NOSTRA ชี้ช่องใช้ DATA ติดปีก SME ไทย สู่ Smart SMEs หนุนเศรษฐกิจประเทศ

Mar 20, 2019 -None-

บริษัท โกลบเทค จำกัด ผู้นำการให้บริการโซลูชั่นด้านข้อมูลแผนที่ดิจิทัลความละเอียดสูง และ Location Contents ครอบคลุมภูมิภาคอาเซียน ภายใต้แบรนด์ “นอสตร้า” (NOSTRA) แนะเอสเอ็มอีใช้“แผนที่นอสตร้า” (NOSTRA MAP FOR GIS)  ช่วยผนวกข้อมูลต่างๆ ที่มีอยู่ กับค่าพิกัดตำแหน่งเพื่อการวิเคราะห์เชิงพื้นที่สำหรับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ สร้าง Power of Location Analyticsต่อยอดสู่การเป็น  Location Intelligence ที่สามารถนำข้อมูลไปคาดการณ์เสริมแกร่งธุรกิจ ช่วยผลักดันและขับเคลื่อนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SMEs ให้เป็น SMART SMEs ที่มีศักยภาพ หนุนเศรษฐกิจประเทศให้เข้มแข็ง ชี้ข้อมูลเชิงแผนที่ยังช่วยให้ผู้ประกอบการยุค 4.0  วางกลยุทธ์ที่เหมาะสมสร้างโอกาสในการบริหารธุรกิจให้ประสบความสำเร็จได้

วิชัย แสงหิรัญวัฒนา ผู้จัดการทั่วไป บริษัท โกลบเทค จำกัด เปิดเผยว่า ในยุคของดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น แม้แต่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่ถือได้ว่าเป็นรากฐานสำคัญของระบบเศรษฐกิจไทยในยุคนี้ ต่างต้องปรับตัวศึกษาหาเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้พัฒนาหรือเพิ่มประสิทธิภาพทางธุรกิจให้ประสบผลสำเร็จมากขึ้น โดยในปัจจุบันมีเทคโนโลยีดิจิทัลหลากหลาย เช่น เทคโนโลยีเสมือนจริง (AR / VR), ปัญญาประดิษฐิ์ (AI), เทคโนโลยี Internet of Things (IoT), เทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain), ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เป็นต้น  โดย NOSTRA Map ถือเป็นอีกหนึ่งในเทคโนโลยีดิจิทัลที่จะเป็นเครื่องมือเพิ่มโอกาสให้กับผู้ประกอบการ SMEs ในการเตรียมความพร้อมด้านการบริหารจัดการธุรกิจให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงสู่ตลาดยุคดิจิทัล

NOSTRA Map ให้บริการแผนที่และข้อมูลเชิงพื้นที่ใน 2 รูปแบบเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างสูงสุด ได้แก่ บริการ MAP FOR GIS  สำหรับการใช้งานร่วมกับซอฟแวร์  GIS ทั้งยังรองรับการนำข้อมูล Big Data มาทำการวิเคราะห์และเชื่อมโยงเข้ากับข้อมูลเชิงพื้นที่ เพื่อกำหนดเป็นกลยุทธ์ในการวางแผนธุรกิจ บริการ NOSTRA MAP API ในรูปแบบ Cloud Service ที่มีความละเอียดสูง ใช้งานง่าย หลากหลายฟังก์ชั่นที่ตอบโจทย์ผู้ประกอบการ ผู้ใช้สามารถ นำข้อมูลไปใช้งานผ่านแอพพลิเคชั่นแบบเรียลไทม์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต หรือที่รู้จักกันในชื่อ Application Programming Interface (API) รองรับแอพพลิเคชั่นที่จะเข้ามาเชื่อมต่อใช้งานในรูปแบบต่างๆ โดย SMEs สามารถนำแผนที่ดิจิทัลไปใช้งานได้ด้วยต้นทุนที่รับได้ เนื่องจาก NOSTRA Map เป็นบริการแผนที่ออนไลน์ที่สามารถจ่ายเงินตามปริมาณการใช้ (Pay per use) รวมทั้งยังรองรับการนำข้อมูลมา แสดงผลผ่านระบบดิจิทัล ที่เรียกกันว่า Data Visualization โดย ล่าสุดได้นำข้อมูลฝุ่น PM 2.5 ขึ้นแสดงผลแบบเรียลไทม์บนแผนที่ให้แก่ประชาชน” วิชัย กล่าว

วิชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า  NOSTRA Map จะเข้ามาช่วยติดอาวุธให้กับธุรกิจโดยการนำข้อมูลที่มีอยู่จำนวนมากมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เช่น ข้อมูลเชิงธุรกิจ-ยอดขาย, ข้อมูลการทำรายการต่างๆ ของบัตรสมาชิก- บัตรเครดิต, ข้อมูลทรัพย์สิน, ข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภค และข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ โดยหากได้นำข้อมูลดังกล่าว เข้ามาแสดงผลเป็นชั้นข้อมูลภาพบนแผนที่ จะทำให้มองเห็นภาพรวม สามารถวิเคราะห์ต่อยอดเชื่อมโยงหาความสัมพันธ์กับข้อมูลที่คาดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจเพื่อกำหนดเป็นกลยุทธ์ทางการขายและการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับความเป็นจริงสูงสุด 

ปัจจุบัน NOSTRA อยู่เบื้องหลังความสำเร็จในหลากหลายประเภท เช่น ธุรกิจด้านการขนส่งที่ได้นำข้อมูลที่อยู่ของลูกค้าในฐานข้อมูลเข้าไปประมวลผลในระบบเห็นเป็นแผนภาพเพื่อวางแผนการตั้งศูนย์กระจายสินค้า วางแผนการจัดส่ง  Delivery หรือศูนย์ให้บริการในอนาคตได้  ภาคธุรกิจจำหน่ายอุปโภคบริโภคสามารถนำรายงานยอดขายเข้ามาแสดงผลอ้างอิงผ่านข้อมูลเชิงพิกัดตำแหน่งเพื่อวิเคราะห์วางกลยุทธ์ทางการตลาดได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ก็ยังมีอีกหลากหลายภาคส่วนที่นำข้อมูลที่มีเพื่อประกอบการวิเคราะห์เชิงพื้นที่

โดยธุรกิจ SMEs ในกลุ่มธุรกิจค้าปลีก ยังพบว่า NOSTRA Map เป็นปัจจัยสำคัญในการสร้าง Location Intelligence โดยมีชั้นข้อมูลพิเศษจำนวนมากที่สามารถนำไปใช้เพื่อการวางแผนเชิงธุรกิจ เช่น  ข้อมูลแผนที่แสดงความหนาแน่นของประชากร (Gridded Population Data) เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อยอดธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นงานด้านการวิเคราะห์หาพื้นที่ที่มีศักยภาพในการขยายธุรกิจ วางกลยุทธ์แผนการให้บริการ สร้างจุดกระจายสินค้า ขยายสาขาใหม่เพื่อสามารถเชื่อมถึงลูกค้าได้มากที่สุด และช่วยจัดการกลยุทธ์การขายในแต่ละพื้นที่ได้อย่างแม่นยำ เพื่อการบริหารต้นทุนที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

 

ข้อมูลเชิงลึก (Extra Content) ข้อมูลพิเศษที่แสดงรายละเอียดคุณลักษณะเพิ่มเติมของข้อมูลตำแหน่งสถานที่และรายละเอียดเชิงลึก จากเดิมที่มีแค่ชื่อ (Name) กับตำแหน่งบนแผนที่ (Location) เช่น ในหมวดตำแหน่งของร้านอาหาร นอกจากจะมีแค่ชื่อ และโลเคชันแล้ว ก็จะมีรายละเอียดอื่นๆ เช่น ประเภทอาหาร,  เมนูแนะนำ,ที่อยู่,เบอร์โทรศัพท์,เว็บไซต์, วันเวลา เปิด-ปิด,กลุ่มลูกค้าของร้าน, ราคาเฉลี่ยต่อหัว, วิธีการรับชำระเงิน, จำนวนโต๊ะ, ที่จอดรถ, บริการสิ่งบันเทิง ฯลฯ   เหล่านี้จะทำให้ผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ทั้งในกลุ่ม  B2B  และ  B2C  สามารถนำไปต่อยอดธุรกิจได้ วิชัย กล่าวเสริม

อนึ่ง บริษัท โกลบเทค จำกัด ในฐานะผู้ให้บริการเทคโนโลยี NOSTRA Map พร้อมให้คำปรึกษาและสนับสนุนการนำข้อมูลภายในองค์กรมาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาเป็นข้อมูลเชิงพื้นที่ พร้อมขับเคลื่อนธุรกิจด้วยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อผลักดันผู้ประกอบการ  SMEs ที่เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ปรับเปลี่ยนธุรกิจให้เข้าสู่ยุค Smart SMEs สอดรับกับนโยบายไทยแลนด์  4.0  ได้อย่างเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ

SME

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.