3,412
VIEWS

กสิกรไทยจัดทำหนังสือเทิดพระเกียรติ ร.๙ “นวมินทรบรมนาถราชไมตรี”

Apr 05, 2019 M.Pussapol

กสิกรไทยจัดทำหนังสือ “นวมินทรบรมนาถราชไมตรี” เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ประมวลพระราชกรณียกิจในการเจริญพระราชไมตรีกับนานาประเทศของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เพื่อให้ปวงชนชาวไทยโดยเฉพาะอนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาหาความรู้ โดยจะมอบหนังสือดังกล่าวให้แก่สถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษาทุกแห่งในประเทศ ตลอดถึงหน่วยงานราชการต่าง ๆ โดยไม่มีการจำหน่าย

บัณฑูร ล่ำซำ ประธานกรรมการ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อพสกนิกรชาวไทย ตลอดระยะเวลา ๗๐ ปีแห่งการครองสิริราชสมบัติ พระปรีชาสามารถและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลในการเจริญพระราชไมตรีกับ ๒๘ ประเทศและอีกหนึ่งนครรัฐ ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๐๒ ถึง พ.ศ. ๒๕๓๗ นับเป็นพระราชกรณียกิจอันสำคัญยิ่งอีกด้านหนึ่งที่ทรงปฏิบัติเพื่อให้เกียรติภูมิของไทยปรากฏในสากล ซึ่งถือเป็นช่วงเวลาประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่าที่ควรบันทึกไว้เพื่อให้ปวงชนและอนุชนชาวไทยได้ศึกษาหาความรู้และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้

ประธานกรรมการ ธนาคารกสิกรไทย กล่าวถึงจุดเริ่มต้นของการจัดทำหนังสือ “นวมินทรบรมนาถราชไมตรี” ว่า ปี 2560 ช่วงที่คนไทยถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  มีข่าวออกในสื่อต่างๆมากมาย ได้มีโอกาสชมภาพยนตร์ขาวดำของการเจริญพระราชไมตรียังประเทศต่างๆ ทำให้เกิดความคิดว่า น่าจะรวบรวมคลิป

ภาพยนตร์เหล่านี้มาเป็นซีดีแจก จากนั้นจึงให้ทีมของธนาคารกสิกรไทย ไปติดต่อกับทีมงานของช่อง 9 อสมท. ซึ่งได้รับข้อมูลว่า ภาพไม่ค่อยสมบูรณ์ จึงเปลี่ยนจากการทำคลิป เป็นการจัดทำหนังสือ

งานเปิดตัวหนังสือเทิดพระเกียรติ “นวมินทรบรมนาถราชไมตรี” จัดขึ้นในวันที่ ๑๘ ธันวาคม เนื่องในโอกาสวันเดียวกันนี้เมื่อปี  ๒๕๖๑ เป็นวันครบรอบ ๕๙ ปีแห่งการเจริญพระราชไมตรีของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐเวียดนามเป็นแห่งแรก ในวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๐๒ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นแห่งการเสด็จพระราชดำเนินเจริญพระราชไมตรี ธนาคารกสิกรไทยในฐานะองค์กรหนึ่งที่อยู่ใต้ร่มพระบารมีรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้ของพระองค์  

หนังสือเทิดพระเกียรติ “นวมินทรบรมนาถราชไมตรี” รวบรวมพระบรมฉายาลักษณ์  ภาพพระราชกรณียกิจ พระบรมสาทิสลักษณ์ พระบรมราโชวาท ภาพยนตร์พระราชกรณียกิจ (จัดทำเป็นคิวอาร์โค้ด) ตลอดจนเนื้อหาทางประวัติศาสตร์และเหตุการณ์สำคัญที่คณะผู้จัดทำได้จัดทำและเรียบเรียงขึ้นใหม่ จัดพิมพ์จำนวน ๑๕,๙๙๙ เล่ม ความหนา ๕๙๐ หน้า แต่ละบทมีคลิปวีดีทัศน์พระราชกรณียกิจแทรกอยู่ในเนื้อหาหนังสือ จำนวน ๔๑ ตอน ความยาวตอนละประมาณ ๒ นาที  

