3,549
VIEWS

ภารกิจใหม่ของ GC กับ “Chemistry for Better Living เคมี..ที่เข้าถึงทุกความสุข”

Mar 18, 2019 -None-

“เราเป็นองค์กรซึ่งผลิตสินค้าอุตสาหกรรม ทำให้เราเห็นว่าในกระบวนการผลิตมันมีทรัพยากรที่ถูกใช้งานมากน้อยแค่ไหน รวมถึงเห็นพฤติกรรมการใช้ที่สะท้อนไปถึงบั้นปลาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อม Climate Change ที่เหนือไปกว่านั้นคือเรามองเห็นว่าการใช้ทรัพยากรธรรมชาติมันมีวันหมดไป เราจึงต้องการสื่อสารไปถึงผู้ใช้ว่าการใช้ทรัพยากรเหล่านี้ต้องใช้อย่างระมัดระวัง เพราะทรัพยากรเหล่านี้มีวันหมดไป และถ้าหมดแล้วมันจะไม่มีอีก” คุณสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่  บริษัท พีทีที โกบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC พูดถึงบทบาทที่เปลี่ยนแปลงไปของแบรนด์ GC ในวันที่ต้องเติบโต

นั่นเป็นที่มาของการลุกขึ้นมาปรับแบรนด์ของ GC เพื่อสร้างการรับรู้เรื่องของการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าผ่านกระบวนการดำเนินงานของ GC ที่ให้ความสำคัญกับทุกส่วนในการดำเนินธุรกิจอย่างสมดุลไม่ว่าจะเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ ลูกค้า ชุมชน รวมไปถึงผู้ถือหุ้นทั้งยังช่วยสร้างความใกล้ชิดกับสาธารณชนมากยิ่งขึ้น

แน่นอนว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เกิดขึ้นภายใต้แนวคิดที่ต้องการให้ทุกคนเห็นคุณค่าของเคมีภัณฑ์ในแง่ของการเป็น “Chemistry for Better Living เคมี..ที่เข้าถึงทุกความสุข”

“การที่เราปรับสโลแกนใหม่ที่ถือเป็นพันธกิจของ GC เป็น “Chemistry for Better Living หรือ เคมี..ที่เข้าถึงทุกความสุข” และสื่อสารออกไปสู่ภายนอกเพื่อให้เห็นว่าแบรนด์ของเราถึงจะเป็นแบรนด์ที่ทำธุรกิจเคมีภัณฑ์แต่เป็นเคมีภัณฑ์ที่จะช่วยสร้างความสุขให้กับทุกคน เพื่อให้ความรู้สึกของคนไทยต่อเคมีภัณฑ์เป็นไปในแง่ดี เมื่อเกิดความรู้สึกดีผู้บริโภคก็จะรู้สึกรักและใช้อย่างหวงแหน ระมัดระวังในการใช้งานอย่างคุ้มค่าที่สุด สิ่งที่เราสื่อสารออกไปเหมือนเป็นการปรับ Mindset ผู้บริโภคให้รู้ว่าการใช้เคมีภัณฑ์ต้องใช้อย่างคุ้มค่าและระมัดระวังเพื่อให้เรายังมีทรัพยากรใช้ต่อไปถึงรุ่นลูกหลาน ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เราก็ต้องทำ”

GC มีการปรับเรื่องของโลโก้ใหม่ที่ถูกใช้มาอย่างยาวนานมาใช้ตัวย่อสั้นๆ คือ GC และ GC GROUP เพื่อให้เกิดการจดจำในมุมมองใหม่ที่ "โดดเด่น ชัดเจน ทันสมัย จดจำง่าย" นอกจากนี้ยังสื่อสารเรื่องของแนวคิด “Chemistry for Better Living เคมี..ที่เข้าถึงทุกความสุข” ให้ชัดเจน ต่อเนื่อง ต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้งพนักงาน คู่ค้าลูกค้า โดยเฉพาะในจังหวัดระยองที่ GC มีฐานการผลิตตั้งอยู่ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นบ้านของ GC และขยายไปสู่หน่วยงานภาครัฐ และภาคประชาชนสังคมทั่วไป โดยยังคง Mission และ Vision เดิม คือ การเป็น Leading Company for Better Living ที่มุ่งหวังจะสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนในสังคมไทย

“เราเห็นความสำคัญของเรื่อง Resource Revolution เราจึงลุกขึ้นมาสร้างแบรนด์ GC ให้เห็นวิถีการทำธุรกิจที่ไม่ได้มุ่งหากำไรอย่างเดียว แต่จะเติบโตควบคู่ในทุกด้าน เราดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย สร้างคุณค่าร่วมของแบรนด์ GC ต่อสังคม จนทำให้ได้รับการจัดอันดับจากดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ หรือ Dow Jones Sustainability Indices: DJSI ต่อเนื่องมาถึง 6 ปี”

GC ส่งเสริมเรื่องการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด เหลือทิ้งน้อยที่สุด โดยการจัดการขยะพลาสติกอย่างครบวงจรด้วยการเปิดตัว “Circular Living Campaign #ไลฟ์สไตล์เปลี่ยนโลก” ซึ่งแคมเปญนี้ครอบคลุมการให้ความรู้ ปลูกฝังการคิด แยก ทิ้งให้ถูกวิธี จนถึงการนำนวัตกรรม Upcycling มาแปรรูปขยะพลาสติกให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สร้างมูลค่าเพิ่มผ่านโครงการ “Upcycling the Oceans, Thailand” ซึ่งบริหารจัดการขยะพลาสติก บริเวณชายฝั่งและในทะเลพื้นที่เกาะเสม็ด - ท่าเพ จังหวัดระยอง ให้แปลงเป็นเสื้อยืดซึ่งได้รับการตอบรับอย่างล้นหลาม โดยเสื้อที่ผลิตได้กว่า 3,500 ตัว Sold Out ภายในไม่กี่วันหลังวางจำหน่าย

