โกลบอลเฮ้าส์ มอบเครื่องมือทางการแพทย์ เพื่อสนับสนุนแก่โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จ.แม่ฮ่องสอน

Jan 16, 2019 -None-

อภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร (ประธานกรรมการ) บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหาร “ โกลบอลเฮ้าส์ ” ผู้นำศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านอันดับ 1 ของเมืองไทย มอบเงินสนับสนุนมูลค่า 100,000 บาท เพื่อใช้ในการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ให้กับ โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน  โดยมี  นายแพทย์พงษ์พจน์  ธีรนันตชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสังวาล เป็นผู้รับมอบ

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.