5,453
VIEWS

“Disrupt is a New Normal” - ปฐมา จันทรักษ์

Feb 27, 2019 S.Worapol

1 นาทีของชีวิตผู้คนเจอกับโซเชียลมีเดีย และแพลตฟอร์มต่างๆ บนโลกออนไลน์ สะท้อนให้เห็นถึงเวลาที่ใช้ไปกับโซเชียลมีเดียในแต่ละวันของผู้บริโภค ใน 1 นาที กดไลค์ผ่าน Facebook มากกว่า 4 ล้านครั้ง และโลกดิจิทัลก็ยังทำให้เกิดธุรกิจใหม่ๆ อย่าง Uber, Airbnb,  Alibaba, Facebook

ในมุมมองของ คุณปฐมา จันทรักษ์ รองประธานด้านการขยายธุรกิจในกลุ่มประเทศอินโดจีน และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด มองว่า การใช้เทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็น FinTech, AI, Cloud, Blockchain สามารถนำมาเชื่อมต่อกับธุรกิจได้ เพราะพฤติกรรมของผู้บริโภคในวันนี้ล้วนอยู่บนโลกดิจิทัล

ในการทำงานของ IBM โดยตั้งคำถามกันภายในว่า เวลาถูก Disrupt จะมีการแก้เกมยังไง คนทำธุรกิจอยู่แล้วกับตลาดใหม่อะไรที่น่ากลัวกว่ากัน มีอะไรบ้างที่น่ากลัวในองค์กร ซึ่งได้สรุปออกมาได้ 3 ประเด็น คือ Market Factor Teachnology และ ทักษะของคนในองค์กร

พฤติกรรมของคนรุ่นใหม่ที่เปลี่ยนไป แล้วธุรกิจจะต้องมีการปรับตัวอย่างไรบ้าง ซึ่งคุณปัทมาได้แยกการปรับตัวในสถานการณ์ของ Digital Disruption ออกเป็น 4 กลุ่ม คือ

กลุ่มแรก Dancing with Disruption ที่เน้นเปลี่ยนแปลงการทำงานของตัวเองเป็นหลัก โดยอาจจะมองจากคู่แข่ง หาโอกาสที่อยู่รอบตัวนำมาใช้

กลุ่มสอง Trust in the Journey คือกลุ่มที่รับฟังความคิดเห็นของลูกค้า ทำความเข้าใจลูกค้า แล้วนำมาเปลี่ยนแปลงตัวเอง ในเรื่องนี้ Design Thinking มีความสำคัญมาก เพราะจะทำให้การออกแบบสินค้าและบริการต่างๆ ตอบโจทย์ลูกค้า

กลุ่มสาม Orchestrating the future ที่คิดถึงโมเดลธุรกิจใหม่ๆ ยกตัวอย่างจากกรณีของ Beam เป็นธุรกิจออนไลน์ ที่พยายามทำให้การแปรงฟันมีความฉลาดมากขึ้น เพื่อไปเชื่อมโยงกับโมบาย ก่อให้เกิดธุรกิจใหม่ๆ  อย่างธุรกิจประกัน กับการดูแลสุขภาพช่องปาก หรือธุรกิจคลินิกทำฟัน

กลุ่มสุดท้าย Innovation in Motion กลุ่มที่รับฟังความคิดเห็นจากพนักงาน นำมาสร้างเป็นนวัตกรรม อย่างเช่นแบรนด์ Haier ที่ให้พนักงานออกความเห็นในการผลิตสินค้าใหม่จนได้เป็นตู้เย็น 3 ประตู ที่สร้างรายได้ให้กับบริษัทจำนวนมาก

เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงการ Disruption ได้ แต่สิ่งที่จะต้องทำ ปัทมาได้สรุปได้ 3 เรื่องผ่าน Keyword สำคัญคือ DIS

Data คือ การเอา Data มาใช้ ให้เป็นประโยชน์ ข้อมูลภายในองค์กร ข้อมูลลูกค้าและอื่นๆ

Intellegence สร้างความสมารถด้านดิจิทัล เลือกใช้ที่เหมาะสม ดิจิทัลเป็นตัวเลือกที่ทำให้เปลี่ยนแปลงการทำงาน แต่จริงๆ แล้วคือการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กร

Skill สุดท้าย สร้างสกิล เพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันมากขึ้น

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.