6,694
VIEWS

ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแห่งภูมิภาคอาเซียน SEAC มุ่งสู่ LIFELONG LEARNING ECOSYSTEM

Jan 10, 2019 -None-

จากเป้าหมายที่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา และยกระดับองค์กรยุคใหม่ให้ก้าวไปสู่ความเปลี่ยนแปลงในสหัสวรรษใหม่ ด้วยหลักสูตร และกระบวนการคิดเกี่ยวกับ “ภาวะผู้นำ” (Leadership) และการสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovation) มาตลอดระยะเวลากว่า 27 ปี ของ SEAC (South East Asia Center) และประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี

 SEAC ได้รับการตอบรับจากองค์กรชั้นนำในประเทศทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ครอบคลุมทั้งกลุ่มธุรกิจทั้งการเงิน การธนาคาร อสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจ FMCG ธุรกิจพลังงาน ธุรกิจโรงพยาบาล ฯลฯ โดยมีจำนวนผู้ร่วมเรียนรู้ไปแล้วกว่า 30,000 คน จากจำนวนหลักสูตร หรือโปรแกรมที่เปิดให้บริการมาแล้วกว่า 40 หลักสูตร

ปัจจุบัน SEAC ยังคงเดินหน้าต่ออย่างไม่หยุดยั้งภายใต้แผนการดำเนินธุรกิจครั้งใหญ่ ที่มุ่งยกระดับขอบเขตการดำเนินธุรกิจสู่การเป็น “ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแห่งภูมิภาคอาเซียน” ด้วยความเชื่อที่ว่า “มนุษย์ทุกคนมีศักยภาพในการพัฒนาชีวิต” และ “การเรียนรู้” (Learning) ตลอดทุกช่วงชีวิต” ถือเป็นแกนหลักของการดำเนินธุรกิจที่ SEAC พยายามผลักดันให้ทุกคนที่อยู่ในยุคของ Disruptive World ทำความเข้าใจเพื่อนำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต และการทำงานของตนเอง

ล่าสุด SEAC ประกาศความเป็น No.1 จากการออกแบบหลักสูตรการเรียนรู้ด้วย “4Line Learning” ระบบการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในโลก โดยเปิดตัวโมเดลแรกในชื่อ “YourNextU” คาดว่าจะมีจำนวนลูกค้าเพิ่มขึ้น 300% และมีอัตราการเติบโตทางธุรกิจสูงกว่า 100%

สร้าง Passion & Vision

ด้วย New Learning Mindset

วันนี้ SEAC ได้สร้างปรากฏการณ์ครั้งสำคัญที่จะเป็นจุดเปลี่ยนให้กับประเทศไทย ด้วยการเดินหน้าปลุกกระแสสังคมไทยให้ตระหนักถึงหนทางสู่ความสำเร็จในระยะยาวของชีวิตด้วย “การเรียนรู้” (Learning) เพื่อขับเคลื่อนสู่การเป็นประเทศที่มี “ระบบนิเวศแห่งการเรียนรู้” (Lifelong Learning Ecosystem) ที่สมบูรณ์แบบ และมีประสิทธิภาพมากที่สุด เพื่อสร้างโอกาส และทักษะชีวิตใหม่ๆ ที่สามารถใช้ต่อกรกับความเปลี่ยนแปลงของโลกยุค Disruption ได้อย่างเต็มที่

คุณอริญญา เถลิงศรี กรรมการผู้จัดการ SEAC (South East Asia Center) ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแห่งภูมิภาคอาเซียน กล่าวว่า จากประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจตลอดระยะเวลา 27 ปีที่ผ่านมา ทำให้เรารู้ว่าคนส่วนใหญ่ยังสับสนในความต่างของบริบทคำว่า “การเรียนรู้ - Learning” และ “การศึกษา - Study” จนทำให้ไม่สามารถเข้าถึงวิธีการเรียนรู้ที่แท้จริงในการพัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่ หรือบางคนวางกับดักตัวเองจนเข้าใจว่าไม่ต้องพัฒนา และเรียนรู้เพิ่มเติม

