6,629
VIEWS

การขับเคลื่อนเทคโนโลยี ต้องเกิดจากพื้นฐาน Digital Literacy ของประชาชน - ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์

Mar 02, 2019 S.Worapol

การพัฒนาของดิจิทัลและเทคโนโลยีไปอย่างมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมาไม่ได้มีแค่เพียงเอกชนที่ขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างจริงจัง ภาครัฐเองก็มีบทบาทกับการพัฒนาในเรื่องนี้มิใช่น้อย

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือดีป้า อีกหนึ่งหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องดังกล่าว ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ในฐานะผู้อำนวยการ อธิบายว่า หน้าที่ของภาครัฐกับการขับเคลื่อนเรื่องดิจิทัลเทคโนโลยีคือสร้างโอกาสให้เกิดขึ้น กับภาคเอกชนให้สามารถนำไปใช้ได้ แต่สิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าก็คือการสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องของดิจิทัลให้เกิดขึ้นกับประชาชน

“เจ้าหน้าที่รัฐหรือแม้แต่ประชาชนก็ยังมีช่องว่างในเรื่องของ Digital Literacy หรือความรู้ความเข้าใจเรื่องดิจิทัล ในมุมต่างๆ การขับเคลื่อนเทคโนโลยี เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้นั้นต้องเกิดจากพื้นฐาน Digital Literacy ของประชาชน ของผู้บริโภค เพราะความรู้ความเข้าใจจากตัวเองจะทำให้เกิดการชิฟต์ไปยังเรื่องอื่นๆ ได้”

ในขณะที่ภาครัฐเองก็ต้องมีการปรับตัวเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้ ด้วยการทำงานคู่ขนานไปกับเอกชนและประชาชาชน ทุกอย่างอยู่ที่การปรับตัว ไม่ได้อยู่ที่ใครปรับได้เร็วกว่าแต่ต้องปรับควบคู่กันไป

นอกจากนี้ ดร.ณัฐพล ยังอธิบายอีกว่า Cyber Security นับว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่มีความสำคัญ ภาครัฐมีการสร้างกฎหมาย เรียกว่า Cyber Security Law ขึ้นมา เพื่อสร้างมาตรฐานของอุตสาหกรรม แต่ทั้งนี้แม้ว่าตัวกฎหมายจะมีการออกมาดีแค่ไหน ถ้าคนยังไม่มี Digital Literacy ก็ยังไม่มีประโยชน์

“การทำให้คนไทยเปลี่ยนวิธีคิด มีการปรับตัวในเรื่องของ Digital และทำความเข้าใจมากยิ่งขึ้น จะเป็น Key Success สำคัญต่อการพัฒนาประเทศ”

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.