การพยากรณ์จาก IBM, AI จะสร้าง Martecheter นักการตลาดสายพันธุ์ใหม่

Jan 07, 2019 P.Patikom

IBM ทำนายว่า Artificial Intelligence (AI-ปัญญาประดิษฐ์) จะเปลี่ยนอุตสาหกรรมการตลาดและสร้างนักการตลาดสายพันธุ์ใหม่ 
 
การแข่งขันทางการตลาดของสินค้าแบรนด์ต่างๆ ที่ยังคงรุนแรงตลอดเวลานั้น ทำให้นักการตลาดต้องมองหาวิธีการใหม่อยู่เสมอ เพื่อสร้างความได้เปรียบในการดำเนินกลยุทธ์  ขณะเดียวกันกับที่ IBM ได้คาดการณ์ว่า นักการตลาดรูปแบบใหม่กำลังเกิดขึ้นด้วยความช่วยเหลือจาก AI (ปัญญาประดิษฐ์)
  
IBM Watson Marketing ได้เปิดเผย "รายงานแนวโน้มการตลาดในปี 2019" โดยเน้นถึงแนวโน้มสำคัญในวงการอุตสาหกรรม ที่มีการคาดการณ์เกี่ยวกับ เศรษฐศาสตร์ในด้านอารมณ์ รวมทั้งผู้บริโภคจะชื่นชอบในการมีส่วนร่วมมากขึ้นกับแบรนด์ที่น่าเชื่อถือและสร้างความเชื่อมั่นให้กับพวกเขา
 
IBM เชื่อว่า AI และเทคโนโลยี Machine Learning จะทำให้ผู้บริโภคมีความเป็นส่วนตัวสูงมาก และเป็นความจริงที่ว่าการเพิ่มจำนวนของข้อมูลและการเพิ่มประสิทธิภาพของการตลาดโดยรวมจะช่วยให้นักการตลาดสามารถส่งเรื่องราวที่น่าสนใจเข้าถึงตัวบุคคลได้อย่างมหาศาล
 
Michael Trapani ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดของ IBM Watson Marketing กล่าวว่า "อารมณ์และการเชื่อมต่อข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้ขัดแย้งกับโลกที่ไร้ชีวิตและมีแต่เรื่องของการคำนวณของ AI"
 
"การสร้างการเชื่อมต่อกับแบรนด์จะเป็นกระบวนการที่ขับเคลื่อนด้วยอารมณ์ของมนุษย์สำหรับผู้บริโภคเสมอ  โดยที่ AI และ Machine Learning (เครื่องจักรที่มีการเรียนรู้ได้) จะช่วยให้นักการตลาดได้เรียนรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผู้บริโภคที่เป็นลูกค้าของเขาได้ดีขึ้น โดย AI และ Machine Learning จะช่วยให้นักการตลาดซึ่งเป็นมนุษย์สามารถรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผู้บริโภคเป้าหมายในสิ่งที่มนุษย์มองไม่เห็น จากนั้นข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้จะช่วยให้นักการตลาดพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ที่ดีขึ้นในการสื่อสารเรื่องราวเกี่ยวกับแบรนด์ของตนได้โดนใจตรงกับความต้องการของผู้บริโภคมากขึ้น ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ ถึงผู้บริโภคเป็นรายบุคคล"
 
อ้างอิงจากรายงานของ IBM  ได้คาดการณ์ว่าการไหลบ่าของ AI นี้ จะนำไปสู่การเกิดขึ้นของเอเยนซีรูปแบบใหม่ที่เรียกว่า “Consulgencies” เป็นเอเยนซีด้านโฆษณาและการตลาดที่ทำหน้าที่เป็นบริษัทที่ให้บริการให้การปรึกษาและแก้ไขปัญหาในเรื่องการใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการตลาด เนื่องจากแบรนด์ที่ทำกิจกรรมการตลาดในยุค AI มีความต้องการที่จะใช้เทคโนโลยีสร้างความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ประสบการณ์ของผู้บริโภคที่เป็นลูกค้า และสร้างแอพบนโทรศัพท์มือถือ ซึ่งนี่จะช่วยให้เห็นขีดความ สามารถที่เป็นการรวมกันของเอเยนซีโฆษณากับที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยี
 
"IBM และบริษัทเอเยนซีโฆษณาต่างๆ ส่วนใหญ่เป็นพันธมิตรทำงานร่วมกับ IBM ได้เพิ่มหรือขยายขีดความสามารถในการรวมทางด้านเทคนิคและข้อมูล  และความสามารถในการให้คำปรึกษาเข้าด้วยกัน  หลายบริษัทกำลังเปลี่ยนไปสู่การจัดการในด้านให้คำปรึกษามากขึ้น โดยมุ่งเน้นที่ชั่วโมงและผลลัพธ์มากกว่าการซื้อสื่อ สำหรับ  AI เอเยนซีทั้งมวลกำลังสำรวจการใช้ AI ในการแก้ปัญหาด้านการตลาดและความท้าทายของลูกค้า  ทั้งการสร้างแชตบอท (Chatbots) หรือประสบการณ์แบบอินเตอร์แอ็กทีฟ (Interactive Experiences)" Trapani กล่าว
 
"เอเยนซียังใช้โซลูชั่นการตลาดแบบ AI ที่ใช้งานง่าย ในการคาดการณ์การเดินทางของลูกค้าของตนบนเส้นทางออนไลน์ที่เหมาะสมที่สุด ระบุลูกค้าที่มีแนวโน้มมากที่สุดที่จะยกเลิกบริการ  และระบุและทำนายจุดที่ลูกค้ากำลังดิ้นรนเพื่อบรรลุเป้าหมายที่สมบูรณ์ในการเดินทางบนเส้นทางออนไลน์"
 
ท่ามกลางการคาดการณ์ของ IBM ที่รวมถึงการเติบโตของบทบาทผู้อำนวยการฝ่ายข้อมูลการตลาด และการเกิดขึ้นของ “Martecheter” คือ นักการตลาดสายพันธุ์ใหม่ ที่มีความชำนาญด้านเทคโนโลยีมากขึ้น  ในรายงานของ IBM ยังกล่าวอีกว่า ในอดีตข้อได้เปรียบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของนักการตลาด คือ งบประมาณ เครื่องมือ และปัญญา แต่สิ่งนั้นจะพลิกผัน เมื่อวงการอุตสาหกรรมได้มีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงจาก การว่าจ้างนักการตลาดที่มีทักษะเพียงคนเดียว มาเน้นให้ความสำคัญกับประสบการณ์ของลูกค้าและเทคโนโลยีทางการตลาด
 
ตามรายงานนี้ การมุ่งเน้นในเรื่อง Customer Centric (ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง) จะสร้างโอกาสมากขึ้นสำหรับการค้าและทีมการตลาดดิจิทัลของบริษัท เพื่อทดสอบ ประมวลผล และสรุปข้อมูลด้วย Customer Data ของลูกค้า
 
Cr : The Drum
 

AI

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.