ท็อปส์ทูน่ากระป๋อง ขึ้นแท่นอันดับ 1 การจัดอันดับผลิตภัณฑ์ด้านความยั่งยืนในไทย

Dec 28, 2018 -None-

ท็อปส์ ทูน่ากระป๋อง ผลิตภัณฑ์ Own Brand จาก บจ.เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด  ผู้นำพรีเมี่ยมซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำของไทย  ความอร่อยที่ควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ได้รับการจัดอันดับจาก กรีนพีซเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ขึ้นแท่นอันดับ 1 ผลิตภัณฑ์ทูน่ากระป๋องด้านความยั่งยืนในประเทศไทย โดยใช้ 7 หลักเกณฑ์ในการจัดอันดับ ได้แก่  การตรวจสอบย้อนกลับ, ความยั่งยืนของแหล่งวัตถุดิบ ,  ความถูกต้องตามกฎหมาย ,  ความเป็นธรรม,  นโยบายการจัดหาแหล่งวัตถุดิบ,  ความโปร่งใสด้านข้อมูลเพื่อผู้บริโภค และ  การขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ซึ่งผลการจัดอันดับดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์ของบริษัทฯ ที่มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจเพื่อผลิตสินค้าที่ดี มีคุณภาพ มีความรับผิดชอบต่อสังคม  และเกิดประโยชน์ต่อผู้บริโภค โดยลูกค้าสามารถตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาของสินค้าที่ผลิตด้วย QR code ข้างกระป๋อง เป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างสมดุลต่อสิ่งแวดล้อม โดยใช้ทูน่าที่จับโดยอวนล้อมที่ปราศจากเครื่องมือล่อปลาถูกต้องตามหลักสากล เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พันธุ์ปลาต่างๆ ตามธรรมชาติให้ยังคงอยู่ต่อไป และคัดสรรเฉพาะปลาทูน่าตามธรรมชาติสายพันธุ์ SKIPJACK จากมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตก-กลาง ผลิตโดยไทยยูเนี่ยนกรุ๊ปบริษัทที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตเป็นที่ยอมรับระดับโลก

 

Tops

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.

saf bor bulaşık deterjanı kekreyemiş tozu prox hap eco slim micro touch solo mavi serum mumiyo macunu şahmerdan gold keto tabs esila fantastik dörtlü yaz çayı orviax kaçkar ayısı balı macunu Watch HD Free Porn Watch Free HD XNXX Porn