3,227
VIEWS

Publicis Groupe + Brilliant & Million เมื่อ 1+1 ได้มากกว่า 2

Jan 11, 2019 S.Vutikorn

หนึ่งความเคลื่อนไหวสำคัญในวงการเอเยนซีไทยในปีนี้คือ การควบรวมระหว่างสาขาเน็ตเวิร์คเอเยนซีระดับโลกด้านการสื่อสารการตลาดของไทยอย่างปับลิซีส กรุ๊ป ประเทศไทย กับ Independent Agency ของไทยอย่าง Brilliant & Million ที่มีความชำนาญในการทำตลาดดิจิทัล

แน่นอนว่าการตัดสินใจเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันหลังจากใช้เวลาดูใจกันมากว่า 2 ปีในครั้งนี้ย่อมมีอะไรที่น่าสนใจไม่น้อย

เราลองมาดูเหตุผลกันทีละข้อ

1. ตอบรับเทรนด์ O2O

สงกรานต์ เศรษฐสมภพ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ปับลิซีส กรุ๊ป ประเทศไทย กล่าวว่า “ปับลิซีส กรุ๊ป ประเทศไทย ได้มีการเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ซึ่งส่วนหนึ่งก็มาจากการที่เราเรียนรู้และพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งไปพร้อมๆ กับอุตสาหกรรมโฆษณาและการสื่อสารการตลาดที่ยังคงหมุนไปอย่างไม่หยุดนิ่ง อีกส่วนหนึ่งมาจากการที่เรามีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าลูกค้าและแบรนด์ต้องการอะไร ในปีนี้เราจึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรและบุคลากรในเรื่องของการสื่อสารการตลาดดิจิทัล  โดยจะมุ่งเน้นการสร้างฐานความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์การสื่อสารตลาดดิจิทัลให้แข็งแกร่งมากขึ้น เพื่อสร้างให้บริษัทในเครือปับลิซีสมีความสามารถในการให้บริการลูกค้าทุกแบรนด์ได้อย่างครบวงจรและอย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต ซึ่งมีการนำเทรนด์การตลาดแบบ O2O หรือออนไลน์ทูออฟไลน์ (Online to Offline) เพื่อผสานธุรกิจบนโลกออนไลน์สู่ออฟไลน์ ยกระดับศักยภาพการสื่อสารทั้งสองด้านให้เต็มประสิทธิภาพและประยุกต์ใช้อย่างสมดุลเพื่อตอบโจทย์ธุรกิจลูกค้า

2. แลกเปลี่ยน Know How

ข้อดีของการเป็นเน็ตเวิร์คเอเยนซีก็คือ มี Know How และ Tools ต่างๆ รวมถึงข้อมูลด้านการตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภคที่ถูกพัฒนามาอย่างต่อเนื่องมาตลอดหลายสิบปี ซึ่งถือเป็นจุดแข็งที่ Independent Agency ไม่มี

ดังนั้น การรวมกันครั้งนี้จะทำให้พนักงานของบริษัท Brilliant & Million ที่มีประมาณ 130 คน มีโอกาสได้ทดลองใช้และเรียนรู้เกี่ยวกับ Tools ใหม่ๆ ในการเข้ามาจับชีพจรของการตลาดดิจิทัลที่ตัวเองชำนาญอยู่แล้ว 

3. เสริมความแกร่งซึ่งกันและกัน

โศรดา ศรประสิทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บริลเลียนแอนด์มิลเลียน จำกัด ได้กล่าวเสริมว่า การเข้ามาอยู่ใต้หลังคาบ้านใหม่อย่างปับลิซีส กรุ๊ป ประเทศไทยนี้ จะเป็นการเสริมความแกร่งให้กันทั้ง 2 ฝ่าย กล่าวคือ Brilliant & Million มีความเชี่ยวชาญทางด้านดิจิทัลในเชิงลึก การวิเคราะห์ข้อมูลในโลกออนไลน์ มีประสบการณ์ในการครีเอทดิจิทัล แคมเปญที่มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความชำนาญในการทำการตลาดบนโซเชียล มีเดีย ส่วนปับลิซีส กรุ๊ป จะมีจุดแข็งในเรื่องของความเข้าใจผู้บริโภคและด้านความคิดสร้างสรรค์

