11,866
VIEWS

Digitalization จะทำให้เราแข็งแรง และจะเป็น Drive สำคัญของประเทศในอนาคต - กานต์ ตระกูลฮุน

Feb 19, 2019 S.Worapol

ประเทศของเรากำลังอยู่ในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมยุคที่ 3 ซึ่งเป็นยุคของอินเตอร์เน็ต ที่กำลังจะเข้ามาเปลี่ยนโลกในมิติต่างๆ มากมาย แน่นอนว่าในอนาคตอีกไม่นานอุตสาหกรรมกำลังเข้าสู่อีกหนึ่งยุค ที่เรียกว่า 4IR The Fourth Industrial Revolution

กานต์ ตระกูลฮุน ประธานกรรมการเอไอเอส อธิบายว่าในงาน AIS ACADEMY for THAIs : Intelligent Nation Series ไว้อย่างน่าสนใจว่า ภายใน 5 ปีนี้ เรื่องของ 5G จะมีการทดลองเพิ่มมากขึ้นทั่วโลก อย่างในจีน และเกาหลี ที่จะมีการทดลองเพื่อซัพพอร์ตอุตสาหกรรมและธุรกิจของประเทศ ที่กำลังจะเป็นจุดเริ่มต้นในการปฏิวัติครั้งใหญ่ของโลก ซึ่งจะส่งผลทำให้บริบทการใช้ชีวิตของประชาชน วิถีการทำงานเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง เกิดการเชื่อมต่อกันระหว่างกันและจะเกิดการ Disruption ต่อระบบเศรษฐกิจอีกมากมาย”

ทำให้เกิดทั้งวิกฤต และโอกาส ในโลกของธุรกิจองค์กรที่เคยแข็งแกร่งอาจจะล่มสลายไปเพราะการปรับตัวไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลง

สำหรับประเทศไทย มีปัจจัยหลายตัวที่บ่งชี้ให้เห็นถึงสถานะที่สามารถแข่งขันในเวทีโลกได้ ด้วยการกำหนดนโยบายเชิงดิจิทัลและนวัตกรรมที่มีความชัดเจน ภาพรวมของพัฒนาด้าน Innovation ในภาพรวมของประเทศมีโอกาสที่จะเติบโตขึ้นไปได้อีก แต่งบประมาณต่างๆ ที่ไปสนับสนุนเรื่องของนวัตกรรมและดิจิทัลส่วนใหญ่ยังคงมาจากองค์กรขนาดใหญ่ ยังไม่มีงบจากภาคธุรกิจขนาดกลางหรือ SME สักเท่าไหร่

เพราะฉะนั้นหน้าที่สำคัญขององค์กรขนาดใหญ่ที่มองเห็นความสำคัญของเรื่องนี้จึงไม่ใช่อยู่กับการเติบโตทางธุรกิจเพียงอย่างเดียว หากเเต่ต้องสร้างองค์ความรู้ที่เอื้อต่อการสนับสนุนกันทั้ง Ecosystem

“การเข้าถึงของดาต้า และการใช้ Digital Service ของประเทศไทยในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา มีการเติบโตที่รวดเร็วมาก ถูกยกให้เป็นที่ 3 ของโลก ในการเข้าถึงได้เร็วและเต็มที่ ทำให้เรายิ่งต้องให้ความสำคัญเพราะนี่จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยพัฒนาประเทศในยุคอุตสาหกรรมใหม่ นอกเหนือจากการลงทุนในเรื่องของ R&D เรายังต้องให้ความสำคัญกับเรื่อง Digitalization เพราะเรื่องนี้จะทำให้เราแข็งแรง และเรื่องนี้จะเป็น Drive สำคัญของประเทศในอนาคต”

“ในมุมของ AIS มองว่าเราจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยผลักดันและสร้าง Digital Intelligent ให้เกิดขึ้นได้”

Technology

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.