“เราจึงสร้างจุดเปลี่ยนด้วยการนำเสนอทางเลือกใหม่ของ “การเรียนรู้” พร้อมทั้งเดินหน้าสร้างความตระหนักรู้ และวางรากฐานในการเปลี่ยน Mindset จากกรอบความคิดเกี่ยวกับบรรทัดฐานแห่งความสำเร็จเดิมๆ จากที่เคยมองว่า คนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตจะต้องจบการศึกษาระดับสูงเท่านั้น สู่แนวทาง New learning mindset ใหม่ ภายใต้ Lifelong Learning Concept ที่สร้างนิยามเรื่อง “การเรียนรู้” ให้สามารถเกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่องในทุกช่วงอายุ

เมื่อโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เราจึงไม่ควรหยุดนิ่งที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ โดยหลักสูตร หรือโปรแกรมที่จะเกิดขึ้นจะขยายไปสู่กลุ่มคนมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคนทำงานที่กำลังมองหา หรือต้องการเพิ่มทักษะใหม่ๆ เพื่อให้สามารถอยู่รอดในชีวิตการทำงาน หรือกลุ่มคนจบใหม่ที่กำลังมองหาตัวตน และสร้างอนาคตด้วยแนวทางของตนเอง รวมถึงกลุ่มคนที่เป็นเจ้าของกิจการขนาดกลาง และกำลังมองหาความมั่นคงทางธุรกิจ”

ถือเป็นอีกหนึ่งความพยายามของ SEAC ในการ Reframe ระบบการเรียนรู้ใหม่ของประเทศไทย และภูมิภาคอาเซียน เพราะบนโลกใบใหม่นี้มีสิ่งใหม่ๆ เกิดขึ้นตลอดเวลา และกลายเป็นบรรทัดฐานของสังคมไปโดยปริยาย ดังนั้นการเรียนรู้ในแบบเดิมๆ ที่เน้นการท่องจำ และการจดบันทึกจึงไม่สามารถตอบสนองการเรียนรู้ของคน และสังคมได้อีกต่อไป

จึงเป็นที่มาของระบบการเรียนรู้ใหม่ที่สามารถคลิกได้กับทุกคน โดย YourNextU คือ Offering แรกที่ SEAC นำเสนอเพื่อตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ เป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่สามารถเข้าถึงได้ในวงกว้าง

หลักสูตร YourNextU

เข้าถึงได้แบบ Accessible & Affordable

ด้วยประสบการณ์ในแวดวงการเรียนรู้และการพัฒนาคนที่มีมาอย่างยาวนาน SEAC จึงได้สร้างสรรค์รูปแบบการเรียนรู้ที่ทรงประสิทธิภาพมากที่สุดของโลก ที่เรียกว่า “4Line Learning” เพื่อรองรับรูปแบบการเรียนรู้ของแต่ละคน พร้อมกระตุ้นให้คนเกิดความอยากรู้ เรียนรู้ และนำเอาสิ่งที่เรียนรู้มาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และการทำงานท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงที่รุนแรง และฉับพลันได้อย่างทันท่วงที

4Line Learning มี 4 องค์ประกอบสำคัญ ที่ SEAC ได้ร่วมมือกับสถาบันระดับโลกในการจัดทำหลักสูตรการเรียนรู้ YourNextU ที่จะทำให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงความรู้ได้หลากหลายช่องทาง ได้แก่

Online เป็นวิธีการเรียนรู้ที่เน้นการเรียนรู้ผ่านหลักสูตรด้วยวิดีโอคลิป หรือ Visual ต่างๆ ที่มากกว่า 100 หลักสูตร อาทิ การเรียนรู้เพื่อพัฒนา New Skillset 4.0 เช่น Data scientist, Certified Digital Marketing Specialist และ Big Data                

Inline เป็นวิธีการเรียนรู้ที่เน้นการเข้าคลาสในหลักสูตรต่างๆ โดยคำนึงถึงระยะเวลาการเรียนที่เหมาะสม จัดเป็นคอร์สสั้นๆ ครั้งละไม่เกินครึ่งวัน เปิดเป็นประจำทุกวัน 18 คอร์สต่อวัน (ยกเว้นวันหยุดและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

Beeline เป็นวิธีการเรียนรู้ที่เน้นการเรียนรู้ในรูปแบบแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ข้อมูล หรือเรื่องราวจากผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน รวมถึงนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จด้านต่างๆ เป็นผู้นำทางความคิด รวมถึงกิจกรรมพิเศษหลากหลายรูปแบบที่เหมาะกับหัวข้อการเรียนรู้แต่ละครั้ง ซึ่งมีหลักสูตรมากกว่า 40 โปรแกรม  