“การเข้าร่วมเป็นหนึ่งบริษัทในเครือปับลิซีส กรุ๊ปครั้งนี้นับเป็นก้าวใหญ่และก้าวสำคัญของเรา เราเล็งเห็นถึงโอกาสในการพัฒนาธุรกิจ และบุคลากรของเราที่สอดคล้องกับมุมมองของกรุ๊ป จึงเชื่อว่าความเชี่ยวชาญของเราในเรื่องการวางแผนกลยุทธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ สื่อดิจิทัล และเทคโนโลยีในเชิงบูรณาการที่รวมเอาการวิเคราะห์ข้อมูลบนโลกออนไลน์ ไม่ว่าจะทางด้านการสร้างสรรค์ความสัมพันธ์ผ่านการสื่อสารร่วมกันระหว่างผู้คนบนสังคมออนไลน์และทุกบทสนทนาที่เกิดขึ้นมาเป็นข้อมูลสู่การสร้างความเข้าใจเชิงพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายในโลกดิจิทัล มาผสานเข้ากับความแข็งแกร่งและความโดดเด่นของปับลิซีสในเรื่องของกลยุทธ์และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อประโยชน์สูงสุดที่ลูกค้าจะได้รับเพื่อสร้างความยั่งยืนของธุรกิจและเพื่อสร้างคนดิจิทัลที่จะทำให้เกิดทีมทำงานที่มีประสบการณ์และมีประสิทธิภาพที่สุด

4. Power of One

นโยบายของ ปับลิซีส กรุ๊ป ประเทศไทย ที่เริ่มใช้มาได้ 3-4 ปีแล้วก็คือ Power of One ซึ่งทางบริษัทเองก็มีนโยบายการขยายธุรกิจทั้งแบบ Organic Growth และ M&A โดยจะมองหาองค์กรที่มีแนวคิดในการทำงานเดียวกัน เพื่อมาต่อยอดธุรกิจขององค์กรแบบรวมกลุ่มบริษัทแต่ให้บริหารงานแบบเอกเทศ ไม่ใช่เข้ามารวมเป็นบริษัทเดียว

“วิธีการดังกล่าวทำให้ ปับลิซีส กรุ๊ป ประเทศไทย มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง แต่ในขณะเดียวกันองค์กรก็ยังมีความยืดหยุ่น รองรับการเปลี่ยนแปลงได้เร็ว 2-3 ปีที่ผ่านมาเราพิสูจน์แล้วว่าวิธีการดังกล่าวได้ผลเป็นอย่างดี สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจได้ เพราะว่าเติบโตทุกปี แม้ว่าปีที่ตลาดไม่โตเราก็ยังโต ส่วนในปีที่ตลาดเติบโต เราก็โตมากกว่าตลาด” สงกรานต์ อธิบาย

5. รายได้รวมขยับสูงขึ้น

สงกรานต์ อธิบายว่าหลังการควบรวมบริษัท นอกเหนือจากการที่จะมีพนักงานเพิ่มขึ้นแล้ว ยังทำให้รายได้ของกลุ่ม ปับลิซีส กรุ๊ป ในปีนี้ขยับเพิ่มขึ้นมาทันทีอย่างน้อย 20%

เมื่อมองในภาพรวมของอุตสาหกรรมปัจจุบันนี้ ปับลิซีส กรุ๊ป เป็นเน็ตเวิร์คเอเยนซีหมายเลข 3 ของไทย รองจากกลุ่ม WPP และกลุ่มเดนท์สุ ดังนั้นการควบรวมในครั้งนี้ก็ยังเป็นการกระชับพื้นที่เข้าใกล้เบอร์ 2 ไปได้อีก

