บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด
3/1 ซอย ประชาสงเคราะห์ 31
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
====================================

กองบรรณาธิการนิตยสาร BrandAge
โทรศัพท์ 02-274 9207-9
E-mail [email protected]

====================================

กองบรรณาธิการ BrandAge Online
โทรศัพท์ 02-274 9200 ต่อ 200
E-mail [email protected]

====================================

ฝ่ายโฆษณา
โทรศัพท์ 02-274 9197-9 ต่อ 201-209
E-mail [email protected]
====================================

ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์
โทรศัพท์ 02-274-9192-5 ต่อ 101-104 , สายตรง 02 276 5812
Fax 02 274 9196
E-mail [email protected]
====================================

ปฏิคม พลับพลึง
บรรณาธิการอาวุโส นิตยสาร BrandAge / BrandAge Online
พรรษพล มังกรพิศม์
บรรณาธิการอาวุโส นิตยสาร BrandAge / BrandAge Online
สมบุญ รุจิขจร
บรรณาธิการอาวุโส นิตยสาร BrandAge / BrandAge Online
วุฒิกร สินธุวาทิน
บรรณาธิการนิตยสาร BrandAge / BrandAge Online
นาราตา ปัญญาวงษ์
รองบรรณาธิการนิตยสาร BrandAge / BrandAge Online
ขนิษฐา อดิศรมงคล
รองบรรณาธิการนิตยสาร BrandAge / BrandAge Online
วราภรณ์ เจียมเรือน
ผู้สื่อข่าวอาวุโสนิตยสาร BrandAge / BrandAge Online
มีนารัตน์ ศรีสุเทพ
ผู้สื่อข่าวนิตยสาร BrandAge / BrandAge Online
สินีนาถ ผดุงกาญจ์น
ผู้สื่อข่าวนิตยสาร BrandAge / BrandAge Online
วิภาพร ฐิติสมบูรณ์
ผู้สื่อข่าวนิตยสาร BrandAge / BrandAge Online

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.