8,765
VIEWS

Google และ Facebook เตรียมจ่ายภาษีให้กับออสเตรเลีย

Jul 30, 2017 S.Worapol

Google และ Facebook จะต้องจ่ายภาษีในออสเตรเลียตามรายได้ที่เกิดขึ้นจริงในประเทศ แทนที่การย้ายรายได้ไปยังประเทศที่มีภาษีต่ำ รัฐบาลได้กล่าว

Scott Morrison เหรัญญิกของออสเตรเลียกล่าวกับรัฐสภาออสเตรเลียว่าการเปลี่ยนแปลงระบบภาษี จะช่วยเพิ่ม 2 พันล้านออสเตรเลียดอลลาร์ (1.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ 1.2 พันล้านปอนด์) ในปีนี้ จากบริษัทข้ามชาติ AP รายงาน

กฎหมายที่เรียกว่า "Google Tax" นี้ ได้กำหนดเป้าหมายขึ้นเพื่อบริษัทระดับโลกที่มีรายได้ต่อปีสูงกว่า 1 พันล้านออสเตรเลียดอลลาร์ เมื่อกฎหมายถูกเสนอขึ้นในช่วงต้นปี 2015 รัฐบาลกล่าวว่า  มีบริษัททั่วโลกกว่า 30 แห่ง ที่จ่ายภาษีเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย จากผลกำไรที่เกิดจากการดำเนินงานในออสเตรเลีย

รายงานล่าสุดของ Oxfam Ireland ระบุว่า บริษัททั่วโลกกำลังเดินหน้าทำกำไรเป็นพันล้านยูโรผ่านทางไอร์แลนด์เพื่อหลีกเลี่ยงภาษี ซึ่งรวมถึง Microsoft, Amazon, Facebook และ Google ที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ไอร์แลนด์ ซึ่งในไอร์แลนด์มีอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลเพียง 12.5% ซึ่งต่ำที่สุดเป็นอันดับสองในสหภาพยุโรป

เมื่อเดือนที่แล้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสหภาพยุโรปเห็นด้วยกับมาตรการใหม่ ๆ ในการปิดช่องโหว่ด้านภาษี โดยจะมีผลกับบริษัทข้ามชาติที่ดำเนินงานทั้งในสหภาพยุโรปและประเทศนอกสหภาพยุโรปที่จะหลีกเลี่ยงเสียภาษี ตามรอยเตอร์

กฎใหม่นี้มีผลบังคับใช้ในปี 2020 เพื่อแก้ไขปัญหาที่เรียกว่า "Hybrid Mismatches"  ที่บริษัทจะใช้เพื่อลดภาระภาษีโดยรวม Hybrid Mismatches ช่วยให้บริษัทต่างๆ สามารถเปลี่ยนผลกำไรจากเขตอำนาจศาลที่มีภาษีสูง ไปยังเขตอำนาจศาลที่มีภาษีต่ำ โดยใช้เทคนิคทางบัญชีต่างๆเช่น "Transfer Mispricing"

Source www.independent.co.uk

-None-

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.