“ด้วยความตั้งใจของธนาคารกสิกรไทย ที่อยากให้อนุชนรุ่นหลังได้เรียนรู้ ในพระมหากรุณาธิคุณอันใหญ่หลวง จากการประกอบพระราชกรณียกิจด้านต่างประเทศของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ธนาคารจึงจะมอบหนังสือนี้ให้กับห้องสมุดทั่วประเทศ 1,000 เล่ม  สถานศึกษาตั้งแต่ระดับมัธยมขึ้นไป 8,000 เล่ม คณะรัฐมนตรี และสมาชิกสภานิติบัญญัติ 1,000 เล่ม หอจดหมายเหตุ 300 เล่ม  สถานทูตไทย 100 เล่ม หน่วยงานด้านวัฒนธรรมทั่วประเทศ ฯลฯ ซึ่งหนังสือเล่มนี้ไม่มีการจำหน่ายแต่อย่างใด“

ประธานกรรมการ ธนาคารกสิกรไทย กล่าวต่อไปว่า หนังสือ “นวมินทรบรมนาถราชไมตรี” สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ธนาคารกสิกรไทยจัดทำขึ้น เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2561  เป็นผลงานความร่วมมือของคณาจารย์ บรรณาธิการ และทีมงาน นำโดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.แถมสุข นุ่มนนท์  รุ่งมณี เมฆโสภณ,รองศาสตราจารย์ ดร.สมใจ ไพโรจน์ธีระรัชต์, อาจารย์สุทธินี ยาวะประภาษ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วงเดือน นาราสัจจ์,  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชมพูนุท นาคีรักษ์,  อาจารย์สุวรรณา สัจจวีรวรรณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเทือง ครองอภิรดี โดยใช้เวลาในการจัดทำ 1 ปี 

หนังสือ “นวมินทรบรมนาถราชไมตรี” ได้ประมวลพระราชกรณียกิจในการเสด็จพระราชดำเนินเจริญพระราชไมตรีกับนานาประเทศ แสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถและพระวิสัยทัศน์ในการดำเนินพระราชวิเทโศบายในการสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีกับนานาประเทศเป็นที่ประจักษ์ชัดต่อสายตาของประชาชน สื่อมวลชน ตลอดจนผู้นำของประเทศต่าง ๆ ที่เสด็จพระราชดำเนินเยือน ส่งผลให้เกิดความเข้าใจและการยอมรับในสถาบันพระมหากษัตริย์ภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทยมีเอกลักษณ์ที่ควรแก่การยกย่องสมกับที่ไทยเป็นประเทศที่มีอารยธรรมสืบทอดมายาวนานหลายศตวรรษ  นอกจากนี้ ยังส่งผลให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ ซึ่งส่วนหนึ่งได้ก่อเกิดเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน รวมทั้งเป็นการวางแนวทางการพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืนอีกด้วย

บัณฑูร กล่าวในตอนท้ายว่า ในประวัติศาสตร์ไทย มีพระมหากษัตริย์เพียง 2 พระองค์เท่านั้น ที่เสด็จพระราชดำเนินต่างประเทศอย่างเป็นทางการ ที่เรียกว่า State Visit คือ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  ทั้งนี้ โครงการจัดทำหนังสือเทิดพระเกียรติ “นวมินทรบรมนาถราชไมตรี” เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นด้วยความเคารพเทิดทูนและจงรักภักดีต่อพระบรมราชจักรีวงศ์ เฉกเช่นโครงการที่เคยทำมาในอดีต เช่น โครงการจัดทำหนังสือและสารคดีกึ่งละครโทรทัศน์ชุด “ธิราชเจ้าจอมสยาม” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในวาระครบ ๑๐๐ ปี แห่งการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ใน พ.ศ. ๒๕๕๓ 

โครงการจัดทำหนังสือและสารคดีกึ่งละครโทรทัศน์ชุด “ศึกเก้าทัพ” ร่วมกับกองทัพบก เพื่อปลุกจิตสำนึกให้คนไทยรักสามัคคี หวงแหนแผ่นดินไทย และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ในวาระเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ใน พ.ศ. ๒๕๕๕ ตลอดจนโครงการเฉลิมพระเกียรติต่าง ๆ ที่ได้จัดทำและดำเนินการมาโดยต่อเนื่อง

เมื่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๑๐ แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ได้ทรงแสดงพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการสืบสานแนวพระราชดำริและพระราชกรณียกิจต่อจากสมเด็จพระบรมชนกนาถ ธนาคารกสิกรไทยจึงขอเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่จะสนองพระราชปณิธานนั้น โดยการถวายความจงรักภักดีด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพร้อมที่จะส่งเสริมวัฒนธรรมอันรุ่งเรืองของชาติไทยให้ประจักษ์ในสากลโลกต่อไป

ผู้สนใจสามารถอ่านได้ที่  www.นวมินทรบรมนาถราชไมตรี.com หรือดาวน์โหลดอ่านฟรีในรูปแบบ e-Book จากแอพฯ Ookbee

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.