8,037
VIEWS

“เทคโนโลยีคืออาวุธที่ดี แต่ความคิดสร้างสรรค์คือสิ่งที่ทำให้เราออกนอกกรอบเดิมๆ” - มารุต ชุ่มขุนทด

Mar 02, 2019 S.Worapol

“ในมุมสตาร์ทอัพมองว่าการเคลื่อนตัวของเทคโนโลยีเป็นธรรมชาติ ขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของการแข่งขัน เทคโนโลยีคืออาวุธที่ดี แต่ความคิดสร้างสรรค์คือสิ่งที่ทำให้เราออกนอกกรอบเดิมๆ เพราะฉะนั้นไม่ว่าเทคโนโลยีจะเคลื่อนตัวไปอย่างไร แนวคิด ถือเป็นเรื่องพื้นฐานที่บ่งชี้ถึงการปรับตัวได้ดีที่สุด” มารุต ชุ่มขุนทด CEO & Founder Class Cafe อธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในมุมของคนทำสตาร์ทอัพ

การคิดนอกกรอบ จึงเป็นเหมือนกับคัมภีร์ที่มารุตใช้ในการดำเนินธุรกิจเพื่อต่อสู้กับยักษ์ใหญ่ในอุตสาหกรรม โดยมีเทคโนโลยีเป็นอาวุธที่นำมาใช้

“ก่อนอื่นต้องตั้งคำถามว่าเรามีความกล้าแค่ไหน ที่จะแข่งขันกับกลุ่มผู้ประกอบการใหญ่ๆ อย่างในธุรกิจกาแฟ ก็โดนหลายอย่าง Disrupt แต่การคิดนอกกรอบโดยนำเทคโนโลยีมาเป็นอาวุธในการทำธุรกิจก็สามารถทำให้เราอยู่รอดได้”

ร้านกาแฟกับเทคโนโลยีก็สามารถเดินไปคู่กันได้ คนมาร้านกาแฟ ทุกคนเข้า Social Media มี Data มากมายที่วิ่งอยู่บนร้านคาเฟ่ การเก็บข้อมูลและนำมาวิเคราะห์ว่าแบรนด์สามารถจำลูกค้าได้ดีแค่ไหน จนสามารถนำไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์สูงสุด

“ความยากของ SME คือเทคโนโลยีเป็นเรื่องที่แพง แต่ความกล้าในการคิดเรื่องใหม่ๆ หรือหาไอเดียใหม่ๆ เป็นเรื่องที่สำคัญมากกว่า แม้ว่าจะล้มเหลวบ้าง แต่นั่นก็คือหนทางสู่ความสำเร็จ การพร้อมที่จะเจ็บตัว ก็เหมือนกับการเตรียมความพร้อมที่จะประสบความสำเร็จเช่นกัน”

-None-

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.