Frontline เป็นวิธีการเรียนรู้ในแบบ “คลังการเรียนรู้” ที่สามารถให้ผู้เข้าเรียนเข้าถึงข้อมูลการเรียนรู้ และดาวน์โหลดออกมาเป็นคัมภีร์พิชิตความสำเร็จที่สามารถดาวน์โหลดได้ไม่จำกัด

อาทิ Design Thinking: Empathizing to Discover Opportunities, Creative Connection: 7 Creative Problem Solving Strategies, New Me New Land: Overcoming Change Resistance, The Outward Mindset: Seeing Beyond Yourself, Strategic Thinking: Business Modeling, Step In Leader: Problem Solving & Decision-Making และ HR Academy เป็นต้น อีกทั้งยังได้ทั้งพัฒนาหลักสูตรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกที่ทันต่อสถานการณ์ อาทิ Business Management 4.0, Data Analysis, Artificial Intelligence and Machine Learning, Cloud computing and Web Service เป็นต้น

โดย 4Line Learning ถือเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของ SEAC ที่ปัจจุบันได้จดทะเบียนลิขสิทธิ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งหลักสูตร YourNextU จะเริ่มให้บริการลูกค้าในกลุ่มองค์กรตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 และให้ลูกค้าทั่วไปสามารถใช้บริการได้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2562 ทั้งนี้ SEAC ได้ตั้งเป้าหมายจำนวนคนที่จะเข้ามาใช้แพลตฟอร์มนี้จากประเทศไทยเป็นจำนวน 55,000 คน ประเทศเวียดนาม 10,000 คน และประเทศเมียนมาร์เริ่มต้นที่หลัก 1,000 คน

คุณอริญญา กล่าวเสริมว่า หลักสูตรการสอนของ SEAC เป็นแบบ Blended Learning Platform หลายภาษา ให้บริการในรูปแบบระบบสมาชิกในราคา 10,000 บาท/คน/ปี โดยผู้เรียนสามารถเรียนรู้ผ่านทางเว็บไซต์ และแอพพลิเคชั่นที่สมาชิกจะเลือกเรียนหลักสูตรใดก็ได้แบบไม่จำกัดในทุกสาขาวิชา สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา และเรียนซ้ำได้ตามความต้องการ เพราะมีผลวิจัยระบุว่า แต่ละคนสามารถเรียนรู้ได้มากกว่า 1 วิชา ด้วยวิธีการที่แตกต่างกันไป

“นอกจากเรื่องของ Accessible & Affordable อีกเรื่องที่สำคัญ คือ เราอยากให้คนเรียนรู้โดยไม่ถูกบังคับ เรียนในสิ่งที่เขาอยากเรียน เราจึงใช้คำว่า แพลตฟอร์ม เพราะจะต้องอัพเดท และพัฒนาหลักสูตรและสิ่งต่างๆ ตลอดเวลา เพื่อให้ทุกคนได้เขามาเรียน และพัฒนาตัวเองได้ตลอดเวลา”

Next Forward >>>

Lifelong Learning Ecosystem

คุณอริญญา ย้ำว่า สิ่งที่ SEAC อยากให้เกิดขึ้น คือ การทำให้คนไทย และอาเซียนตระหนักได้ว่า คนทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา โดยเฉพาะในยุคที่โลกเกิดการเปลี่ยนแปลงถ้าทุกคนมี Learning Mindset ก็จะสามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้อย่างมั่นใจ เพราะทุกอย่างไม่ได้อยู่ที่การเรียนแต่อยู่ที่การสอน วิธีการเรียนรู้มีมากกว่าการท่องแล้วไปสอบ ทุกคนสามารถไปถึงเป้าหมายที่วางไว้ได้ ถ้ารู้จักว่าจะเรียนรู้อย่างไร

“จุดมุ่งหมายสูงสุดของ SEAC คือ อยากให้คนไทย สังคมไทย และสังคมอาเซียน ได้รู้ว่า เราสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา เราจึงอยากช่วยคนไทยในวงที่กว้างมากขึ้นโดยการเปลี่ยนการให้บริการ ซึ่งตลอดปี 2561 ที่ผ่านมา เรามีผู้เรียนมากกว่า 30,000 คน แต่ในปีหน้าตั้งเป้าไว้ที่ 90,000 คน เป็นการเติบโตกว่า 100% และเราจะกลายเป็น Lifelong Learning ที่มีคอนเทนต์ดีราคาถูก และมีคุณภาพระดับโลกเพื่อคนไทย เหมือนกับหลักสูตรของประเทศฟินแลนด์ที่ได้รับการยอมรับว่า เป็นประเทศที่มีหลักสูตรที่ดีที่สุดของโลก”  

