3,712
VIEWS

LinkedIn เพิ่มฟีเจอร์ปฏิทินและการนัดเวลาเข้าไปในการส่งข้อความ

Apr 02, 2019 S.Worapol

LinkedIn เพิ่มฟีเจอร์ใหม่เข้าไปในช่องทางการส่งข้อความระหว่างผู้ใช้งานในแอพพลิเคชั่น เพิ่มความสะดวกสบายให้ผู้ใช้ไม่ต้องกดออกจากแพลตฟอร์มหากต้องการจะตรวจสอบตารางกิจกรรมของตนในปฏิทิน

LinkedIn กล่าวว่า “ผู้ใช้งานหลายท่านได้บอกให้เรารู้ว่า พวกคุณหลายคนได้มีโอกาสจะต้องนัดแนะเพื่อพบเจอผู้ติดต่อผ่าน LinkedIn และการต้องสลับไปมาระหว่างแอพพลิเคชั่นเพื่อตรวจสอบตารางงานของคนนั้นค่อนข้างจะลำบากสักเล็กน้อย กว่าที่คุณจะสามารถตรวจสอบและจัดการทุกอย่างเสร็จ อาจจะเสียเวลากว่าที่คุณคิด เพื่อให้ชีวิตคุณง่ายคุณ เราจึงได้ปรับปรุงให้ในช่องทางการสนทนานั้น คุณสามารถตรวจสอบตารางงานและปฏิทินได้ในทันที”

จากภาพด้านบน เมื่อคุณกดเข้าไปใน “Availability” คุณจะพบกับตารางปฏิทินของคุณเพื่อให้คุณเลือกได้ว่า ต้องการจะเสนอช่วงเวลาใดในการนัดหมายระหว่างบุคคล นอกจากนั้น ในอนาคต LinkedIn ยังกล่าวว่า คุณจะสามารถทำการ “ยืนยัน” การนัดหมายผ่านฟีเจอร์ใหม่นี้ได้ด้วย

ฟีเจอร์ใหม่นี้ เป็นการใช้ประโยชน์จากตารางปฏิทินที่คุณมีอยู่แล้วภายในโทรศัพท์มือถือของคุณหรืออุปกรณ์ที่คุณใช้งานอยู่ขณะเข้า LinkedIn ดังนั้น มันจึงถือเป็นเครื่องมือที่สะดวกสบายยิ่งขึ้นเพราะคุณไม่จำเป็นต้องสร้างตารางปฏิทินอีกอันเพื่อใช้งานใน  LinkedIn โดยเฉพาะ

จากภาพด้านบน ทางขวามือนั้น เมื่อนัดแนะเรื่องเวลาเสร็จสิ้น คุณยังสามารถใช้งานการนัดหมายสถานที่อีกด้วย โดยสามารถไปที่ “Location” นั่นยิ่งทำให้การนัดหมายเพื่อพบเจอกันสะดวกสบายมากขึ้นไปอีก

การใช้งานการส่งข้อความภายใน LinkedIn นั้น นับวันยิ่งพบว่ามีมากขึ้นเรื่อยๆ ในปีที่ผ่านมา มีรายงานว่า การส่งข้อความภายใน LinkedIn มีข้อความที่ถูกส่งออกไปเพิ่มมากขึ้นกว่า 60% เมื่อเป็นเช่นนี้ LinkedIn จึงได้เพิ่มการปรับปรุงการใช้งานการส่งข้อความ ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มรูปแบบไฟล์ที่อนุญาตให้ส่งได้ ตลอดจนการส่งข้อความแบบ GIF เพื่อให้การสนทนาของคุณนั้นเต็มไปด้วยสีสันมากกว่าเดิม

สำหรับฟีเจอร์ใหม่ในการส่งข้อความนี้ เริ่มใช้งานได้แล้วกับผู้ใช้งาน Android ทุกคน และอีกไม่นานเกินรอสำหรับผู้ใช้งานระบบ iOS

 

Source

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.