ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ นำทัพ

ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ นำทัพ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขานรับ Thailand 4.0 ปฏิรูปการศึกษา เปลี่ยนแปลงการเรียนการสอน การวัดผลจากชิ้นงาน โดยให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติ

News & Next

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ โฮลดิ้ง จำกัด. All rights reserved.