟเฟ่ต์ 1 ใบและกดรับสิทธิ์หน้างาน

4. สมาชิกเดอะวัน จ่ายเพียง 1 บาท ซิ้อบัตรบัตรบุฟเฟ่ต์ 1 ใบ (มูลค่า 479 บาท)เมื่อแลก 3,700 คะแนน

5. รับส่วนลดสูงสุด 18% เมื่อซื้อสินค้าภายในงานหรือซื้อบัตรบุฟเฟ่ต์เพียง 393 บาท (ปกติ 479 บาท) เมื่อใช้บัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวัน แลแลกคะแนนเดอะวันเท่ายอด

โซน Farmer’s Market จำหน่ายสินค้าคุณภาพผลไม้ไทยตามฤดูกาล จากเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน เพื่อขยายช่องทางการจำหน่าย สร้างรายได้อย่างยั่งยืน อาทิ ทุเรียนหมอนทองป่าละอู จ.ประจวบคีรีขันธ์, ทุเรียนชะนีเกาะช้างจ.ตราด, ทุเรียนหมอนทองจันทบุรี / ปราจีนบุรี / นนทบุรี , ทุเรียนก้านยาวจันทบุรี , มังคุดออร์แกนิค, ส้มโอทับทิมสยามจ. นครศรีธรรมราช  อาหารแปรรูป และ สินค้าของฝากสำหรับนักท่องเที่ยวพร้อมบริการแพค

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.facebook.com/TopsThailand

Campaign

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.

violet porno xxx phim sex 2020 lawnjinsi Filmes Pornô PuttanaHD Madre Y Hija Calientes Viendo Peliculas gratis porno alte schwarze straps fotzen pakistani indain porn videos film porno swinger xn----4mcbuj2htacf75kha.com pornolegende Free Desi Scandal www.grandexxx.com www.xxxarabtube.com www.zwartporno.com