“บีเวล” ประกาศผล Bwell Be The New You เป็น “คุณ” ที่ดีกว่าเดิม

Jan 07, 2019 -None-

 ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มรังนกแท้จากธรรมชาติ 100% บีเวล  โดย ธนัทอร สุรีย์รักษณ์ ประธานบริหาร บริษัท ไทยเนส คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด มอบรางวัลให้กับผู้ชนะเลิศกิจกรรม Bwell Be The New You เป็น “คุณ” ที่ดีกว่าเดิม กิจกรรมยิ่งใหญ่จัดขึ้นพร้อมกัน 6 ประเทศ ได้แก่ ไทย ลาว จีน ออสเตรเลีย อินโดนีเซีย และสหรัฐอเมริกา โดยมี 3  Influencers ชื่อดัง มิกกี้ นนท์ อัลภาชน์ ณ ป้อมเพชร Body Weight Trainer เมย์  พิชญ์นาฎ สาขากร Attitude and Personality Trainer และเชฟบัส ธวัชชัย อัครวงศ์วัฒนา Nutrition Advisor  ให้เกียรติร่วมงาน

กิจกรรมในครั้งนี้เป็นการคัดเลือกผู้โชคดี 30 คน เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาตนเอง 3 ด้านให้ดีกว่าเดิมในแบบที่คุณเป็น โดยตลอดระยะเวลา 2 เดือน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องเข้าร่วมกิจกรรม Workshop โดยครั้งที่ 1 เป็นกิจกรรมNutrition สาธิตการทำอาหารและเรียนรู้หลักโภชนาการ การเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ให้เพียงพอกับความต้องการของร่างกายในแต่ละวัน

 

Workshop ครั้งที่ 2 Body Weight การออกกำลังกายด้วยตนเอง  เป็นการใช้น้ำหนักของร่างกายผู้ออกกำลังกายเอง มาเป็นตัวต้านทานการเคลื่อนไหว เพื่อสร้างกล้ามเนื้อ ให้เกิดความแข็งแรงของร่างกาย โดยไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ยกน้ำหนักเสริม Workshop ครั้งที่ 3 Attitude and Personality หัวข้อ“Change  เปลี่ยนได้...ไม่ยาก” สอนเรื่องการปรับท่าทาง ทางกายภาพเพื่อสุขภาพที่ดีการปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพ การเดิน ยืน ลุก นั่ง มารยาททางสังคม และบนโต๊ะอาหาร ซึ่งทุกกิจกรรมWorkshop จะมีการเก็บคะแนนเพื่อผู้ชนะ เพื่อร่วมฉลอง Exclusive Party บนเรือยอร์ชสุดหรู พร้อมกับผู้ชนะอีก 5 ประเทศที่เข้าร่วมกิจกรรม โดยผู้ชนะของประเทศไทย ได้แก่ คุณนดา เส้นบัตร คุณกวินทร์พัชจ์ ธรากุล และ คุณปณัฐฐา สุทรเวชพงษ์ 

“กิจกรรม Bwell Be The New You เป็น “คุณ”ที่ดีกว่าเดิม หวังที่จะพัฒนาผู้เข้าร่วมกิจกรรม ให้ดีขึ้นในทุกด้านตามแบบฉบับของตัวเอง เป็นการพัฒนาศักยภาพเดิมของผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้ดียิ่งขึ้น สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ เราดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการปรับเปลี่ยนให้เป็น “คุณ” ที่ดีกว่าเดิม” ประธานบริหาร กล่าวในที่สุด

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.