สำหรับการลงทุนในครั้งนี้ SEAC ได้ใช้งบประมาณมากกว่า 600 ล้านบาท เพื่อการพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ภายใต้กระบวนการเรียนรู้ 4Line Learning  อย่างต่อเนื่องในระยะเวลา 3-5 ปี และการลงทุนเพื่อเฟ้นหาพาร์ทเนอร์ระดับโลกในการพัฒนาหลักสูตรเพื่อเติมเต็มการเรียนรู้ด้านต่างๆ รองรับความต้องการของทุกกลุ่มและทุกวัย รวมถึงการแปลเนื้อหาเป็นภาษาไทย และบางภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียน

SEAC ยังลงทุนก่อสร้างศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยดำเนินยุทธศาสตร์การตลาดด้วยกลยุทธ์รูปแบบ Personalized Marketing ที่ให้ความสำคัญกับ Data และการสร้าง Learner Personal เพื่อพัฒนาบริการหรือนำเสนอโปรแกรมหลักสูตรให้ตรงความต้องการ และทันเกมยุค Disruptive World มากที่สุด

สำหรับแผนการทำตลาดในช่วงแรก จะเน้นไปที่กลุ่มเป้าหมายระดับองค์กรทั้งภายในประเทศ และภูมิภาคอาเซียน ควบคู่กับการกระจายข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้ และกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายใหม่ๆ ที่มีความสนใจ และอยากพัฒนาทักษะการเรียนรู้ได้เตรียมความพร้อมเพื่อเข้าร่วมการเรียนรู้กับ SEAC ในอนาคต และในปี 2562 จะขยายการบริการให้ครอบคลุมผู้เรียนตั้งแต่อายุ 11 ปี ถึงอายุ 65 ปีขึ้นไป โดยมั่นใจภายในสิ้นปี 2563 จะมีจำนวนลูกค้าที่สนใจมาเข้าร่วมหลักสูตรมากกว่า 90,000 คน และมีอัตราการเติบโตทางธุรกิจสูงกว่า 100%

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ SEAC พยายามทำมาตลอด คือ การนำการศึกษาที่ดีมาให้คนทั่วไปสามารถเรียนรู้ได้ โดย YourNextU จะทำให้คนทั่วไปมีโอกาสได้เรียนรู้จากหลักสูตรดีๆ เพิ่มมากขึ้น แม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในบริษัท หรือองค์กรขนาดใหญ่ นับเป็นการช่วยพัฒนาการศึกษาไทย และสร้างความแข็งแกร่งให้คนในภูมิภาคนี้สามารถสู้กับคนในภูมิภาคอื่นๆ ได้

“เราเชื่อว่า มนุษย์ทุกคนต้องไม่หยุดนิ่งในการพัฒนาศักยภาพชีวิตและการเรียนรู้ ทุกคนต้องการสร้างการเปลี่ยนแปลงในตัวเอง องค์กร และสังคม ทุกคนต้องรู้จักและเข้าใจ วิธีการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ (Learn) กล้าลบสิ่งเดิมๆ ทิ้งไป (Unlearn) และการเรียนรู้สิ่งที่เคยรู้ด้วยมุมมองใหม่ๆ (Relearn) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคของ Disruptive World ที่ SEAC ต้องการเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต”

ที่สำคัญ จะทำให้ทุกคนได้สร้างรูปแบบการคิด สร้าง Mindset สร้างระบบ และวัฒนธรรมของการเรียนรู้แบบ Lifelong Learning Ecosystem ให้เกิดขึ้นในทุกพื้นที่ จนเกิดเป็นวัฒนธรรมแห่งการ Learn Fast, Fail Fast and Move Forward ได้อย่างรวดเร็ว เพื่อความก้าวหน้าของตนเอง องค์กร และประเทศชาติในยุคปัจจุบัน และอนาคตอย่างไม่สิ้นสุด

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.