สำหรับการปรับแบรนด์เพื่อตอกย้ำจุดยืน “Chemistry for Better Living เคมี..ที่เข้าถึงทุกความสุข” คุณสุพัฒนพงษ์ เสริมว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือ “พนักงานซึ่งเป็นผู้ที่ขับเคลื่อนคุณค่าขององค์กรออกไปสู่สังคม คือแบรนด์ขององค์กร”

“เรามีการสร้าง Core Value ของคนในองค์กรเพื่อปรับวิธีการทำงาน และสร้างวัฒนธรรมที่ชัดเจน คือ หนึ่งกล้าคิด กล้าทำ สร้างสรรค์สิ่งที่ดีกว่า สองพัฒนาคน ทำงานเป็นทีม สามทำงานเชิงรุกสนองตอบความต้องการของลูกค้า และสี่มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มากกว่าส่วนตน GC พยายามสร้างให้เกิดวัฒนธรรมการทำงานที่เปิดกว้าง เน้นการสร้างสรรค์ สนับสนุนการหาเคมีที่ลงตัวของคนทุกรุ่น เพื่อการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข ไม่ว่า Generation ใด เพียงแค่เปิดใจและหาวิธีทำงานร่วมกัน ซึ่งถ่ายทอดผ่าน “เด็กสมัยนี้” Viral clip ใน Social Network ที่นำเสนอการสะท้อนภาพสังคมการทำงานในปัจจุบันแบบตรงไปตรงมา ซึ่งคลิปนี้โดนใจชาวโซเชียล ทำให้ชื่อ GC แจ้งเกิดและเป็นที่รู้จักใน Digital Platform”

นอกจากนั้น การสร้าง Linkage เชื่อมความเข้าใจกับประชาชน ให้เข้าถึงเป้าหมายของ GC ที่จะ Share Value ต่อสังคมในฐานะผู้ผลิตนวัตกรรมเคมีภัณฑ์ ผ่านเทศกาลฟุตบอลโลก FIFA WORLD CUP 2018 เป็นอีกช่องทางที่ GC ใช้สื่อสารและค่อนข้างประสบความสำเร็จ

“เรามองว่าทำอย่างไรให้ชื่อ GC เข้าถึงคนไทยให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างจึงเข้าไปสนับสนุนการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก FIFA WORLD CUP 2018 และสร้างคอนเทนต์หนังโฆษณาบอลโลกกูรู ซึ่งเป็นถ่ายทอดและเชื่อมโยงเกร็ดความรู้ของเคมีภัณฑ์ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงของฟุตบอลโลก โดยฟุตบอลกูรูของเมืองไทย บิ๊กจ๊ะ สาธิต กรีกุล และ แจ๊คกี้ อดิสรณ์ พึ่งยา เพื่อให้เกิดการจดจำ ซึ่งทำให้หนังตัวนั้นถูกพูดถึงมากที่สุดในขณะนั้น ถือเป็นการถ่ายทอด Mission และ Vision ของเราในฐานะผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมเคมีภัณฑ์ ที่ใช้ประโยชน์ สร้างความสุขในชีวิตประจำวัน ทั้งนี้ช่วงส่งท้ายเทศกาลฟุตบอลโลก
FIFA WORLD CUP 2018 เราจัดงาน ระยองเชียร์สุดมันส์บอลโลก 2018 #ลุ้นกันมันส์ฮิ ให้แฟนบอลชาวระยองและพื้นที่ใกล้เคียงได้เชียร์บอลโลกรอบชิงชนะเลิศผ่านจอยักษ์สูงเท่าตึก 3 ชั้น พร้อมช้อปชิมของดีเมืองระยอง และคอนเสิร์ตจากศิลปินชั้นนำซึ่งเป็นการสร้างความสุขและสร้างรายได้ให้กับชุมชนอีกด้วย”

สำหรับการสื่อสารแบรนด์ GC ในสเตปต่อไปจากนี้ คุณสุพัฒนพงษ์ มองว่าในเมื่อพลาสติกคือสิ่งที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวัน การเปลี่ยนวิถีการใช้พลาสติกที่อยู่รอบตัวให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยนวัตกรรมด้านเคมีภัณฑ์แบบครบวงจรของ GC และความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ที่มีแนวคิดร่วมกับ GC สำคัญที่สุด

“ความท้าทายในสเตจต่อไปของการทำแบรนดิ้ง คือ ต้องทำให้คนไทยไปถึงจุดที่เขาเห็นคุณค่าของ Circular Living แน่นอนว่าต้องใช้เวลา แต่เราก็ต้องค่อยๆ ทำเพื่อให้ทุกคนตระหนักรู้ถึงการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่ามากที่สุด ตั้งแต่การผลิตพลาสติกที่มีคุณภาพ การส่งเสริมการใช้ซ้ำ และการสร้างมูลค่าให้กับพลาสติกที่ใช้แล้ว”

ทั้งหมดนี้ก็เพื่อประโยชน์ที่หมุนเวียนและความสุขที่ไม่รู้จบ ที่ผู้คนจะได้รับจากการสนับสนุนแนวคิด Circular Living ของ GC ภายใต้จุดยืนเคมี..ที่เข้าถึงทุกความสุข

Sustainable Development

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.