เรียกว่างานนี้ 1+1 ได้ผลลัพธ์มากกว่า 2 จริงๆ

เกี่ยวกับปับลิซีส กรุ๊ป 
ปับลิซีส กรุ๊ป เป็นผู้นำระดับโลกในด้านการสื่อสารการตลาด และ การตลาดดิจิทัล โดยปับลิซีส กรุ๊ป ดำเนินงานผ่านเครือข่ายแบบครบวงจร ตั้งแต่การให้คำปรึกษา จนถึงงานสร้างสรรค์และการผลิตสื่อทางการตลาดรูปแบบใหม่ ๆ เพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงเครื่องมือสื่อสาร และความเชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ ของปับลิซีส กรุ๊ปทั่วโลกทั้ง 4  โซลูชั่นฮับ (4 Solutions Hubs) ได้แก่: Publicis Communications, Publicis Media, Publicis Sapient และ Publicis Health โดยดำเนินงานรองรับตลาดหลัก ๆ และยังรองรับตลาดอื่น ๆ พร้อมเดินหน้าตอบรับทุกรูปแบบความต้องการของลูกค้า ด้วยความเชี่ยวชาญในทุกมิติ  และให้บริการแบบองค์รวมที่เชื่อมโยงครบวงจรเต็มกำลังภายใต้องค์กรเดียว ปัจจุบัน ปับลิซีส กรุ๊ป ตั้งอยู่ในกว่า 100 ประเทศ มีพนักงานผู้เชี่ยวชาญกว่า 80,000 คน
และในส่วนของเอเจนซี่ที่อยู่ภายใต้ปับลิซีส กรุ๊ป ประเทศไทย ประกอบด้วย ลีโอ เบอร์เนทท์ (Leo Burnett), ซาทชิแอนด์ซาทชิ (Saatchi & Saatchi), ปับลิซีส (Publicis), อัลฟ่า 245 (Alpha 245), อาร์ค (Arc), เรเซอร์ฟิช (Razorfish), เอ็มเอสแอล (MSL), ดิจิทาส (Digitas), สตาร์คอม (Starcom), สปาร์ค ฟลาวดรี้ (Spark Floundry) และล่าสุดคือ บริลเลียนแอนด์มิลเลียน 
 
เกี่ยวกับบริลเลียนแอนด์มิลเลียน
บริลเลียนแอนด์มิลเลียน คือ ดิจิทัลเอเจนซี่ สัญชาติไทย ที่ได้รับรางวัล Thailand Digital Agency of the Year และ Thailand Independent Agency of the Year จากเวที Campaign Asia ถึง 6 ปีติดต่อกัน บริษัทมีพนักงาน ที่เป็นคนรุ่นใหม่ถึง 130 คนที่ล้วนแล้วแต่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมโฆษณาดิจิทัลกว่า 10 ปี ทั้งในด้านการวางแผนกลยุทธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์และสื่อดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบและครบวงจร การสร้างสรรค์แคมเปญต่างๆ การสร้างความสัมพันธ์ผ่านการสื่อสารร่วมกันระหว่างผู้คนบนบนสังคมออนไลน์ และการวิเคราะห์ข้อมูลจากทุกบทสนทนาที่เกิดขึ้นบนโลกออนไลน์ อีกทั้งยังมีการบริการครบวงจรที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในด้านของกิจกรรมทางการตลาด ด้วยประสบการณ์ที่ร่วมทำงานกับแบรนด์มามากกว่า 100 แบรนด์ในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.

XXX Sex Videos ivudo.com Free Porn Free Sex böcek ilaçlama erkek kol saati
antalya escort
bodrum escort smart iptv
beylikduzu escort sirinevler escort beylikduzu escort German Free XXX Video Watch Latina Lesbian Sluts XXX Clips
awek tudung seksi tumblr tamil sexy hd video fun ponos from kenya
magnet
porno hd porno Ümraniye Evden Eve Nakliyat
diyarbakır escort izmit escort
sanny levon xnxx son fuck mom dogstyle